Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Elena Banelienė (1894 - 1961)
  Ūkininkaitė. Gyveno Leveikonių kaime.
 • Barbora Uršulė Kruopytė (†) (1847 - d.)
  Krikštatėviai: Kazimieras Balzaravičius ir Elžbieta Kruopienė Kazimiero žmona. Minima 1848 m.
 • Uršulė Ona Elena Aperavičienė (1780 - 1823)
  Krikštatėviai: Vaškų klebonas kunigas Jonas Katkevičius (Chockiewicz) ir Sofija [Poželaitė] Kruopinė. Dalyvavo kunigas Spiridonas Jaruševičius ir Konstancija Kalendraitė. 1805 m. gyveno Vaškų parapij...
 • Laurynas Kruopis (deceased)
  Karališkasis žemdirbys. 18 a. antroje pusėje gyveno Vainaronių kaime.
 • Tomas Kruopis (c.1745 - 1807)

Kruopiai 18 a. antroje pusėje gyveno tuometinės Saločių parapijos http://panevezys.lcn.lt/dekanatai/pasvalio/salociai/ kaimuose: Vainaroniuose http://lt.wikipedia.org/wiki/Vainaroniai , Vaškuose http://lt.wikipedia.org/wiki/Va%C5%A1kai.

Vainaroniai dabar administraciškai priklauso Pakruojo rajonui, tačiau parapijos centras Saločiai ir kiti parapijos kaimai priklauso Pasvalio rajonui.

LAURYNAS KRUOPIS

Karališkasis žemdirbys Laurynas Kruopis 18 a. antroje pusėje gyveno Vainaronių kaime.

Laurynas Kruopis

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vainaroniai

Lauryno Kruopio duktė Jadvyga ištekėjo už Nikodemo Krivicko iš Pasvalio parapijos Pervalkų kaimo.

Jadvyga Kristina Krivickienė

Lauryno Kruopio duktė Uršulė gyveno Vainaronių kaime, ištekėjusi už Kazimiero Aperavičiaus gyveno Pamaučių kaime.

Uršulė Ona Elena Aperavičienė

http://lt.wikipedia.org/wiki/Pamau%C4%8Diai

TOMAS KRUOPIS

Mūsų protėvis karališkasis žemdirbys Tomas Kruopis Tomas Kruopis 18 a. gyveno Vainaroniuose.

Gimė apie 1745 m. Mirė 1807 m. rugpjūčio 2 (62 metų amžiaus). Palaidotas Vaškų kapinėse, Pasvalio raj., Lietuva.

Buvo vedęs du kartus: pirma žmona Elžbieta Steponaitytė (Kruopienė) ir antra žmona Sofija Požėlaitė (Kruopienė).

Su jomis turėjo 13 vaikų.

Jų vaikai ir tolimesni palikuoniai gyveno Vainaroniuose, Leveikoniuose, Majeliuose, Nemeikšiūnuose ir kitur.

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vainaroniai

I KARTA

ONA KRUOPYTĖ

Ona Kruopytė (†)

ROZALIJA KRUOPYTĖ

Rozalija Agota Kruopytė

MARCIJONA KRUOPYTĖ

Marcijona Rozalija Kruopytė

JUOZAPAS KRUOPIS

Juozapas Ignacas Kruopis

JADVYGA KRUOPYTĖ

Jadvyga Darata Kruopytė

ELENA KRUOPYTĖ

Elena Kruopytė

DOMINYKAS KRUOPIS

Dominykas Kruopis

BONIFACAS KRUOPIS

Bonifacas Justinas Kruopis

BONAVENTŪRAS KRUOPIS

Bonaventūras Kruopis

LAURYNAS KRUOPIS

Laurynas Kruopis

MOTIEJUS KRUOPIS

Motiejus Raimondas Kruopis

Tarnavo Rusijos kariuomenėje.

JURGIS KRUOPIS

Jurgis Anzelmas Kruopis

Po tėvo mirties ūkininkavo Vainaronių kaime.

