Projects » Koppskatten 1645 Egersund Skiprede » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Villum Gunnarsen Melhus MP (c.1590 - c.1664)

"Willum", "Gundersen"

n. fra 1611 på Melhus Eide 1 pund smør i Lomeland i 1624, må være konens arv nevnt Tingmøte Hetland skipreide, 13-01-1613 Affsognnid Sigbiørnn Bottnne for hannd thill vanuare haffde skornne Vilhi...

5/25/2011 10/31/2014

Reiar Sigbjørnsen Håland MP (c.1610 - 1684)

Det sies i fogderegnskapet av 1639-1640 at Reer Sigbjørnsen bytter til seg ij pund? smør i Håland fra Nils Karlsen Håland: 06.11.1679: Tingboka, forkynnes kjøpebrev datert Kvalbein15.06.1678 på...

5/2/2011 4/28/2014

Peder Gunnarsen Hellvik MP (1594 - d.)

Nevnt på Helvik i 1635: Med fullt navn i 1637: Med fullt navn som oppsitter på Hellvik en i en sak på "Tingmøte Ogna i Voll skipreide, 27-09-1638". n. 1645 med kone og 1 pige

8/17/2011 12/13/2013

Anna Hoskuldsdatter Seglem MP (1591 - 1676)

"Anne", "Seiglem"

Nevnt på seglem med 2 piger i 1645 Hun er nevnt i en odelssak i 1640 og kalles da den yngste søster blant barna til Hoskuld Seglem (som ikke hadde noen sønner) nevnt i tingboka: Sak nr. 348 i tin...

2/16/2011 12/13/2013

Ivar Osmundsen Myklebust MP (1614 - 1666)

Nevnt 1645 med kone Nevnt 50 år i 1664 Nevnt 64 år ved begravelsen 7.3.1666 Fra tingbok 15.11.1637 Oelle Seiglemb Stoed for Retten, och Skieldet Iffuer Møglebustad for en Skielmb, der hand we...

5/11/2012 12/12/2013

Ole Tjerandsen Ogna MP (1641 - d.)

n. 18 år i 1659 hos sin gamle far (som har vært lensmann) på Ogna

12/12/2013 12/12/2013

Tjerand Tostensen Ogna MP (c.1596 - 1668)

"Tieran", "Torstensen", "Torsteinsen", "Ogne", "Ougne"

Lensmann i Valle skipreide 1644-1658 etter faren n. 1645 som Lensmann med kone og 2 drenger n. 1648. Var utsending til hyllingen av Fredrik III i 1648: se side 93 i Aktstykker til de norske stænd...

12/12/2013 12/12/2013

Jødel Torgersen Årstad MP (1606 - 1666)

"Torgeirsen", "Torgiersen"

Nevnt med kone og en pige i 1645 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 60 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 2 år yngre I 1624 eide hans far 6,5 pund i Årstad og var den størs...

4/13/2011 12/10/2013

Peder Johannessen Åse MP (deceased)

12/2/2013 12/2/2013

Torkild Svendsen Horve MP (c.1604 - 1676)

n. 1645 med kone på Horve n. 60 år i 1664 Stevner Stig Fotland 21.11.1639 for noe odelgods: Han må da være i familie med ham på ett ellet annet vis. Torkild-navnet kan peke mot Stigs bror, Torkil...

8/30/2013 8/30/2013

Peder Karlsen Hadland MP (c.1584 - 1670)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 80 år gammel. Ved begravelsen i 1670 var han 90

8/23/2011 7/11/2012

Lars Nilsen Øksnebø MP (1597 - 1683)

Er det han som er nevnt på ting på Jåtten: ? Er nevnt på Øksnebø fra 1625, samtidig forsvinner Osmund Øksnebø som er nevnt siste gang 1624. I lensregnskapet for 1624-25 står det at han bygsler 1....

5/12/2011 6/7/2012

Pål Rasmussen Nevland MP (deceased)

n. 1645 med kone

1/23/2012 6/7/2012

Mikkel Rasmussen Nevland MP (1593 - 1669)

n. 1645 med kone og 1 pige n. 1659 med sin sønn n. 65 år i 1664 10.03.1665: Tingboka, Mikkel Nevland stevner Villum Østebrød for gjeld, Villum møter ikke:

11/1/2010 6/7/2012

Nils Taraldsen Helland MP (c.1590 - 1670)

"Odland"

5/1/2012 6/7/2012

Gunnar Osmundsen Lille Ege MP (1603 - 1667)

"Gunder"

n. 1645 med kone n. 1659 med sin sønn, Johannes, på Lille Ege n. 60 år i 1664 10.03.1665:Tingboka, Gunnar Hetland (Bjerkreim) stevnes for å ha stukket Gunnar Lille Ege med en kniv i armen: Sk...

