Projects » KIEMĖNAI » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Joana Mickutė (c.1815 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.Tekėjo Saločių bažnyčioje 1823 m. lapkričio 13 d. Liudijo Povilas Mickus, Jonas Pūras, Antanas Kazilionis.1855 m. tarnavo Vaškų parapijos Gudelių kaime Antano Uli...

10/23/2015 1/28/2020

Marijona Mickus (1897 - d.)

Krikštatėviai:

12/20/2014 4/17/2018

Povilas Mickus (c.1903 - d.)

santuoka Kiburių RKB 1931 vasario 13 d.

4/17/2018 4/17/2018

Juozapas Mickus (deceased)

Vedė 1827 m. Saločių RKB. Liudijo: Jonas Vegys, Kazimieras Jakūbonis, Kazimieras Ramanovskis

2/16/2015 11/26/2017

Kazimieras Lekūnas (c.1790 - 1832)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.Vedė 1820 m. spalio 19 Saločių RKB. Liudijo: Jonas Morkūnas, Ignacas Aniūnas, Juozapas Magelinskas (visi iš Kiemėnų k.)

10/23/2015 11/26/2017

Krikštatėviai: Kristoforas (Kristupas) Jakubonis su Sofija Maskolicie?

4/6/2017 4/6/2017

Magdalena Lekūnaitė (1779 - d.)

Krikštatėviai: Juozapas Zanapas su Magdalena Zanapiene.

4/5/2017 4/5/2017

4/3/2017 4/3/2017

3/27/2016 4/3/2017

Povilas Lekūnas (deceased)

12/28/2014 3/25/2017

Gertrūda Poviliūnas (c.1777 - 1867)

12/28/2014 3/25/2017

Krikštatėviai: Felicijonas Kazlauskas su Marijona Povilo Mikoliūno žmona.

3/25/2017 3/25/2017

Kazimieras Atkočiūnas (c.1760 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.Ūkininkas.

8/30/2015 12/28/2016

Tadas Mickus (c.1763 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.Ūkininkas.

8/30/2015 12/28/2016

Jonas Vegys (c.1755 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.Ūkininkas.

8/30/2015 12/28/2016

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.1828 11 20 Saločių RKB tuokėsi valstietis našlys Vincentas Velmunskas 40 metų su Dorata Vegyte 25 metų mergina, abudu iš Kiemėnų kaimo Saločių parapijos. Jaunojo ...

8/30/2015 3/28/2016

Vincentas Velmunskas (c.1788 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime, minimas 1795 m.1828 11 20 Saločių RKB tuokėsi valstietis našlys Vincentas Velmunskas 40 metų su Dorata Vegyte 25 metų mergina, abudu iš Kiemėnų kaimo Saločių par...

11/30/2015 3/28/2016

Kotryna Velmunskienė (c.1765 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Saudogalos kaime.Tekėjo Saločių bažnyčioje 1795 m. lapkričio 22 d. Liudijo Juozapas Sviderskis, Jokūbas Velmunskas, Jonas Stuogis.Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime, minima...

3/27/2016 3/28/2016

Andrius Velmunskas (deceased)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime, minimas 1795 m. kaip ūkio šeimininkas.Našlys vedė Saločių bažnyčioje 1795 m. lapkričio 22 d. Liudijo Juozapas Sviderskis, Jokūbas Velmunskas, Jonas Stuogis.1795 ...

11/30/2015 3/28/2016

Monika Velmunskaitė (c.1793 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime, minima 1795 m.

3/27/2016 3/28/2016

Petras Velmunskas (c.1790 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime, minimas 1795 m.

3/27/2016 3/28/2016

Kotryna Velmunskaitė (c.1785 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime, minima 1795 m.

3/27/2016 3/28/2016

Elžbieta Velmunskaitė (c.1779 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime, minima 1795 m.

3/27/2016 3/28/2016

Antanas Velmunskas (c.1776 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime, minimas 1795 m.

