Projects » Koppskatten 1645 Egersund Skiprede » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Villum Gunnarsen Melhus (c.1590 - c.1664)

"Willum", "Gundersen"

n. fra 1611 på Melhus Eide 1 pund smør i Lomeland i 1624, må være konens arv nevnt Tingmøte Hetland skipreide, 13-01-1613 Affsognnid Sigbiørnn Bottnne fo...

5/25/2011 10/31/2014

Reiar Sigbjørnsen Håland (c.1610 - 1684)

Det sies i fogderegnskapet av 1639-1640 at Reer Sigbjørnsen bytter til seg ij pund? smør i Håland fra Nils Karlsen Håland: 06.11.1679: Tingboka, forkynnes kjø...

5/2/2011 4/28/2014

Nevnt på Helvik i 1635: Med fullt navn i 1637: Med fullt navn som oppsitter på Hellvik en i en sak på "Tingmøte Ogna i Voll skipreide, 27-09-1638". n. 1645 med kone og...

8/17/2011 12/13/2013

Anna Hoskuldsdatter Seglem (1591 - 1676)

"Anne", "Seiglem"

Nevnt på seglem med 2 piger i 1645 Hun er nevnt i en odelssak i 1640 og kalles da den yngste søster blant barna til Hoskuld Seglem (som ikke hadde noen sønner) nevnt i tingboka...

2/16/2011 12/13/2013

Ivar Osmundsen Myklebust (1614 - 1666)

Nevnt 1645 med kone Nevnt 50 år i 1664 Nevnt 64 år ved begravelsen 7.3.1666 Fra tingbok 15.11.1637 Oelle Seiglemb Stoed for Retten, och Skieldet Iffuer Møglebustad for en...

5/11/2012 12/12/2013

Ole Tjerandsen Ogna (1641 - d.)

n. 18 år i 1659 hos sin gamle far (som har vært lensmann) på Ogna

12/12/2013 12/12/2013

Tjerand Tostensen Ogna (c.1596 - 1668)

"Tieran", "Torstensen", "Torsteinsen", "Ogne", "Ougne"

Lensmann i Valle skipreide 1644-1658 etter faren n. 1645 som Lensmann med kone og 2 drenger n. 1648. Var utsending til hyllingen av Fredrik III i 1648: se side 93 i Aktstykker til de norske st&#x...

12/12/2013 12/12/2013

Jødel Torgersen Årstad (1606 - 1666)

"Torgeirsen", "Torgiersen"

Nevnt med kone og en pige i 1645 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 60 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 2 år yngre I 1624 eide hans far 6,5 pund i &#...

4/13/2011 12/10/2013

12/2/2013 12/2/2013

Torkild Svendsen Horve (c.1604 - 1676)

n. 1645 med kone på Horve n. 60 år i 1664 Stevner Stig Fotland 21.11.1639 for noe odelgods: Han må da være i familie med ham på ett ellet annet vis. Torkild-nav...

8/30/2013 8/30/2013

Peder Karlsen Hadland (c.1584 - 1670)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 80 år gammel. Ved begravelsen i 1670 var han 90

8/23/2011 7/11/2012

Lars Nilsen Øksnebø (1597 - 1683)

Er det han som er nevnt på ting på Jåtten: ? Er nevnt på Øksnebø fra 1625, samtidig forsvinner Osmund Øksnebø som er nevnt siste gang 1624. ...

5/12/2011 6/7/2012

n. 1645 med kone

1/23/2012 6/7/2012

Mikkel Rasmussen Nevland (1593 - 1669)

n. 1645 med kone og 1 pige n. 1659 med sin sønn n. 65 år i 1664 10.03.1665: Tingboka, Mikkel Nevland stevner Villum Østebrød for gjeld, Villum møter ikke:

11/1/2010 6/7/2012

Nils Taraldsen Helland (c.1590 - 1670)

"Odland"

5/1/2012 6/7/2012

Gunnar Osmundsen Lille Ege (1603 - 1667)

"Gunder"

n. 1645 med kone n. 1659 med sin sønn, Johannes, på Lille Ege n. 60 år i 1664 10.03.1665:Tingboka, Gunnar Hetland (Bjerkreim) stevnes for å ha stukket Gunnar Lille Ege...

8/16/2011 6/7/2012

Tollak Larsen Store Ege (1620 - 1669)

Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 56 år gammel. Ved begravelsen er alder oppgitt til 15 år yngre Tollak Larsen flyttet til Store Ege etter at Erik Olsen var død og er...

