Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Kooki+ ide unustatud ja uued liikmed

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

  • Jüri Kook (1939 - 1958)
    Kook, Jüri, August, poeg, 14.11.38; Šmakovka, vab. asum. 08.12.56. [772R]

10.veebruaril, neli päeva pärast oma 88-ndat sünnipäeva, sulges silmad ja läks igavikku tuntumaid arstiteadlaste peresse kuuluv dr.Karl Kook, kes elas, töötas ja suri Stockholmis, Rootsis. Lahkunu pärines Tartumaalt, Alatskivi- Nadavere Kook´ide suurest suguvõsast, mille juured ulatuvad Muhumaa Kook´i vabameeste Virumaa Mahurannikule 13.sajandil. Karl Kook sündis 6.veebruaril 1899.a. Tartu lähedal, Raadi vallas, Aida talus, Jakob Kooki pojana. Sõbrad ja sugulased nimetasid tedaq sõbralikult "Aida Karlaks". Noorpõlve eelhariduse omandas Karl Tartu Aleksandri Koolis. Selle kooli liitumisel Hugo Treffneri Gümnaasiumiga, lõpetas ta kooli juba treffoonlasena (trefnerlasena) Noorusajal tundis Karl huvi muusika vastu ning õppis klaverimängu Alex Läte käe all ja õpetaja õhutusel kaalus ka muusikameheks saamise tulevikku. Kord linnast koju tulles, ütles isa Karlile: "Võta hobune lahti, tahan Sinuga rääkida." Selle jutuajamise tulemusel langetas poeg otsuse arstiteaduse kasuks. Vabadussõja ajal oli Karl sidestaabis ülemjuhatajaks ja hiljem teenis Peipsi laevastikus. Ülikooli päevist rääkides tuleb meelde tema väljend: "Treppidest Tartu anatoomikumi poole üles minnes tundus see olevat nagu pühakoda!" See iseloomustas kujukalt noore Aida Karla veendunud tahet arstikutset omandada. Karl asus õppima Berliini Ülikooli. Berliini Ülikooli õppejõudude hulgas omas ta suurt lugupidamist. Ülikooli lõpetamisel järgnes riigieksam Tartu Ülikoolis. Peale lõpetamist asus Karl Kook tööle Tartu Naistekliinikus ja ka erapraksises. 1928.a. sai teoks Erakliiniku asutamine dr Bernakoff´i ja Karl Kook´i eestvedamisel. Erakliinik saab varsti patsientidelt soodsa hinnangu. Kliinik annab Karl Kook´ile suurepärase praktiseerimse võimaluse ka kirurgide käe all. Temast kujuneb osav kirurg (lõikusarst), mis viib teda viljakale koostööle tuntud inimestega nagu professor U.Karell, A.Pobol jt. 1933.a. saab Karl Kook´ist arstiteaduse doktor. Kümne Tartu aasta baasil (jooksul) näeme teda Tartu Arstide Seltsi juhatuse sekretärina, samuti ka Eesti Üliõpilaste Seltsi vilistlaskogu sekretärina. Silmapaistva tegevuse tulemusena arstina, saab ta ettepanekuid tööle asuda haigla juhatajate ametikohtale (positsioonidele): tööpakkumised Haapsalu Erahaigla, Pärnu Haigla, Tallinna Naistekliiniku poolt. Neist pakkumistest teeb ta valiku viimase kasuks. Tallinna Naistekliiniku juhatajana töötas Karl Kook kuni 1944.aasta sõjasündmusteni. Ta lahkub kodumaalt Rootsi, võttes (viies) kaasa kodumaamulda. Ta ütles: "See on muld, mida ma armastan üle kõige, saagu kunagi ka minu matusemullaks". Rootsis saab Karl Kook´ist sõjaväearst Põhja- Rootsi-Soome lähedal. Perekond jääb Stockholmi, kuhu Karl Kook asub ka hiljem elama. Oma suure inimesearmastuse ja sõprusega võidab ta endale hulgaliselt sõpru, k.a. akadeemilistes ringkondades. Stockholmis on ta koos advokaat J.Laugusega Akadeemilise Klubi idee eestvedajaks. Karl Kook oli meeldivalt seltskondlik ja inimlikult tähelepanelik inimene. Tema patsiendid kinnitasid, et dr Karl Kook´i ümber hõljus (oli) alati südamesoojuse ning sõpruse vaim. Juba arsti ilmumine ja haigevoodi servale istumine, tegi patsiendi olukorra kergemaks. Tal jätkus ka rasketes olukordades heatahtlikku huumorit. Aida Karlat ei ole enam meie keskel. Tema elutöö ja tegevus olid viljakad. Väärika mehe kaotus jätab leinajatena maha EÜS rohkearvulise pere. Dr. Karl Kook kaotas paar aastat tagasi oma elukaaslase. Teda ja abikaasat jäid leinama tütar Tiina Neuhaus ja poeg Andres Kook Rootsis ja arvukad sugulased perekondadega Kanadas ja USA-s. Puhka rahus, lugupeetav sõber ja väärikas eestlane.

Uno Kook In Memoriam 1987 Canada Artikkel pärineb Valli Gerta Kook´i isiklikust arhiivist. Artikli andis Uno Kook üle peale Eesti Vabariigi taasnimetamist.