3/27/2016 3/28/2016

Andrius Velmunskas (1790 - d.)

Krikštatėviai: Jonas Katilis iš Kiemėnų su Rozalija Mickieviczowa iš Saločių.Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime, minimas 1795 m.

3/27/2016 3/28/2016

Valentinas Lekūnas (1775 - d.)

Krikštatėviai: Juozapas Zanapas su Ieva Lekūnaite iš Kiemėnų.Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime, minimas 1795 m. kaip samdinys Mykolo Magelinsko ūkyje.

3/27/2016 3/27/2016

Juozapas Lekūnas (c.1762 - 1832)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime, minimas 1795 m. kaip ūkio šeimininkas.

12/23/2014 3/27/2016

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime, minima 1795 m.

12/23/2014 3/27/2016

Ona Lekūnaitė (c.1787 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime, minima 1795 m.

3/27/2016 3/27/2016

Brigita Lekūnaitė (c.1792 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime, minima 1795 m.

3/27/2016 3/27/2016

Krikštatėviai: Juozapas Lekūnas su Brigita Jakubonyte, visi iš Kiemėnų.Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime, minimas 1795 m.

11/19/2015 3/27/2016

Gertrūda Žigienė (c.1822 - d.)

Gertrūda Lekūnaitė tekėjo už Povilo Žigo (abu iš Kiemėnų k.) 1843 m. Saločių bažnyčioje. Liudijo: Kazimieras Mickus, Mykolas Veblauskas, Jonas Lekūnas ir kt.

11/30/2014 9/3/2015

Barbora Žigaitė (c.1866 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime. Tekėjo 1896 m. Liudijo Karolis Pleiris, Benediktas Morkūnas, Juozapas Banys.Našlė Barbora Stankevičienė tekėjo Saločių bažnyčioje 1900 m. liepos 22 d.

12/8/2014 5/3/2015

Gyveno Kiemėnuose.

5/3/2015 5/3/2015

Juozapas Staškevičius (1863 - 1931)

Saločių valsčiaus ūkininkas.Gyveno Saločių parapijos Petrošynų kaime.Našlys vedė Vaškų bažnyčioje 1923 m. rugpjūčio 21 d.Saločių valsčiaus žemdirbys. Ūkininkas. 37 haGyveno Kiemėnų (Miškinių) vienkiemyje.

1/29/2011 4/30/2015

Brigita Misiūnienė (c.1830 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.Santuoka Saločių bažnyčioje 1856 m. lapkričio 20 d.

3/17/2015 3/17/2015

Kazimieras Misiūnas (1824 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.Santuoka Saločių bažnyčioje 1856 m. lapkričio 20 d.

3/17/2015 3/17/2015

Ona Vegienė (1832 - 1905)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.Santuoka Saločių bažnyčioje 1856 m. lapkričio 20 d.

11/26/2014 3/17/2015

Jonas Vegys (c.1826 - 1886)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.Santuoka Saločių bažnyčioje 1856 m. lapkričio 20 d.Kyburių valsčiaus valstietis.Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.

11/26/2014 3/17/2015

Krikštatėviai: Antanas Markūnas su Ieva Atkočiūniene, visi iš Kiemėnų.

3/14/2015 3/14/2015

Jonas Miliūnas (1791 - d.)

Krikštatėviai: Jonas Atkočiūnas iš Kiemėnų su Marijona Atkočiūniene iš Ratkūnų.

3/11/2015 3/11/2015

3/11/2015 3/11/2015

Ona Atkočiūnaitė (deceased)

3/11/2015 3/11/2015

Rozalija Ulevičienė (c.1826 - d.)

Kiemėnų k. Santuoka Saločių b. 1849 m. vasario 8 d.

1/16/2015 3/11/2015

Krikštatėviai: Mykolas Magelinskas su Ona Kudliene. Kiemėnų.Santuoka Saločių b. 1844 m. vasario 8 d.

