Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

Ovaj projekt je dio projekta Hrvatsko Rodoslovlje - Dalmacija / Croatian Genealogy – Dalmatia

Hr | En

Kaštela

Kaštela su pitoreskni grad srednje Dalmacije, u samoj blizini Splita, najvećeg hrvatskog grada na moru, Trogira grada pod zaštitom UNESCO-a i Solina poznatog po drevnoj Saloni iz rimskog doba.

Riječ kaštel, kastel potječe od latinske riječi castellum, a označava utvrđeni dvor, zamak, tvrđavu, kulu ili bedem.

Kaštela su naziv za sedam manjih spojenih mjesta uz obalu Kaštelanskog zaljeva. To su:

Kaštela se dijele se na:

Pogledajte matične crkvene knjige dostupne sa Family Search

Doseljenici iz Kaštela u Split početkom 19. stoljeća i njihova prezimena:

 • Kaštela - Čurkov 1815, Juras 1815, Mugtinčić 1820, Muljačić 1820, Solora 1817.
 • Kaštel Sućurac - Alfirović, Alfirević zv. Sdere, Sdure 1810, 1818, Antonović, Antunović 1807, 1814, Bakota 1808, Bakotić 1801, Bakotin 1819, Banov 1807, Banutić 1810, Baran 1805, Beotić zv. Baran 1805, Beramov, Beram 1800, 1807, Biagich zv. Bule 1811, Biočić zv. Aučin 1799, Bonačić 1822, Bosina 1800, Božin 1800, Braić 1799, Bratinčević zv. Serventin 1800, Čulić 1802, Erceg 1799, Grgotin 1803, Guina 1801, Javčić 1825, Jelić 1822, Jerić 1805, Jerkunica 1803, Juričić 1827, Karašić 1812, Katalinić 1800, Kovač 1797, Kovačev 1803, 1805, Kovačević 1801, Krajević 1821, Lete 1806, Luketa, Luketin 1800, 1805, Madir 1819, Markov 1798, Mikuličić 1801, Miočić 1804, Miolin 1800, Negaraz 1814, Pavelić, Pavelin 1805, 1799, zv. Sokol 1811, Pandor 1808, Perko 1806, Plepel, Plepelov 1806, 1828, Sokol 1807, Stipulinić, Stipulinov 1801, r 1814, Vegnerin 1828, Vicata 1799, Vicetin 1799, Vukasov 1810, Žegarac 1823.
 • Kaštel Gomilica - Bakotić zv. Serdar 1805, Božin 1809, Brajčić 1811, Braškin 1S21, Carev 1816, Carević 1828, Češkov 1809, Damjanović 1816, Ivat 1810, Jerin 1800, Jurišin 1805, Marinčić 1805, Marinov 1825, Pavlin, Pavlov 1812, 1819, Prazinov zv. čarskov 1808, Prazinović 1810, Rokov 1810, Sabbatina 1806, Sabin 1815, Subin (?) 1810, Šantić 1821, Toldo 1797.
 • Kaštel Kambelovac - Bedalo (Bedalov) 1803, Batina 1825, Botić 1800, Dragičević 1807, Dudan 1803, Gančević 1802, Grisogona 1827, Jerićev 1820, Jerkova 1811, Jurasov 1806, Jurašin, Jurašinov 1825, 1827, Jurašinović 1816, Juratov 1806, Kapić 1823, Krokar 1821, Ljubičić 1823, Mišičin 1797, Miširić 1812, Muljačić zv. Bajo 1821, Novak 1819, Perkut 1825, Perišić 1802, Petrićev 1807, Kuljin 1801, Tasovčić 1809, Marušić conte Dudan 1807.
 • Kaštel Lukšić - Andrić 1825, Berket 1823, Bezelj 1797, Biliškov 1808, Burić 1808, Butirev 1802, Ceolin 1797, Jurečić 1808, Kovač 1824, Mateljan 1798, Matiazza, Matiazin 1815, 1827, Milošev 1801, Mirnov 1802, Pezelj 1802, Rapocusch 1799, Savin 1803, Stipanović 1798, Strmić 1824, Šimeta 1814, Šitić 1808, Žuro 1827.
 • Kaštel Novi - Certina 1826, Cetinčić 1810, Čurkov 1827, Čikara 1800, Danilov 1800, Dobrić 1826, Erceg 1823, Ergovac 1825, Grgin 1815, Guturić 1812, Jurasov 1811, Kosirica 1799, Mijačević 1801, Mikičević 1823, Pisturić 1824, Radunić 1823, Rodin 1800, Sburi 1816, Stude 1817, Studin 1819, Šimetin 1801.
 • Kaštel Stari - Babin 1808, Biluš 1802, Brecel 1815, Burić 1824, Celio Cega 1812, Chita, Chitin 1825, 1809, Cigo 1800, Čipiko 1801, Danillo 1817, Grgić 1822, Katinov 1817, Piria 1824, Remetić 1820, Suppa 1814, Travagna 1806, Treursić 1800, Vidić 1825.
 • Kaštel Štafilić - Carević 1797, Grgica 1816, Gruica 1827, Gruičin 1797, Gugnala 1804, Ivacca 1807, Juras 1823, Juričin 1798, Lukić 1824, Perišić zv. Lukrić 1823, Perkasov 1798, Sabotin 1799, Žarković 1803

Ovaj projekt je dio projekta Hrvatsko Rodoslovlje - Dalmacija / Croatian Genealogy – Dalmatia

Hr | En

Kaštela

Kaštela su pitoreskni grad srednje Dalmacije, u samoj blizini Splita, najvećeg hrvatskog grada na moru, Trogira grada pod zaštitom UNESCO-a i Solina poznatog po drevnoj Saloni iz rimskog doba.