1/16/2011 6/7/2012

Kristoffer Andersen Store Ege (1608 - 1689)

"Christoffer", "Christopher"

Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 46 år gammel. Ved begravelsen er alder oppgitt til 10 år eldre Skifte: Her nevnes kona Magle Jødelsdatter og hans barn: Torger...

5/3/2011 6/7/2012

n. 1645 med kone n. 1659 med sin sønn Mikkel

1/22/2012 6/7/2012

n. 1645 med kone på Heigrestad n. 70 år på Heigrestad i 1664

7/8/2011 6/7/2012

Rasmus Tormodsen Heigrestad (c.1580 - c.1646)

1/22/2012 6/7/2012

Tollak Olsen Gjermestad (1607 - 1669)

Hadde i 1661 0.5 fårs odel i Store Ege. Det må bety at hans far eller mor var derfra. Eller at hans kone var derfra Nevnt i Koppskatten 1645:

7/4/2011 6/6/2012

Atlak Gunnarsen Hellvik (c.1604 - 1673)

n. 1645 med kone og 1 pige Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 60 år gammel. Med fullt navn som oppsitter på Hellvik en i en sak på "Tingmøte Ogna i Voll skipr...

8/17/2011 6/6/2012

8/17/2011 6/6/2012

Peder Larsen Hellvik (1591 - 1665)

Med fullt navn som oppsitter på Hellvik en i en sak på "Tingmøte Ogna i Voll skipreide, 27-09-1638". Kalles arving av "Njeld Kvalbein" i en sak fra "Tingmøte Voll skipreid...

5/25/2011 6/6/2012

n. 1645 med kone n. 50 år i 1664 Torkild er n. i hekserettsaken mod Nils og Ingeborg Laupstad: Tingmøte Møte på Årstad i Eigersund skipreide, 23-06-1658 tho...

7/12/2011 6/6/2012

Jakob Bergsen Sletteid (c.1575 - 1658)

Nevnt på Øygreid i 1602 som husmann og fra 1611 på Sletteid Nevnt med kone, 2 drenger og 2 piger i 1645 (noe som skulle tyde på god råd) Med et slikt navn g...

7/12/2011 6/6/2012

Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 50 år gammel. Ved begravelsen er alder oppgitt til 9 år eldre

4/26/2011 6/6/2012

Peder Olsen Svinland (1599 - 1676)

n. 1645 med kone n. som syk i 1659 sammen med sønnen Lars Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 70 år gammel. Ved begravelsen er alder oppgitt til 3 år yngre. Skift...

6/16/2009 6/6/2012

9/17/2011 6/6/2012

Erik Eriksen Eie (1613 - 1672)

1645: Nevnt med kone, datter og dreng 26.03.1672:Blir stevnet av Morten Sehuusen i Stavanger for manglende betaling av landskatt:

4/20/2012 4/20/2012

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 60 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 1 år yngre

7/15/2011 2/18/2012

n. med kone i 1645 n. med sønn 1659 n. 60 år i 1664 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 60 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 1 år eldre

5/17/2011 2/18/2012

Mikkel Larsen Stapnes (1600 - 1690)

I lensregnskapet av 1614-1615 står det at Mikkel Larsen bygsler en part i Svanes som faren oppgav for ham: Mikkel står aldri i skattelistene under Svanes, noe som virker merkelig. Brore...

5/29/2011 2/18/2012

Helge Larsen Stapnes (1593 - 1680)

Nevnt på Stapnes som husmann fra 1630 n. med kone i 1645 n. med sønnen i 1659 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 61 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgi...

4/7/2011 2/18/2012

8/10/2011 2/18/2012

Orm Gulliksen Grastveit (1604 - 1680)

"Ormb", "Grastued", "Grastvedt", "Grastueed"

Tingmøte Eigersund, 21-11-1644: "Neffndermend til Batholphj laugting (1. kolonne) Niels skare, Gunder ledland, (2. kolonne) Ormb Grastued , Rasmus Midbrød" Det er nevnt en dreng p...

4/8/2011 2/18/2012

Nils Gulliksen Slettebø (1607 - 1676)

"Hovland"

n. 1645 på Hovland med kone og 1 datter n. 57 år i 1664 på Slettebø 1661-1663 står han oppført med følgende odel: Buarskog 3spann (faren eide ...

4/7/2011 2/18/2012

8/19/2011 2/18/2012

Ole Mikkelsen Hovland (1594 - 1680)

1/27/2012 2/18/2012

Ole Eilifsen Hovland (c.1594 - 1686)

nevnt på Hovland fra 1628 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 70 år gammel. Rogaland Ættesogelag årshefte 1943 har en artikkel som heter : "En rets-sak fr...