1/16/2015 3/11/2015

Karolis Flenderis (c.1835 - 1905)

1878 01 17 Saločių RKB tuokėsi Panevėžio Dūmos miestietis našlys Karolis Flenderis 40 metų iš Purvių kaimo su mergina Gonorata Kazilionyte 38 metų iš Velžių kaimo abu Saločių parapijos. Jaunojo tėvai m...

3/22/2011 3/5/2015

Ona Pūrienė (c.1855 - 1905)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.Tekėjo Saločių bažnyčioje 1878 m. lapkričio 19 d. Kyburių valsčiaus valstietė.Gyveno Kiemėnų kaime.

1/17/2011 3/5/2015

Honorata Balilionytė (c.1833 - 1905)

Kiemėnų k.Santuoka Linkuvos b. 1853 m. liepos 26 d.Kyburių valsčiaus valstietė.Gyveno Kiemėnų kaime.

11/19/2014 3/4/2015

Izidorius Bitinas (c.1914 - d.)

Gyveno Kiemėnų kaime.

12/21/2014 3/2/2015

Kazimieras Bitinas (aft.1908 - d.)

Gyveno Kiemėnų kaime.

12/21/2014 3/2/2015

Vincentas Bitinas (c.1901 - d.)

Gyveno Kiemėnų kaime.Ūkininkas. 10 ha

12/21/2014 3/2/2015

Jonas Navalinskas (c.1907 - d.)

Gyveno Kiemėnų (Molynės) kaime.Ūkininkas.Vedė Saločių bažnyčioje 1934 m. vasario 6 d.

12/9/2014 2/23/2015

Apolonija Ranonytė (1915 - d.)

Gyveno Kiemėnų (Molynės) kaime.Ūkininkaitė.Tekėjo Saločių bažnyčioje 1934 m. vasario 6 d.

12/9/2014 2/23/2015

Mykolas Mickus (c.1905 - d.)

Gyveno Kiemėnų kaime.Ūkininkas.Vedė Saločių bažnyčioje 1934 m. sausio 9 d.

2/23/2015 2/23/2015

Elena Petrauskaitė (c.1912 - 2003)

Gyveno Kiemėnų kaime.Tekėjo Kiburių bažnyčioje 1934 m. lapkričio 29 d.

2/23/2015 2/23/2015

Karolis Vegys (c.1905 - 2005)

Gyveno Kiemėnų kaime.Vedė Kiburių bažnyčioje 1934 m. lapkričio 29 d.

12/19/2014 2/23/2015

Liucija Paušienė (c.1912 - d.)

Gyveno Kiemėnų kaime.Tekėjo 1934 m. vasario 11 d. Liudijo Antanas Pauša, Antanas Trinskis.

3/5/2012 2/23/2015

Albertas Grikis (c.1912 - d.)

Gyveno Kiemėnų kaime.Amatininkas.Vedė 1934 m. sausio 20 d.Gyveno Grošteliuose.Mažažemis

12/8/2014 2/23/2015

Ona Grikienė (c.1913 - d.)

Gyveno Kiemėnų kaime.Tekėjo 1934 m. sausio 20 d.Gyveno Grošteliuose.

12/8/2014 2/23/2015

Julijonas Ranonis (c.1907 - d.)

Gyveno Kiemėnų (Molynės) kaime.Vedė 1933 m. vasario 26 d.

12/10/2014 2/22/2015

Izidorius Balilionis (c.1895 - d.)

Gyveno Kiemėnų kaime.Vedė 1933 m. vasario 26 d.7 ha.

2/22/2015 2/22/2015

Joana Ulevičiūtė (c.1870 - 1938)

Saločių valsčiaus ūkininkė.Gyveno Kiemėnų kaime.

6/23/2011 2/22/2015

Ona Mickutė (c.1889 - d.)

