Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Koppskatten 1645 Egersund Skiprede

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Villum Gunnarsen Melhus (c.1590 - c.1664)
  n. fra 1611 på MelhusEide 1 pund smør i Lomeland i 1624, må være konens arvnevnt Tingmøte Hetland skipreide, 13-01-1613 Affsognnid Sigbiørnn Bottnne for hannd thill vanuare haffde skornne Vilhiellum Mi...
 • Reiar Sigbjørnsen Håland (c.1610 - 1684)
  Det sies i fogderegnskapet av 1639-1640 at Reer Sigbjørnsen bytter til seg ij pund? smør i Håland fra Nils Karlsen Håland: : Tingboka, forkynnes kjøpebrev datert Kvalbein15.06.1678 på noe i Seglem fra ...
 • Peder Gunnarsen Hellvik (1594 - d.)
  Nevnt på Helvik i 1635: Med fullt navn i 1637: Med fullt navn som oppsitter på Hellvik en i en sak på "Tingmøte Ogna i Voll skipreide, 27-09-1638".* n. 1645 med kone og 1 pige
 • Anna Hoskuldsdatter Seglem (1591 - 1676)
  Nevnt på seglem med 2 piger i 1645Hun er nevnt i en odelssak i 1640 og kalles da den yngste søster blant barna til Hoskuld Seglem (som ikke hadde noen sønner)nevnt i tingboka:Sak nr. 348 i tingboka JÆR...
 • Ivar Osmundsen Myklebust (1614 - 1666)
  Nevnt 1645 med kone* Nevnt 50 år i 1664* Nevnt 64 år ved begravelsen 7.3.1666Fra tingbok 15.11.1637Oelle Seiglemb Stoed for Retten, och Skieldet Iffuer Møglebustad for en Skielmb, der hand wed Reten kr...

Dette prosjektet skal samle alle profiler for personer som er nevnt i Koppskatten av 1645 i Egersund skiprede.

Merk at i 1645 hørte Svinland, Øygreid og Sletteid til Bjerkreim skipreide og Store Ege, Lille Ege, Øksnebø, Gjermestad, Heigrestad, Nevland, Helland, Buarskog, Netland og Hellvik hørte til Valde skipreide.

Gårdene er tatt med her men med kildehenvisning til de aktuelle slipreider.

Permanent sidelenke til digitalarkivet: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/12340/19/