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vainaroniai

JONAS KRUOPIS

Jonas Petras Kruopis

Ūkininkavo Leveikonių kaime.

http://lt.wikipedia.org/wiki/Leveikoniai

II KARTA

JUOZAPO VAIKAI

CECILIJA KRUOPYTĖ

Cecilija Ona Kruopytė

ELENA KRUOPYTĖ

Elena Julijona Scholastika Kruopytė

ELŽBIETA PETRUOKIENĖ

Elžbieta Uršulė Petruokienė

VINCENTAS KRUOPIS

Vincentas Kruopis

KAZIMIERAS KRUOPIS

Kazimieras Mykolas Kruopis

ANTANAS KRUOPIS

Antanas Kruopis

JURGIO VAIKAI

URŠULĖ KARČINSKIENĖ

Uršulė Karčinskienė

ELŽBIETA VAITIEKŪNIENĖ

Elžbieta Kruopytė

MARIJONA LUKOŠIŪNIENĖ

Marijona Ona Kruopytė

JULIJONA BALČIŪNIENĖ

Julijona Kruopytė

AGOTA NAKVOSIENĖ

Agota Nakvosienė

IZIDORIUS KRUOPIS

Izidorius Kruopis

JURGIS KRUOPIS

Jurgis Kruopis

Gyveno Majelių kaime.

http://lt.wikipedia.org/wiki/Majeliai_(Pasvalys)

VINCENTAS KRUOPIS

Vincentas Kruopis

Gyveno Vainaronių kaime. Po tėvo mirties ūkininkavo.

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vainaroniai

JONO VAIKAI

JUOZAPAS KRUOPIS

Juozapas Kruopis

STANISLOVAS KRUOPIS

Stanislovas Kruopis

KAZIMIERAS KRUOPIS

Kazimieras Stanislovas Kruopis

ANTANAS KRUOPIS

Benediktas ANTANAS Kruopis

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saločių Šv. Juozapo parapija

http://panevezys.lcn.lt/dekanatai/pasvalio/salociai/

Panevėžio vyskupija, Pasvalio dekanatas

Daujėnai • Grūžiai • Gulbinėnai • Joniškėlis • Kyburiai • Krikliniai • Krinčinas • Pasvalys • Pumpėnai • Pušalotas • Saločiai • Skrebotiškis • Vaškai

Šv. Juozapo bažnyčia yra Pasvalio rajone, Saločių miestelyje, Mūšos g. l, Mūšos upės kairiajame krante. Mūrinė. Įrengta 1945 m.

1514 m. Barbora Pečkaitė įsteigė parapiją ir jai paskyrė žemės ir miško.

Ji ir jos įpėdiniai Liutkai įsipareigojo išlaikyti kleboną, kasmet skirdami jam 5 kapas grašių.

1528 m. Albertas Kmita turtus padidino. Klebonas iš dvaro gaudavo įvairių privilegijų, už tai turėjo išlaikyti mokytoją arba klieriką.

Pirmoji Saločių bažnyčia buvo maža, medinė.

XVI a. antrojoje pusėje Biržų Radvilos atėmė katalikų parapijos turtus, bažnyčią sugriovė ir jos vietoje pastatė reformatų maldos namus.

1632 m. katalikai iškėlė Radvilai bylą ir ją laimėjo.

Apie 1644 m. pastatyta katalikų bažnyčia. Jai paskirtas Tauprių kaimas.

Apie 1755 m. pastatyta nauja medinė bažnyčia. 1835 m. atnaujinta.

1841 m. Saločiuose gyveno 4 kunigai, klebonas valdė 8 valakus žemės.

Klebonas Orlauskas gavo Kauno gubernatoriaus leidimą remontuoti bažnyčią. Remonto pretekstu jis 1873 m. pastatė naują medinę. 1879 m. ją konsekravo pavyskupis Aleksandras Beresnevičius.

Kauno gubernatorius 1887 m. leido apmūryti kapines.

1911 m. įsteigtas Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius.

Klebonas Aleksandras Štombergas 1926–1928 m. bažnyčią atnaujino ir sutvirtino.

1944 m. liepos 26 d. ji sudegė, išsilydė varpinės varpas.

Administratorių kunigų Kazimiero Pukenio ir Antano Balio rūpesčiu bažnyčia 1945 m. įrengta mūrinėje dviaukštėje klebonijoje.

Šventoriuje palaidotas klebonas A. Štombergas.