Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Kazimieras Steponas Šaulys

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro giminės

Adelė Šaulytė - jo brolio Juozo dukra, Zita Lomsargytė (Kitkauskienė) - Adelės dukra, Aušra Kitkauskaitė (ALDONIENĖ) - Zitos dukra