8/29/2011 2/18/2012

Helge Størkardsen Sestad (c.1600 - c.1650)

Første gang nevnt på Sestad 1633

5/2/2011 2/18/2012

Berg Ulfsen Sestad (1603 - 1677)

nevnt på Sestad fra 1633 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 60 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 1 år eldre I 1673 i tingboka Forkynner Njeld Net...

7/3/2011 2/18/2012

Tarald Karlsen Løyning (b. - c.1655)

1624: Nevnt på Løyning fra 1624, kanskje så giftet han seg med enken etter Gunder Løyning som er nevnt fremt il 1622 og Enken n. 1623? 1645: Nevnt på Løyning...

5/5/2011 2/18/2012

Kristen Olsen Løyning (1601 - 1678)

Nevnt med kone, 1 sønn og 1 datter i 1645 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 70 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 5 år yngre 24.11.1684: Tingboka...

7/3/2011 2/18/2012

Torkild bodde på Fotland 1617-1618 og på Eie fra 1619-1626 før han til slutt bosatte seg på Tengsareid i 1628 i 1640 skulle Torkild møte i Stavanger for å sv...

9/14/2011 2/18/2012

Endre Mikkelsen Omdal (b. - c.1650)

Ved Egersund skipreideting 21.11.1639 Stevner Endre Omdal sine verbrødre Peder og Jon Olsønner Skadberg: Han er altså gift med en søster av disse to.

7/6/2011 2/18/2012

Halvor Klemetsen Rodvelt (1615 - 1685)

"Haldo", "Haldor", "Clemetsen"

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 60 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 11 år yngre Halvor er nevnt i tingboka på fjerdingsting ipå Hestad 2...

7/2/2011 2/18/2012

7/2/2011 2/18/2012

Tollak Karlsen Grødem (1598 - 1670)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 68 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 2 år yngre

5/30/2011 2/18/2012

Peder Torkildsen Kydland (c.1575 - c.1662)

Nevnt på Kydland fra 1602 til 1661

9/27/2011 2/18/2012

9/28/2011 2/18/2012

Gunnar Pedersen Kydland (1603 - 1668)

n. med kone 1645 n. 1659 med sin sønn på Kydland n. 67 år i 1664 n. 65 år ved sin begravelse i 1668 Bodde først på Vind Birkeland som faren eide han ...

9/27/2011 2/18/2012

Elling Halvorsen Hegdal (1604 - 1685)

n. 1637-38 påNodland i heien n. på Hegdal fra 1639 n. 1645 med kone n. 1659 med sin sønn n. 53 år i 1664

8/21/2011 2/18/2012

8/21/2011 2/18/2012

Kan han være sønn av Helge Midbrød 1563? Det er både en Ole og en Ånon på Midbrød 1602/03, se under. Dessuten går navnet Joren igjen på Mi...

5/3/2011 2/18/2012

Eilif Hansen Årstad (c.1575 - c.1658)

Nevnt 1606-1657

7/2/2011 2/18/2012

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 50 år gammel.

5/23/2011 2/18/2012

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 50 år gammel. Deltar i en sak på tinget 9. Oktober 1658 om retten til ødegården Koldal under Årstad. På ...

5/23/2011 2/18/2012

Nils Eriksen Hafsøy (c.1600 - c.1650)

Første gang nevnt i 1620 i Hafsøy

8/19/2011 2/18/2012

Tingmøte Eigersund, 21-11-1644: "Neffndermend til Batholphj laugting (1. kolonne) Niels skare, Gunder ledland, (2. kolonne) Ormb Grastued, Rasmus Midbrød " I følge fogdens mannta...

2/16/2011 2/18/2012

2/16/2012 2/18/2012

Nevnt i Tingmøte Egersund, 22-09-1642 JÆREN_OG_DALANE 1641-1645 (nr. 17): "... och Oelle toraldsen paa hans Gamelfader Torald ystebrødtz Vegene frambkom..." Nevnt i koppskatten...

8/19/2011 2/18/2012

Nevnt med sine brødre i en sak om Odland: og samme sak: Fra tingboka 6. og 7. oktober 1635 får i en odelssak om Odland i Bjerkreim får vi opplyst at Roald Seglem kommer frem p�...