8/16/2011 6/7/2012

Tollak Larsen Store Ege MP (1620 - 1669)

Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 56 år gammel. Ved begravelsen er alder oppgitt til 15 år yngre Tollak Larsen flyttet til Store Ege etter at Erik Olsen var død og er nevnt der 1645 samme...

1/16/2011 6/7/2012

Kristoffer Andersen Store Ege MP (1608 - 1689)

"Christoffer", "Christopher"

Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 46 år gammel. Ved begravelsen er alder oppgitt til 10 år eldre Skifte: Her nevnes kona Magle Jødelsdatter og hans barn: Torger, gift Anders, gift...

5/3/2011 6/7/2012

Tollak Salvesen Heigrestad MP (c.1600 - d.)

n. 1645 med kone n. 1659 med sin sønn Mikkel

1/22/2012 6/7/2012

Ole Gunnarsen Heigrestad MP (1594 - d.)

n. 1645 med kone på Heigrestad n. 70 år på Heigrestad i 1664

7/8/2011 6/7/2012

Rasmus Tormodsen Heigrestad MP (c.1580 - c.1646)

1/22/2012 6/7/2012

Tollak Olsen Gjermestad MP (1607 - 1669)

Hadde i 1661 0.5 fårs odel i Store Ege. Det må bety at hans far eller mor var derfra. Eller at hans kone var derfra Nevnt i Koppskatten 1645:

7/4/2011 6/6/2012

Atlak Gunnarsen Hellvik MP (c.1604 - 1673)

n. 1645 med kone og 1 pige Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 60 år gammel. Med fullt navn som oppsitter på Hellvik en i en sak på "Tingmøte Ogna i Voll skipreide, 27-09-1638".

8/17/2011 6/6/2012

Peder Osmundsen Hellvik MP (deceased)

8/17/2011 6/6/2012

Peder Larsen Hellvik MP (1591 - 1665)

Med fullt navn som oppsitter på Hellvik en i en sak på "Tingmøte Ogna i Voll skipreide, 27-09-1638". Kalles arving av "Njeld Kvalbein" i en sak fra "Tingmøte Voll skipreide, 22-02-1639". Han var Njel...

5/25/2011 6/6/2012

Torkild Jakobsen Sletteid MP (1604 - 1692)

n. 1645 med kone n. 50 år i 1664 Torkild er n. i hekserettsaken mod Nils og Ingeborg Laupstad: Tingmøte Møte på Årstad i Eigersund skipreide, 23-06-1658 thorchild Jacobsen slethøy, møtte paa ...

7/12/2011 6/6/2012

Jakob Bergsen Sletteid MP (c.1575 - 1658)

Nevnt på Øygreid i 1602 som husmann og fra 1611 på Sletteid Nevnt med kone, 2 drenger og 2 piger i 1645 (noe som skulle tyde på god råd) Med et slikt navn går tankene mot at hans aner er fra Slevel...

7/12/2011 6/6/2012

Omund Torkildsen Øygreid MP (1605 - 1674)

Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 50 år gammel. Ved begravelsen er alder oppgitt til 9 år eldre

4/26/2011 6/6/2012

Peder Olsen Svinland MP (1599 - 1676)

n. 1645 med kone n. som syk i 1659 sammen med sønnen Lars Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 70 år gammel. Ved begravelsen er alder oppgitt til 3 år yngre. Skifte 20.04.1677: Enke ...

6/16/2009 6/6/2012

9/17/2011 6/6/2012

Erik Eriksen Eie MP (1613 - 1672)

1645: Nevnt med kone, datter og dreng 26.03.1672:Blir stevnet av Morten Sehuusen i Stavanger for manglende betaling av landskatt:

4/20/2012 4/20/2012

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 60 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 1 år yngre

7/15/2011 2/18/2012

Hans Samsonsen Vestre Svanes MP (1603 - 1674)

n. med kone i 1645 n. med sønn 1659 n. 60 år i 1664 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 60 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 1 år eldre

5/17/2011 2/18/2012

Mikkel Larsen Stapnes MP (1600 - 1690)

I lensregnskapet av 1614-1615 står det at Mikkel Larsen bygsler en part i Svanes som faren oppgav for ham: Mikkel står aldri i skattelistene under Svanes, noe som virker merkelig. Broren Villum står ...