Gyveno Kiemėnų kaime.Tekėjo 1933 m. vasario 26 d.

1/14/2014 2/22/2015

Elena Mašalienė (c.1909 - d.)

Gyveno Kiemėnų kaime.Tekėjo 1933 m. vasario 26 d.Gyveno Puodžiūnų kaime.

2/11/2015 2/22/2015

Gyveno Kiemėnų kaime.Tekėjo 1933 m. lapkričio 28 d.Gyveno Gripkelių kaime.

2/22/2015 2/22/2015

Emilija Stragienė (1909 - 2001)

Gyveno Kiemėnų kaime.Žemdirbė.Tekėjo 1933 m. vasario 14 d. Kiburių bažnyčioje.

8/8/2010 2/22/2015

Jonas Stragys (c.1909 - 1975)

Gyveno Kiemėnų kaime.ŽemdirbysVedė 1933 m. vasario 14 d. Kiburių bažnyčioje. Liudininkais buvo Jasėnas Povilas, Jonas Atkočiūnas.

8/8/2010 2/22/2015

Jonas Žigas (c.1820 - 1867)

Iš Kiemėnų. Vedė 1860 m.

2/16/2015 2/17/2015

Tadas Mickus (c.1828 - 1898)

Našlys Tadas Mickus 46m. vedė Leonorą (Eleonorą) Butkaitę 26m. Saločių bažnyčioje 1870 metais.

12/23/2014 2/12/2015

Antanas Nudas (c.1852 - 1912)

Panevėžio miestelėnas.1912 m. tarnavo Saločių parapijos Kiemėnų dvare..

1/22/2014 2/9/2015

Ona Samulionytė (1914 - 1914)

2/8/2015 2/8/2015

1868 m. minimas Nakvosų kaime.Kyburių valsčiaus valstietis.Gyveno Vingrelių kaime.Vedė 1889 m. vasario 8 d. Liudijo: Antanas Dambrauskas, Antanas Danisevičius, Vincentas Motiejūnas.

12/14/2009 2/8/2015

Kyburių valsčiaus valstietis.Gyveno Kiemėnų kaime.Vedė 36 m. Pabiržės RKB 1901m. lapkričio 27 d. Liudijo Antanas Variakojis, Benediktas Rudys, Vincentas Pūras, Juozapas Atkočiūnas.

8/17/2009 2/8/2015

Julijona Glindaitė (c.1824 - 1914)

ų valsčiaus valstietė.Gyveno Kyburių kaime.

11/21/2014 2/8/2015

Ona Pelegrimienė (c.1869 - 1892)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.Tekėjo Saločių bažnyčioje 1889 m. lapkričio 15 d.Kyburių valsčiaus valstietė.Gyveno Saločių parapijos Velžių (mažažemių) kaime.

2/6/2015 2/6/2015

Petras Lekūnas (1903 - d.)

Saločių valsčiaus ūkininkas.Gyveno Kyburių parapijos Ūsiškio vienkiemyje.Vedė 1933 m. vasario 18 d.

2/6/2011 2/6/2015

Kazimieras Lekūnas (1900 - d.)

5/31/2011 2/6/2015

Elžbieta Lekūnaitė (c.1870 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.Našlė Elžbieta Lekūnienė tekėjo Saločių bažnyčioje 1900 m. sausio 17 d.

2/7/2011 2/6/2015

Kazimieras Lekūnas (c.1874 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.Vedė Saločių bažnyčioje 1900 m. sausio 17 d.

2/7/2011 2/6/2015

Nikodemas Bitinas (c.1841 - 1901)

11/24/2014 2/6/2015

Elena Katauskaitė (c.1867 - 1901)

1893 m. tarnavo Saločių parapijos Kiemėnų dvare.Tekėjo Saločių bažnyčioje 1893 m. sausio 13 d.

2/6/2015 2/6/2015

Kotryna Pajaujienė (c.1847 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.Tekėjo Saločių bažnyčioje 1871 m. spalio 26 d.