Riječ kaštel, kastel potječe od latinske riječi castellum, a označava utvrđeni dvor, zamak, tvrđavu, kulu ili bedem.

Kaštela su naziv za sedam manjih spojenih mjesta uz obalu Kaštelanskog zaljeva. To su:

Kaštela se dijele se na:

Pogledajte matične crkvene knjige dostupne sa Family Search

Doseljenici iz Kaštela u Split početkom 19. stoljeća i njihova prezimena:

 • Kaštela - Čurkov 1815, Juras 1815, Mugtinčić 1820, Muljačić 1820, Solora 1817.
 • Kaštel Sućurac - Alfirović, Alfirević zv. Sdere, Sdure 1810, 1818, Antonović, Antunović 1807, 1814, Bakota 1808, Bakotić 1801, Bakotin 1819, Banov 1807, Banutić 1810, Baran 1805, Beotić zv. Baran 1805, Beramov, Beram 1800, 1807, Biagich zv. Bule 1811, Biočić zv. Aučin 1799, Bonačić 1822, Bosina 1800, Božin 1800, Braić 1799, Bratinčević zv. Serventin 1800, Čulić 1802, Erceg 1799, Grgotin 1803, Guina 1801, Javčić 1825, Jelić 1822, Jerić 1805, Jerkunica 1803, Juričić 1827, Karašić 1812, Katalinić 1800, Kovač 1797, Kovačev 1803, 1805, Kovačević 1801, Krajević 1821, Lete 1806, Luketa, Luketin 1800, 1805, Madir 1819, Markov 1798, Mikuličić 1801, Miočić 1804, Miolin 1800, Negaraz 1814, Pavelić, Pavelin 1805, 1799, zv. Sokol 1811, Pandor 1808, Perko 1806, Plepel, Plepelov 1806, 1828, Sokol 1807, Stipulinić, Stipulinov 1801, r 1814, Vegnerin 1828, Vicata 1799, Vicetin 1799, Vukasov 1810, Žegarac 1823.
 • Kaštel Gomilica - Bakotić zv. Serdar 1805, Božin 1809, Brajčić 1811, Braškin 1S21, Carev 1816, Carević 1828, Češkov 1809, Damjanović 1816, Ivat 1810, Jerin 1800, Jurišin 1805, Marinčić 1805, Marinov 1825, Pavlin, Pavlov 1812, 1819, Prazinov zv. čarskov 1808, Prazinović 1810, Rokov 1810, Sabbatina 1806, Sabin 1815, Subin (?) 1810, Šantić 1821, Toldo 1797.
 • Kaštel Kambelovac - Bedalo (Bedalov) 1803, Batina 1825, Botić 1800, Dragičević 1807, Dudan 1803, Gančević 1802, Grisogona 1827, Jerićev 1820, Jerkova 1811, Jurasov 1806, Jurašin, Jurašinov 1825, 1827, Jurašinović 1816, Juratov 1806, Kapić 1823, Krokar 1821, Ljubičić 1823, Mišičin 1797, Miširić 1812, Muljačić zv. Bajo 1821, Novak 1819, Perkut 1825, Perišić 1802, Petrićev 1807, Kuljin 1801, Tasovčić 1809, Marušić conte Dudan 1807.
 • Kaštel Lukšić - Andrić 1825, Berket 1823, Bezelj 1797, Biliškov 1808, Burić 1808, Butirev 1802, Ceolin 1797, Jurečić 1808, Kovač 1824, Mateljan 1798, Matiazza, Matiazin 1815, 1827, Milošev 1801, Mirnov 1802, Pezelj 1802, Rapocusch 1799, Savin 1803, Stipanović 1798, Strmić 1824, Šimeta 1814, Šitić 1808, Žuro 1827.
 • Kaštel Novi - Certina 1826, Cetinčić 1810, Čurkov 1827, Čikara 1800, Danilov 1800, Dobrić 1826, Erceg 1823, Ergovac 1825, Grgin 1815, Guturić 1812, Jurasov 1811, Kosirica 1799, Mijačević 1801, Mikičević 1823, Pisturić 1824, Radunić 1823, Rodin 1800, Sburi 1816, Stude 1817, Studin 1819, Šimetin 1801.
 • Kaštel Stari - Babin 1808, Biluš 1802, Brecel 1815, Burić 1824, Celio Cega 1812, Chita, Chitin 1825, 1809, Cigo 1800, Čipiko 1801, Danillo 1817, Grgić 1822, Katinov 1817, Piria 1824, Remetić 1820, Suppa 1814, Travagna 1806, Treursić 1800, Vidić 1825.
 • Kaštel Štafilić - Carević 1797, Grgica 1816, Gruica 1827, Gruičin 1797, Gugnala 1804, Ivacca 1807, Juras 1823, Juričin 1798, Lukić 1824, Perišić zv. Lukrić 1823, Perkasov 1798, Sabotin 1799, Žarković 1803