5/29/2011 2/18/2012

Helge Larsen Stapnes MP (1593 - 1680)

Nevnt på Stapnes som husmann fra 1630 n. med kone i 1645 n. med sønnen i 1659 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 61 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 10 år eldre. Ha...

4/7/2011 2/18/2012

Peder Sigvaldsen Stapnes? MP (1607 - 1669)

8/10/2011 2/18/2012

Orm Gulliksen Grastveit MP (1604 - 1680)

"Ormb", "Grastued", "Grastvedt", "Grastueed"

Tingmøte Eigersund, 21-11-1644: "Neffndermend til Batholphj laugting (1. kolonne) Niels skare, Gunder ledland, (2. kolonne) Ormb Grastued , Rasmus Midbrød" Det er nevnt en dreng på Årstad i 1606 og p...

4/8/2011 2/18/2012

Nils Gulliksen Slettebø MP (1607 - 1676)

"Hovland"

n. 1645 på Hovland med kone og 1 datter n. 57 år i 1664 på Slettebø 1661-1663 står han oppført med følgende odel: Buarskog 3spann (faren eide 1,5 spann i sin tid) Bakke 10 mark smør (dette ...

4/7/2011 2/18/2012

Tore Sigvaldsen Hovland MP (deceased)

8/19/2011 2/18/2012

Ole Mikkelsen Hovland MP (1594 - 1680)

1/27/2012 2/18/2012

Ole Eilifsen Hovland MP (c.1594 - 1686)

nevnt på Hovland fra 1628 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 70 år gammel. Rogaland Ættesogelag årshefte 1943 har en artikkel som heter : "En rets-sak fra Sogndal i Dalane fra 1671 - Utskr...

8/29/2011 2/18/2012

Helge Størkardsen Sestad MP (c.1600 - c.1650)

Første gang nevnt på Sestad 1633

5/2/2011 2/18/2012

Berg Ulfsen Sestad MP (1603 - 1677)

nevnt på Sestad fra 1633 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 60 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 1 år eldre I 1673 i tingboka Forkynner Njeld Netland på sine og sine søskens...

7/3/2011 2/18/2012

Tarald Karlsen Løyning MP (b. - c.1655)

1624: Nevnt på Løyning fra 1624, kanskje så giftet han seg med enken etter Gunder Løyning som er nevnt fremt il 1622 og Enken n. 1623? 1645: Nevnt på Løyning i Koppskatten 1645 for Egersund skiprede....

5/5/2011 2/18/2012

Kristen Olsen Løyning MP (1601 - 1678)

Nevnt med kone, 1 sønn og 1 datter i 1645 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 70 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 5 år yngre 24.11.1684: Tingboka, Blir forkynt kjøpebrev dat...

7/3/2011 2/18/2012

Torkild Torgersen Tengsareid MP (1587 - 1668)

Torkild bodde på Fotland 1617-1618 og på Eie fra 1619-1626 før han til slutt bosatte seg på Tengsareid i 1628 i 1640 skulle Torkild møte i Stavanger for å sverge lagmannseden, men sendte Askild Lille...

9/14/2011 2/18/2012

Endre Mikkelsen Omdal MP (b. - c.1650)

Ved Egersund skipreideting 21.11.1639 Stevner Endre Omdal sine verbrødre Peder og Jon Olsønner Skadberg: Han er altså gift med en søster av disse to.

7/6/2011 2/18/2012

Halvor Klemetsen Rodvelt MP (1615 - 1685)

"Haldo", "Haldor", "Clemetsen"

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 60 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 11 år yngre Halvor er nevnt i tingboka på fjerdingsting ipå Hestad 29.03.1653. Sak nr. 298 i tingboka...

7/2/2011 2/18/2012

7/2/2011 2/18/2012

Tollak Karlsen Grødem MP (1598 - 1670)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 68 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 2 år yngre

5/30/2011 2/18/2012

Peder Torkildsen Kydland MP (c.1575 - c.1662)

Nevnt på Kydland fra 1602 til 1661

9/27/2011 2/18/2012

9/28/2011 2/18/2012

Gunnar Pedersen Kydland MP (1603 - 1668)

n. med kone 1645 n. 1659 med sin sønn på Kydland n. 67 år i 1664 n. 65 år ved sin begravelse i 1668 Bodde først på Vind Birkeland som faren eide han er nevnt der 1626 til 1630. Fra 1631 er ...

