Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Koninklijke Haagse Cricket & Voetbal Vereniging ◦ Holland

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Koninklijke Haagse Cricket & Voetbal Vereniging ◦ Holland

historical~chronological

De Koninklijke Haagsche Cricket & Voetbal Vereeniging begon haar activiteiten als een cricketclub in mei 1878. In die tijd ontstond reeds de bijnaam ‘De Groote Haagsche’. In 1881 was ook de cricketclub ‘Olympia’ actief in Den Haag; zij begon in 1883 met voetballen. Zowel H.C.C. als Olympia voerden de rood-witte kleuren. Deze zijn nog steeds herkenbaar bij ons clubhuis en de kleedkamers.

  • 1893 ‧okt‧07‧ fusie H.C.C. & Olympia ‧ cricket-afd. gaat verder als HCC ‣ voetbal-afd. voortaan HVV ‣ invoering kleuren geel & zwart ‧
  • 1880-# ‧ speelt H.C.C. cricket op 't Malieveld
  • 1898 ‧ de beschikking terrein op Landgoed ‘Clingendael’ van Baron van Brienen ‧ deel dat de ‘Diepput' was genaamd ‧ wordt nu al meer dan honderd jaar gespeeld ‧ terrein c.35.000 m2 + opstallen eigendom van de vereniging - vindt men in Nederland bijzonder ‧
  • 1998 ‧okt-1999-jul‧ Viering mijlpaal 100-jarig jublileum vereniging als bespeler van ‘De Diepput’ met uitgebreid feestje+programma ‘100 Jaar Diepput’ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧
  • 1975 ‧ toevoeging derde verenigings-afd: de Haagsche Tennis Vereniging ‧ HTV ‧ —redactie nog afmaken, volgt z.s.m.-— die haar sportieve activiteiten ontplooide op de tennisbanen van het naast ‘De Diepput’ gelegen Tennispark WW. Na de bouw van een nieuw squashcomplex kwam in 1978 ook een vierde tak van sport binnen de vereniging: de Haagse Squash Vereniging De Diepput (HSV De Diepput). In 2005 is de Diepput een samenwerking aangegaan met de HSRC, vanaf 2005 komt de squashafdeling uit onder de naam HSRC De Diepput.
  • medewerking H.C.C. & H.V.V. aan oprichting Koninklijke Nederlandse Cricket Bond + Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond -- Gezien de verdiensten van onze vereniging voor de Nederlandse sportwereld werd ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de H.C.C. in 1978 door Hare Majesteit de Koningin het predikaat ‘Koninklijke’ aan de H.C. & V.V. toegekend ‧

spelers

toejuichers

keepers - of hebben ze die niet bij dit spel?