Projects » Kosanovići » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

politicar Sava Nikolin Kosanović MP (1894 - 1956)

"Savica"

[ ] [ ] KOSANOVIĆ, Sava (Plaški 1894 — Beograd 1956). Gimnaziju je završio u Rijeci a pravo u Budimpešti. Pripadao je Samostalnoj demokratskoj stranci i od 1926. bi...

5/26/2012 5/26/2012

4/13/2011 5/23/2012

Milka Bonino (deceased)

8/12/2011 5/23/2012

Marija Olga Kosanović (1910 - 1915)

5/22/2012 5/23/2012

Josip Kosanović (1907 - 1945)

4/13/2011 5/23/2012

Bogdan Kosanović (1915 - c.1943)

4/13/2011 5/23/2012

Justina Kostanjšek (deceased)

8/12/2011 5/23/2012

Jelka Kosanović (1914 - 1915)

5/22/2012 5/23/2012

Mihovil Kosanović (1908 - c.1943)

4/13/2011 5/23/2012

Barica Kosanović (1881 - 1945)

4/11/2011 5/23/2012

Bogomir Kosanović (1874 - 1956)

4/11/2011 5/23/2012

Rudolf Kosanović (c.1902 - 1979)

4/11/2011 5/23/2012