9/27/2011 2/18/2012

Elling Halvorsen Hegdal MP (1604 - 1685)

n. 1637-38 påNodland i heien n. på Hegdal fra 1639 n. 1645 med kone n. 1659 med sin sønn n. 53 år i 1664

8/21/2011 2/18/2012

Gjøa Halvorsdatter Hegdal MP (1587 - 1673)

8/21/2011 2/18/2012

Kan han være sønn av Helge Midbrød 1563? Det er både en Ole og en Ånon på Midbrød 1602/03, se under. Dessuten går navnet Joren igjen på Midbrød, blant annet Joren Ånonsdatter. n. på Vind Birkeland ...

5/3/2011 2/18/2012

Eilif Hansen Årstad MP (c.1575 - c.1658)

Nevnt 1606-1657

7/2/2011 2/18/2012

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 50 år gammel.

5/23/2011 2/18/2012

Asser Tollaksen Årstad MP (1614 - d.)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 50 år gammel. Deltar i en sak på tinget 9. Oktober 1658 om retten til ødegården Koldal under Årstad. På "Tingmøte Eigersund Fieringsting, 18-09-1652" fre...

5/23/2011 2/18/2012

Nils Eriksen Hafsøy MP (c.1600 - c.1650)

Første gang nevnt i 1620 i Hafsøy

8/19/2011 2/18/2012

Rasmus Taraldsen Midbrød MP (1607 - 1695)

Tingmøte Eigersund, 21-11-1644: "Neffndermend til Batholphj laugting (1. kolonne) Niels skare, Gunder ledland, (2. kolonne) Ormb Grastued, Rasmus Midbrød " I følge fogdens manntall av 1664 var han da...

2/16/2011 2/18/2012

Nils Taraldsen Midbrød MP (1619 - d.)

2/16/2012 2/18/2012

Ole Taraldsen Seglem MP (deceased)

Nevnt i Tingmøte Egersund, 22-09-1642 JÆREN_OG_DALANE 1641-1645 (nr. 17): "... och Oelle toraldsen paa hans Gamelfader Torald ystebrødtz Vegene frambkom..." Nevnt i koppskatten for 1645 på Seglem m...

8/19/2011 2/18/2012

Villum Taraldsen Østebrød MP (1602 - 1674)

Nevnt med sine brødre i en sak om Odland: og samme sak: Fra tingboka 6. og 7. oktober 1635 får i en odelssak om Odland i Bjerkreim får vi opplyst at Roald Seglem kommer frem på seg og sine og på sin sv...

2/16/2011 2/18/2012

Rasmus Svendsen Skadberg MP (c.1600 - c.1646)

Egersund fjerdingsting 20.03.1633 kommer Rasmus frem og beretter at hans sønn, Svend, har funnet langt til havs et vrak som han med stor fare for eget liv har berget. Han søker bergingslønn: Tingmøte...

5/20/2011 2/18/2012

Svend Rasmussen Skadberg MP (c.1622 - 1670)

Nevnt Tingmøte Eigersund Fieringsting, 21-09-1650 "Jøddel Ahrstad haffde wed skrifftlig Steff(ning) Paa hans Moder Marette Hoffschioldtzdatters Vegene ladett hidsteffne hendes Stiffsønner Suend och Ras...

5/20/2011 2/18/2012

Jødel Tollaksen Skadberg MP (1620 - 1668)

"Giødel"

n. med kone i 1645 n. 1659 med sønnen Tollak n. 44 år i 1664 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 44 år gammel. Fra tingboka 13.03.1668 får vi vite at Jødel og sønnen Torger har delt...

5/17/2011 2/18/2012

Torkild Ivarsen Skadberg MP (1600 - 1670)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 60 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 4 år eldre Nevnt fra 1613 Det er ikke umulig at Berte Torkildsdatter som var gift med Torger Jødelsen...

7/7/2011 2/18/2012

Peder Nilsen Skadberg MP (1602 - 1670)

"Per"

n. fra 1634 på Skadberg etter at hans stemor og stefar er borte. n. med kone i 1645 n. 60 år i 1664 n. på Skadberg i 1668 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 60 år gammel. Alder ved b...

