Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

KVP : Katholieke Volkspartij ‧ 1945-1980 ‧ Nederland

Project Tags

view all

Profiles

 • Theo Bot (1911 - 1984)
  KVP-minister Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen - kabinet MARIJNEN WWII : geïnterneerd in Japans kamp - Nederlands-Indiê - waar? - welk kamp?
 • Jan Alouisius Lambertus Maria 'Jalm' Loeff (1898 - 1985)
  overlijdensbericht Mr. Jan Alouisius Lambertus Maria Loeff De Telegraaf 04-05-1987 Jan Alouisius Lambertus Maria (Jalm) Loeff ('s-Hertogenbosch, 27 januari 1898 - Veldhoven, 10 augustus 1985) was een R...
 • Johannes Josephus Fens (1900 - 1968)
 • Johannes Lambertus Petrus Maria 'Jan' Teijssen (1910 - 1980)
  1944-1947 : Burgemeester STANDDAARBUITEN - Noord-Brabant* 1942-1952 : Burgemeester OUDENBOSCH - Noord-Brabant* 1952-1975 : Burgemeester WAALWIJK - Noord-Brabant* 1950-1978 : Lid Provinciale Staten NOOR...

KVP : Katholieke Volkspartij ‧ 1945-1980 ‧ Nederland

bronnen ‧ documentatie ‧ informatie
legenda
 • AZ : Algemene Zaken
 • BBB : Bescherming Bevolking en Burgerlijke verdediging
 • BiZa : Binnenlandse Zaken
 • BuZa : Buitenalandse Zaken
 • CRM : Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
 • Def : Defensie
 • EP : Euro-Parlement
 • Fin : Financiën
 • HO : Hulp aan Ontwikkelingslanden
 • Jus : Justitie
 • LB : Landbouw
 • Mar : Marine
 • MW : Maatschappelijk Werk
 • OKW : Onderwijs, Kunsten en Weten-schappen
 • Oo : Oorlog
 • OZ : Overzeese gebieds-delen
 • PB : Publiek=rechtelijke Bedrijfs-organisatie
 • EZ : Economische Zaken
 • UZ : UnieZaken
 • V&B : Volks-huisvesting en Bouwnijverheid
 • V&E : Verkeer en Energie
 • V&M : Volks-gezondheid en Milieuhygiëne
 • V&W : Verkeer en Waterstaat
 • W&V : Wederoobouw en Volks-huisvesting
 • SZ : Sociale Zaken
 • VG : Volks-Gezondheid
 • Senaat : Eerste Kamer der Staten-Generaal
 • Parlement : Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • PVZ : partij-voorzitter

N.B. Hier aangegeven functie-data betreffen de START-datum. Meer gegevens graag in de profiel-paginas.

DE LIJST MOET LATER VERDER ALFABETISCH GERANGSCHIKT en niet meer hierarchich naar functie.

ACTORES

——A——

——B——

——C——

——D——

 • Laurentius Nicolaas DECKERS ‧ 1883-1978 ‧ '45:parlement

——J——

 • Martinus JANSSEN ‧ x ‧ 1956:EP
 • Petrus Jozef Sietse 'Piet' de JONG ‧ 1915-2016 ‧ '67:premier ~ '71:senaat

——K——

 • Margaretha Albertina Maria 'Marga' KLOMPÉ ‧ 1912-1986 ‧ '52:EP
 • Willebrordus Leonardus Petrus Martinus 'Wim' de KORT ‧ 1909-1993 ‧ '61:parlement
 • Leonardus Gerardus 'Rad' KORTENHORST ‧ 1886-1963 ‧ '48:vz.parlement
 • Gijsbertus Cornelis Joannes Dominicus 'Cor' KROPMAN ‧ 1887-1968 ‧ '47:senaat

——L——

 • Pierre Joseph LARDINOIS ‧ 1924-1987 ‧ '63:EP
 • Hendricus Martinus 'Harry' van LIESHOUT ‧ 1902-1977 ‧ 1963:senaat