2/11/2010 2/4/2015

Benediktas Pajaujis (c.1838 - 1898)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.Vedė Saločių bažnyčioje 1871 m. spalio 26 d.1895 m. ūkininkas

2/3/2010 2/4/2015

Bajoras.Gyveno Vainekonių kaime.Našlys Jonas Katkevičius vedė 1845 m.

3/12/2011 2/4/2015

Ona Pintulienė (c.1847 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.Santuoka Saločių bažnyčioje 1874 m. lapkričio 19 d.

1/26/2015 1/26/2015

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.Tekėjo Saločių bažnyčioje 1874 m. sausio 29 d.Kyburių valsčiaus valstietė.Gyveno Kiemėnų kaime.

2/10/2011 1/26/2015

Kazimieras Bitinas (c.1839 - 1923)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.Vedė Saločių bažnyčioje 1874 m. sausio 29 d.Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.Užsiimdavo ūkio darbais.

2/10/2011 1/26/2015

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.Santuoka Saločių bažnyčioje 1849 m. sausio 18 d.

7/10/2011 1/16/2015

Kazimieras Velmunskis (aft.1827 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.Santuoka Saločių bažnyčioje 1849 m. sausio 18 d.Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.Našlys vedė Saločių bažnyčioje 1873 m. vasario 13 d.

2/13/2010 1/16/2015

Ona Velmunskienė (c.1801 - 1876)

Gyveno Saločių parapijos Deveitonių kaime.Tekėjo Saločių bažnyčioje 1824 m. spalio 21 d. Liudijo: Nikodemas Šemelis, Izidorius Maldutis, Valentinas Morkūnas.Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų k.Santuoka ...

7/10/2011 1/16/2015

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.Našlys vedė Saločių bažnyčioje 1824 m. spalio 21 d. Liudijo: Nikodemas Šemelis, Izidorius Maldutis, Valentinas Morkūnas. 1824 metais gyveno Kiemėnuose.

7/10/2011 1/16/2015

Kyburių v valstietė.Gyveno Kiemėnų kaime.Tekėjo 1894 m. vasario 27 d.

11/20/2014 1/10/2015

Ona Samaitė (deceased)

Kyburių v. valstietė.Gyveno Kiemėnų kaime.Tekėjo 1894 m. vasario 15 d.

11/20/2014 1/10/2015

Aleksandras Atkočiūnas (c.1850 - 1923)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.Vedė Saločių bažnyčioje 1870 m. spalio 18 d.Gyveno Saločių parapijos Kuzmiškyje.Užsiimdavo ūkio darbais. Gyveno Kiemėnų kaime.Santuoka Vaškų b. 1868 m. sausio 30 d.

1/6/2015 1/6/2015

Marijona Kazilionienė (c.1864 - d.)

1889 02 14 Saločių RKB tuokėsi Kiburių valsčiaus valstietis jaunikaitis Juozapas Kazilionis 30 metų iš Velžių dešimtininkų (Velželių) kaimo su mergina Marijona Atkočiūnaite 24 metų iš Kiemėnų kaimo abu...

2/7/2011 1/4/2015

Povilas Jakubonis (deceased)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.Vedė 1855 m. liepos 5 d.

1/8/2013 1/3/2015

Gyveno Kiemėnų kaime.

1/3/2015 1/3/2015

Antanas Bitinas (c.1829 - 1889)

Gyveno Kiemėnų kaime.Vedė 1854 m.

1/3/2015 1/3/2015

Kazimieras Atkočiūnas (c.1822 - 1906)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.Vedė Saločių bažnyčioje 1855 m. lapkričio 6 d.

1/17/2011 1/3/2015

Jonas Beima (Beimas) (c.1824 - 1889)

Gyveno Kiemėnų kaime.Santuoka Saločių b. 1855 m. gegužės 15 d.

9/18/2013 1/3/2015