5/26/2011 2/18/2012

Hans Halvorsen Myklebust MP (c.1590 - c.1660)

Hans Myklebust var i 1648 edsvoren Lagrettingmann. Kilde Skattematrikkelen av 1647 Hans solgte 03.12.1636 1 pund laks i årlig landskyld i Tengs til Atlak Isaksen Tengs for 84 riksdaler:

4/7/2011 2/18/2012

Tore Rasmussen Myklebust MP (1604 - 1670)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 60 år gammel. Skifte etter Tore står 9. Desember 1669: Enke er Kari Eriksdatter og barna (alle myndige): Rasmus Ole Berte Anna Berte Ida

5/9/2011 2/18/2012

Jørgen Olsen Skjelbred MP (1604 - 1676)

Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 60 år gammel. Er nevnt på Skjelbred fra 1631.

5/6/2011 2/18/2012

Aslak Eilifsen Leidland MP (1603 - 1669)

"Atlak", "Atlach", "Aslack", "Lejland", "Leiland"

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 65 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 4 år yngre I 1673 i tingboka Forkynner Njeld Netland på sine og sine søskens vegne et kjøpebrev over sa...

5/17/2011 2/18/2012

Salomon Salvesen Leidland MP (b. - c.1660)

Nevnt på Leidland med kone , sønn og datter i 1645. Disse barna må være født før 1630 for å ha blitt nevnt i koppskatten. n. 1659 da Mathias Jørgensen tjener hos ham Thomas Vehus: At han er fra V...

7/2/2011 2/18/2012

Tollak Nilsen Leidland MP (1601 - 1670)

"Tollef"

Nevnt fra 1629 n. 1645 med kone 1 sønn og 1 datter I følge fogdens manntall av 1664 var han da 65 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 10 år eldre n. 1659 med sønnen I skiftet ett...

5/6/2011 2/18/2012

Gunnar Asbjørnsen Leidland MP (1604 - 1668)

"Gunder"

Tingmøte Eigersund, 21-11-1644: "Neffndermend til Batholphj laugting (1. kolonne) Niels skare, Gunder ledland , (2. kolonne) Ormb Grastued, Rasmus Midbrød" I følge fogdens manntall av 1664 var han da...

7/2/2011 2/18/2012

Robert Villumsen Åse MP (1606 - 1680)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 56 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 2 år eldre Skifte: Her nevnes hans sønns sønner Henrik og Robert samt hans fosterdatter Ingeborg Jakobs...

5/22/2011 2/17/2012

Lars Knutsen Åse MP (deceased)

nevnt med fullt navn i sagefall fra 1603: Fullt navn i lensregnskap fra 1612:

9/1/2011 2/17/2012

Jakob Larsen Åse MP (1609 - 1683)

n. 1645 med kone n. 1659 med sin sønn Lars n. 55 år i 1664 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 55 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til det samme Skifte 31.05.1683: Her n...

5/28/2011 2/17/2012

Knut Eriksen Nodland MP (deceased)

nevnt i fogderegnskap fra 1652-1653: "...Knut Eriksen en halv hud og ?? smør udi Nodland som hans fader Erik fradøde"

5/27/2011 2/17/2012

Erik Ormsen Nodland MP (b. - c.1652)

nevnt i fogderegnskap fra 1652-1653: "...Knut Eriksen en halv hud og ?? smør udi Nodland som hans fader Erik fradøde"

9/6/2011 2/17/2012

Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 60 år gammel Er nevnt i 1606 så alder ved begravelsen i kirkeboka i 1672 må være feil. Mest sannsynlig er han født rundt 1585 Nevnt med fullt navn i ...

5/3/2011 2/17/2012

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 56 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 4 år yngre Tingmøte Møte på Årstad i Eigersund skipreide, 09-10-1658: ...Noch It papirs breff, huor u...

5/17/2011 2/17/2012

Knut Nilsen Østre Svanes MP (1608 - 1694)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 56 år gammel. Knut bygslet Svanes etter faren rundt 1635-1636 da dette er nevnt i lensregnskapene fra denne perioden. Der står det at han 1. gangs bygsler ...