——M——

 • Victor Gerard Marie 'Vic' MARIJNEN ‧ 1917-1975 ‧ '63:premier
 • Joseph Antonius 'Joep' MOMMERSTEEG ‧ 1917-1991 ‧ '71:EP
 • Jan Christiaan Alphonse Maria van de MORTEL ‧ 1880-1947 ‧ '45:senaat

——N——

——P——

——Q——

——R——

——S——

——T——

——V——

——W——

——Z——

——oo——

bewinds-lieden
 • Henri Anthony Melchior Tieleman 'Hans' KOLFSCHOTEN ‧ 1903-1984 ‧ 1945:min.Jus
 • ir. Theodorus Stephanus Gerardus Johannes Marie 'Steef' van SCHAIK ‧ 1888-1968 ‧ 1945:min.V&E
 • Petrus Johannes 'Piet' WITTEMAN ‧ 1892-1972 ‧ 1946-48: min.BiZa
 • Johannes Henricus van MAARSEVEEN ‧ ‧ min.Justitie 1946-48 1948-49 Overzeese Gebiedsdelen 1949-51 - BiZa 1951
 • Jos GIELEN ‧ ‧ min.OW&K 1946-48
 • Alexander FIÉVEZ ‧ ‧ min.Oorlog 1946-48 Marine
 • Gerardus HUYSMANS ‧ ‧ min.EZ 1946-47
 • Jan van den BRINK ‧ ‧ min,EZ 1947-48 - 1948-51 - 1951-52
 • René WIJERS ‧ ‧ min.Jus 1948-50
 • Teun STRUYCKEN ‧ ‧ min.Jus 1950-51 - BiZa 1956-59 - 1958-59 - Justitie - 1966-67
 • Frans TEULINGS ‧ ‧ min.BiZa ‧ 1949-51 - min.zonder portefeuille Bescherming bevolking en burgerlijke verdediging 1951-52
 • Theo RUTTEN ‧ ‧ minister Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 1948-51 1951-52
 • Josef van SCHAIK ‧ ‧ min.zonder portefeuille BiZa 1948-51
 • Jo CALS ‧ ‧ staatssecr.OKW 1950-51 1951-52 - min. 1952-56 - 1956-58 - 1958-59 - 1959-63 - min.Alg.Zaken 1965-66
 • Harry MOORMAN ‧ ‧ staatssecr.Oorlog 1950-51 Mar - Oorlog 1951-52 - Mar - 1952-56 - 1956-58 - 1958-59
 • Wim van der GRINTEN Staatssecr.EZ 1949-1951
 • Leonard Antoon Hubert PETERS ‧ ‧ min.UZ en OGD 1951-52
 • Guus ALBREGTS ‧ ‧ min.zonder portefeuille PR BO 1951-52
 • Herman WITTE ‧ ‧ min.Wederopbouw en VH 1952-56 - VHV en BN 1956-59 - 1958-59
 • Frans-Joseph van THIEL ‧ ‧ min.MW 1952-56
 • Joseph LUNS ‧ ‧ min.zonder portefeuille BuZa - 1952-56 - min.1956-58 - 1958-59 - 1959-63 - 1963-65 - 1965-66 - 1966-67 - 1967-71
 • Adrianus Cornelis de BRUIJN ‧ ‧ min.zonder portefeuille PR BO 1952-56
 • Anna de WAAL ‧ ‧ staatssecr.OKW 1953-56 - 1956-57
 • Gerard VELDKAMP ‧ ‧ staatssecr.EZ 1952-56 - 1956-58 - 1958-59 - 1959-61 - min.SoZa & VGH 1961-63 -1965-66 -1963-65 - 1966-67
 • Marga KLOMPÉ ‧ ‧ min.MW 1956-58 - 1958-59 - 1959-63 - 1966-67 - 1967-71
 • Norbert SCHMELZER ‧ ‧ staatssecr.BiZa - 1956-58 - 1958-59 - AZ 1959-63 - min.BuZa 1971-72 - 1972-73