2/16/2011 2/18/2012

Rasmus Svendsen Skadberg (c.1600 - c.1646)

Egersund fjerdingsting 20.03.1633 kommer Rasmus frem og beretter at hans sønn, Svend, har funnet langt til havs et vrak som han med stor fare for eget liv har berget. Han søker bergingsl&...

5/20/2011 2/18/2012

Svend Rasmussen Skadberg (c.1622 - 1670)

Nevnt Tingmøte Eigersund Fieringsting, 21-09-1650 "Jøddel Ahrstad haffde wed skrifftlig Steff(ning) Paa hans Moder Marette Hoffschioldtzdatters Vegene ladett hidsteffne hendes Stiffs�...

5/20/2011 2/18/2012

Jødel Tollaksen Skadberg (1620 - 1668)

"Giødel"

n. med kone i 1645 n. 1659 med sønnen Tollak n. 44 år i 1664 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 44 år gammel. Fra tingboka 13.03.1668 får vi vite...

5/17/2011 2/18/2012

Torkild Ivarsen Skadberg (1600 - 1670)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 60 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 4 år eldre Nevnt fra 1613 Det er ikke umulig at Berte Torkildsdatter som var gif...

7/7/2011 2/18/2012

Peder Nilsen Skadberg (1602 - 1670)

"Per"

n. fra 1634 på Skadberg etter at hans stemor og stefar er borte. n. med kone i 1645 n. 60 år i 1664 n. på Skadberg i 1668 I følge fogdens manntall av 1664 var han ...

5/26/2011 2/18/2012

Hans Halvorsen Myklebust (c.1590 - c.1660)

Hans Myklebust var i 1648 edsvoren Lagrettingmann. Kilde Skattematrikkelen av 1647 Hans solgte 03.12.1636 1 pund laks i årlig landskyld i Tengs til Atlak Isaksen Tengs for 84 riksdaler:

4/7/2011 2/18/2012

Tore Rasmussen Myklebust (1604 - 1670)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 60 år gammel. Skifte etter Tore står 9. Desember 1669: Enke er Kari Eriksdatter og barna (alle myndige): Rasmus Ole Berte ...

5/9/2011 2/18/2012

Jørgen Olsen Skjelbred (1604 - 1676)

Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 60 år gammel. Er nevnt på Skjelbred fra 1631.

5/6/2011 2/18/2012

Aslak Eilifsen Leidland (1603 - 1669)

"Atlak", "Atlach", "Aslack", "Lejland", "Leiland"

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 65 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 4 år yngre I 1673 i tingboka Forkynner Njeld Netland på sine og sine s�...

5/17/2011 2/18/2012

Nevnt på Leidland med kone , sønn og datter i 1645. Disse barna må være født før 1630 for å ha blitt nevnt i koppskatten. n. 1659 da Mathias Jø...

7/2/2011 2/18/2012

Tollak Nilsen Leidland (1601 - 1670)

"Tollef"

Nevnt fra 1629 n. 1645 med kone 1 sønn og 1 datter I følge fogdens manntall av 1664 var han da 65 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 10 år eldre n. 1659 ...

5/6/2011 2/18/2012

Gunnar Asbjørnsen Leidland (1604 - 1668)

"Gunder"

Tingmøte Eigersund, 21-11-1644: "Neffndermend til Batholphj laugting (1. kolonne) Niels skare, Gunder ledland , (2. kolonne) Ormb Grastued, Rasmus Midbrød" I følge fogdens mannta...

7/2/2011 2/18/2012

Robert Villumsen Åse (1606 - 1680)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 56 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 2 år eldre Skifte: Her nevnes hans sønns sønner Henrik og Robert sam...

5/22/2011 2/17/2012

Lars Knutsen Åse (deceased)

nevnt med fullt navn i sagefall fra 1603: Fullt navn i lensregnskap fra 1612:

9/1/2011 2/17/2012

Jakob Larsen Åse (1609 - 1683)

n. 1645 med kone n. 1659 med sin sønn Lars n. 55 år i 1664 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 55 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til det samme ...

5/28/2011 2/17/2012

nevnt i fogderegnskap fra 1652-1653: "...Knut Eriksen en halv hud og ?? smør udi Nodland som hans fader Erik fradøde"

5/27/2011 2/17/2012

Erik Ormsen Nodland (b. - c.1652)

nevnt i fogderegnskap fra 1652-1653: "...Knut Eriksen en halv hud og ?? smør udi Nodland som hans fader Erik fradøde"

9/6/2011 2/17/2012

Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 60 år gammel Er nevnt i 1606 så alder ved begravelsen i kirkeboka i 1672 må være feil. Mest sannsynlig er han født r...