3/7/2011 2/17/2012

60 år i 1664

2/2/2012 2/17/2012

Børild Svendsen Veshovde MP (1599 - 1664)

Nevnt son "ung", "ny" eller "lille" Børild på Veshovde fra 1628-1664 Nevnt i 1645 med kone og 1 datter I drengemanntallet av 1659 står det at hans sønn Lars er hos ham og at han er gammel og syk.

5/25/2011 2/17/2012

Ole Trondsen Hadland MP (1599 - 1670)

n. 1645 på Hadland med kone og 1 datter n. 1659 som gammel med sin sønn Trond n. 70 år i 1664 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 70 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 5 å...

8/19/2011 2/17/2012

Atlak Isaksen Tengs MP (c.1610 - c.1663)

"Atlach", "Adtlach", "Aslak", "Isachsen Things"

Ble i 1640 kalt til Stavanger rådstue for å forklare sin odel i Tengs: Var utsending til hyllingen av Fredrik III i 1648: se side 93 i Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661. 2 2/1...

5/7/2007 2/17/2012

Jakob Torgersen Tengs MP (1604 - 1683)

Jakob Tengs var i 1648 edsvoren Lagrettingmann. Kilde Skattematrikkelen av 1647 Han var lensmann i Egersund fra 1662 til 1683 da han døde. Tingboka 1674 på kongsgården i Stavanger står Halvor Nodla...

5/7/2007 2/17/2012

Asser Olsen Eie MP (1615 - 1690)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 48 år gammel. Ved begravelsen var han 1 år eldre Nevnes på Eie fra 1637. Da er han nok akkurat blitt myndig og har overtatt morens del i Eie siden hun nevn...

5/10/2011 2/17/2012

Kristoffer Olsen Eie MP (1606 - 1675)

"Christopher", "Eye"

Det er nevnt en Kristoffer på Løyning i 1626 og da han forsvinner derfra dukker han opp på Eie fra 1628, dette må være Kristoffer Olsen som har vært på gården hos sin tante, Anne Endresdatter, da henne...

2/15/2011 2/17/2012

Villum Hansen Slettebø MP (deceased)

9/7/2011 2/17/2012

Kjetil Larsen Slettebø MP (1614 - 1664)

f. 1614 d. 1664: Ø. Åmodt nr. 7b, bodde på Slettebø, Egersund fra ca. 1645 Ga 1 skilling i tredje års tage av 1 spann smør i 1632. Det er nok han som kalles Kjetil Knubbedal med søsken, odel i 1644 – 1...

5/7/2007 2/17/2012

Peder Hansen Slettebø MP (b. - c.1660)

9/7/2011 2/17/2012

Endre Rasmussen Fotland MP (c.1585 - 1651)

Endre er nevnt på Fotland fra 1617 og er også nevnt i koppskatten 1645. Mest sannsynlig var han født omkring 1585. i 1624 eide han på sine barns vegne: Fotland Laks 3 pund (omtrent halvparten a...

9/10/2011 2/17/2012

Hans Eriksen Fotland MP (1590 - c.1665)

Nevnt første gang på Fotland 1617 Nevnt 1645 med kone og 2 sønner Nevnt 48 år i 1664 Nevnt som lagrettsmann 10.10.1664: Skatter frem til 1664. I 1665 skatter hans sønn Nils. Er det han som ...

2/25/2010 2/17/2012

Stig Torgersen Fotland MP (c.1585 - c.1650)

Stig bodde fra 1610-1618 på Eie, før han flyttet til Fotland igjen Stig solgte sin part i Fotland på grunn av pengemangel til Severin Pedersen, Borgermester i Stavanger. Den parten som stig bodde p...

8/28/2009 2/17/2012

Lasse Olsen Eie MP (b. - 1645)

"Lars", "Eye"

n. på eie fra 1610 til (1642-1643) og 1645 Han må ha vært bror sønn til Ole Endressen. Han har en datter som heter det samme som sin mor og hans bumerke er relativt likt sine søskens og sin fars bume...

8/30/2011 2/17/2012

Nils Kristensen Puntervold MP (c.1590 - 1668)

Han er ikke nevnt i sogneprestens manntall 1664 men i fogden sitt er han der.

1/25/2012 2/17/2012

Villum Nilsen Puntervold MP (b. - c.1650)

Nevnt i lensregnskapene 1635/36 der han bøter 1 ort for ulydighet. Han kommer til Puntervold 1629 etter enken er nevnt påske 1628 at Peder Puntervold er borte før påske 1628.

1/26/2012 2/17/2012