 • René HÖPPENER ‧ ‧ staatssecr.OKW - 1956-58 - 1958-59
 • Jan de QUAY ‧ ‧ premier AZ - 1959-63 - min.Verkeer en Waterstaat - 1966-67
 • Victor MARIJNEN ‧ ‧ min.LB - 1959-63 - premier Alg.Zkn - 1963-65
 • Charles van ROOY ‧ ‧ min.SZ en VG - 1959-61
 • Theo BOT ‧ ‧ staatssecr.BiZa - 1959-63 - min.OKW - 1963-65 - min.zonder portefeuille - HOL - 1965-66 - 1966-67
 • Gerard STUBENROUCH ‧ ‧ staatssecr.OKW - 1959-62
 • Harry JANSSEN ‧ ‧ staatssecr.OKW - 1962-63
 • Piet de JONG ‧ ‧ staatssecr.Def - 1959-63 - min. - 1963-65 - 1965-66 - 1966-67 - premier Alg.Zkn - 1967-71
 • Frans GIJZELS ‧ ‧ staatssecr.EZ - 1961-63
 • Pieter BOGAERS Minister VH en BN - 1963-65 - 1965-66
 • Leo de BLOCK ‧ ‧ staatssecr.BuZa - 1963-65 - 1965-66 - 1966-67 - V&W - min.EZ - 1967-70
 • Louis van de LAAR ‧ ‧ staatssecr.OKW - 1963-65
 • Aloysius BARTELS ‧ ‧ staatssecr.SZ en VG - 1963-65 - 1965-66 - 1966-67
 • José de MEIJER ‧ ‧ staatssecr.SZ en VG - 1963-65 - 1965-66 - 1966-67
 • Johannes BORGHOUTS ‧ ‧ staatssecr.Def - 1965-66
 • Willem HOEFNAGELS ‧ ‧ staatssecr.Fin - 1965-66
 • Louis van SON ‧ ‧ staatssecr.EZ - 1966-67 - 1967-71
 • Gerard VERINGA ‧ ‧ min.O&W - 1967-71
 • Roelof NELISSEN ‧ ‧ min.EZ - 1970-71 - Financiën - 1971-72 - 1972-73
 • Pierre LARDINOIS ‧ ‧ min.LB - 1967-71 - 1971-72 - 1972-73
 • Ferd GRAPPERHAUS ‧ ‧ staatssecr.Fin - 1967-71
 • Anthony Ernst Mary DUYNSTEE ‧ ‧ staatssecr.Def - 1967-1971
 • Hein van de POEL ‧ ‧ staatssecr.CRM 1967-1971
 • Dries van AGT ‧ ‧ min.Justitie 1971-72 - 1972-1973 - 1973-77
 • Piet ENGELS ‧ ‧ min.CRM 1971-72I - 1972-73
 • Louis STUYT ‧ ‧ min.VG en MH 1971-72 1972-73
 • Tjerk WESTERTERP ‧ ‧ staatssecr.BuZa 1971-72 - 1972-73 - min.V&W 1973-77
 • Cees SCHELFHOUT ‧ ‧ staatssecr.O&W 1971-72 - 1972-73
 • Fons van der STEE ‧ ‧ staatssecr.Fin - 1971-72 - 1972-73 - 1973 - min.Landbouw - 1973-77
 • Werner BUCK ‧ ‧ staatssecr.VHV en RO - 1971-72 - 1972-73
 • Johannes OOSTENBRINK ‧ ‧ staatssecr.EZ - 1971-72 - 1972-73
 • Ruud LUBBERS ‧ ‧ min.EZ - 1973-77
 • Tiemen BROUWER ‧ ‧ min.LB - 1973
 • Martin van ROOIJEN ‧ ‧ staatssec.Fin - 1973-77
 • Joep MOMMERSTEEG ‧ ‧ staatssecr.Def - 1973-74
 • Cees van LENT ‧ ‧ staatssecr.Def - 1974-77
 • Ted HAZEKAMP ‧ ‧ staatssecr.EZ - 1973-77
 • Jan MERTENS ‧ ‧ staatssecr.SZ - 1973-77
 • Jo HENDRIKS ‧ ‧ staatssecr.VG en MH - 1973-77