5/3/2011 2/17/2012

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 56 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 4 år yngre Tingmøte Møte på Årstad i Eigersund skiprei...

5/17/2011 2/17/2012

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 56 år gammel. Knut bygslet Svanes etter faren rundt 1635-1636 da dette er nevnt i lensregnskapene fra denne perioden. Der står det at ...

3/7/2011 2/17/2012

60 år i 1664

2/2/2012 2/17/2012

Nevnt son "ung", "ny" eller "lille" Børild på Veshovde fra 1628-1664 Nevnt i 1645 med kone og 1 datter I drengemanntallet av 1659 står det at hans sønn Lars er hos ham o...

5/25/2011 2/17/2012

Ole Trondsen Hadland (1599 - 1670)

n. 1645 på Hadland med kone og 1 datter n. 1659 som gammel med sin sønn Trond n. 70 år i 1664 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 70 år gammel. Alder ...

8/19/2011 2/17/2012

Atlak Isaksen Tengs (c.1610 - c.1663)

"Atlach", "Adtlach", "Aslak", "Isachsen Things"

Ble i 1640 kalt til Stavanger rådstue for å forklare sin odel i Tengs: Var utsending til hyllingen av Fredrik III i 1648: se side 93 i Aktstykker til de norske stændermøde...

5/7/2007 2/17/2012

Jakob Torgersen Tengs (1604 - 1683)

Jakob Tengs var i 1648 edsvoren Lagrettingmann. Kilde Skattematrikkelen av 1647 Han var lensmann i Egersund fra 1662 til 1683 da han døde. Tingboka 1674 på kongsgården i Stavan...

5/7/2007 2/17/2012

Asser Olsen Eie (1615 - 1690)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 48 år gammel. Ved begravelsen var han 1 år eldre Nevnes på Eie fra 1637. Da er han nok akkurat blitt myndig og har overtatt mor...

5/10/2011 2/17/2012

Kristoffer Olsen Eie (1606 - 1675)

"Christopher", "Eye"

Det er nevnt en Kristoffer på Løyning i 1626 og da han forsvinner derfra dukker han opp på Eie fra 1628, dette må være Kristoffer Olsen som har vært på ...

2/15/2011 2/17/2012

9/7/2011 2/17/2012

Kjetil Larsen Slettebø (1614 - 1664)

f. 1614 d. 1664: Ø. Åmodt nr. 7b, bodde på Slettebø, Egersund fra ca. 1645 Ga 1 skilling i tredje års tage av 1 spann smør i 1632. Det er nok han som kalles Kj...

5/7/2007 2/17/2012

Peder Hansen Slettebø (b. - c.1660)

9/7/2011 2/17/2012

Endre Rasmussen Fotland (c.1585 - 1651)

Endre er nevnt på Fotland fra 1617 og er også nevnt i koppskatten 1645. Mest sannsynlig var han født omkring 1585. i 1624 eide han på sine barns vegne: Fotland Laks ...

9/10/2011 2/17/2012

Hans Eriksen Fotland (1590 - c.1665)

Nevnt første gang på Fotland 1617 Nevnt 1645 med kone og 2 sønner Nevnt 48 år i 1664 Nevnt som lagrettsmann 10.10.1664: Skatter frem til 1664. I 1665 skatter hans ...

2/25/2010 2/17/2012

Stig Torgersen Fotland (c.1585 - c.1650)

Stig bodde fra 1610-1618 på Eie, før han flyttet til Fotland igjen Stig solgte sin part i Fotland på grunn av pengemangel til Severin Pedersen, Borgermester i Stavanger. Den pa...

8/28/2009 2/17/2012

Lasse Olsen Eie (b. - 1645)

"Lars", "Eye"

n. på eie fra 1610 til (1642-1643) og 1645 Han må ha vært bror sønn til Ole Endressen. Han har en datter som heter det samme som sin mor og hans bumerke er relativt likt s...

8/30/2011 2/17/2012

Nils Kristensen Puntervold (c.1590 - 1668)

Han er ikke nevnt i sogneprestens manntall 1664 men i fogden sitt er han der.

1/25/2012 2/17/2012

Villum Nilsen Puntervold (b. - c.1650)

Nevnt i lensregnskapene 1635/36 der han bøter 1 ort for ulydighet. Han kommer til Puntervold 1629 etter enken er nevnt påske 1628 at Peder Puntervold er borte før påske 1628.

1/26/2012 2/17/2012