Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Kállay család / Obitelj Kallay / Kállay family

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1llay_family

Kállay family is an ancient Hungarian noble family. The family name derived from their estates at Nagy-Kalló, in Szabolcs, and they claimed descent from the Hungarian Balogh-Semjén genus (clan), which colonized the counties of Borsod, Szabolcs, and Szatmár, at the close of the 9th century.[1] János Kállay de Nagy-Kálló was given the title Count by Hungarian Queen Maria Theresia in 1778, but the comital line became extinct.[2]

  • Béni Kállay de Nagykálló (German: Benjamin von Kállay; 1839 - 1903), Austro-Hungarian statesman
  • Tibor Kállay de Nagykálló (1881 - 1964), a Hungarian politician
  • Miklós Kállay de Nagykálló (1887, Nyíregyháza - 1967, New York City), a Hungarian politician, Prime Minister of Hungary during World War II

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1llay_csal%C3%A1d

A Kállay család egyike legrégibb ősnemes családainknak, mely eredetét a száznyolc ős nemzetség egyikéből a Balog-Semjén (Bolok-Simián) nemzetség-ből (genus) veszi. A család ősi fészke Nagy-Kálló Nagykálló és környéke volt. Egyes emlékek Szabolcs fejedelemtől származtatják Balog-Semjén nemzetséget, így a Kállay családot.[forrás?]

Tartalomjegyzék 1 Története 2 Kastélyaik 3 Források 4 Külső hivatkozások

Története

A család okleveléből ismert legrégibb őse Ubul de genere Bolok Simian (Balog-Semjén) volt, aki II. András király korában élt. A család ősének, Ubul-nak három fia volt: I. Gergely, I. Mihály és Egyed. 1252-ben I. Mihály nevű fiát Comes-nek (ispán) írták, s V. István királytól Szabolcs megyében két pusztát nyert, melyek az oklevélben Nunkupul (Napkor) és Tuth (Guth)-ként voltak írva. 1290-ben IV. László király Simon Mitzbán fiaitól elvette a leleszi monostor fölötti kegyúri jogot, s azt I. Mihály fiainak: I. Istvánnak és Pálnak adományozta. 1325-ben osztoznak meg birtokaikon II. Mihály, I. István és László testvérek Egyednek, Szabolcs vármegye főispánjának fiával Iván mesterrel, s ekkor II. Mihály Kér, Panyola, Nagy-Semjén, Szent-Mihály, Napkor, Béltek, Thivadarthuk nevű helységekben kap részbirtokot. A család Szabolcs megyéből Szatmár, Bereg, Bihar, Zaránd (ma: Arad) és Fejér vármegyékbe ágazott szét. A család fontosabb tagjai: Kállay János (IX.) 1550. szörényi bán. (Várday Judit) A rekatolizálni nem hajlandó, Kállay János (XI.), az ötvösmesterséget kitanulta, nagybátyja, Segnyey Miklós hajdú csapataihoz csatlakozva (1604) kitünteti magát a Kassát körülzáró császári haderő Eperjesig történt megfutamításában, ezért Bocskaitól Simándi Eötvös előnévvel ismételten nemesi oklevelet kap (1606.03.08. Kassa) tőle származik a református vallású Simándi Eötvös Kállay ág.[1]több fia volt, de csak Jánostól és Györgytől vannak ma is élő ivadékai. Kállay János (XII.) 1690. 1701. (1. Gál Magdolna, 2. Perényi Bora) - tőle származik az Orosi ág. Kállay Ferenc (IV.) 1690 - tőle származik a Napkori ág. Kállay Menyhért Szabolcs v. alispán 1848. Kállay Béni(Pest; 1839 - Bécs; 1903) Osztrák–Magyar Monarchia közös pénzügyminisztere Kállay Tibor (Budapest 1881- Budapest 1964) pénzügyminiszter Kállay Miklós (Nyíregyháza 1887,-New York 1967) miniszterelnök

Rokon családok: Gergely ágán Kállay Annától származik (1370) a Biry család Kállay Lőrinc lányától a Jármy család