Projects » Kosanovići » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

politicar Sava Nikolin Kosanović MP (1894 - 1956)

"Savica"

[ ] [ ] KOSANOVIĆ, Sava (Plaški 1894 — Beograd 1956). Gimnaziju je završio u Rijeci a pravo u Budimpešti. Pripadao je Samostalnoj demokratskoj stranci i od 1926. bio njen generalni sekretar. Za narod...

5/26/2012 5/26/2012

Ivka (Jeanne) Vuković MP (1901 - d.)

4/13/2011 5/23/2012

Milka Bonino MP (deceased)

8/12/2011 5/23/2012

Marija Olga Kosanović MP (1910 - 1915)

5/22/2012 5/23/2012

Josip Kosanović MP (1907 - 1945)

4/13/2011 5/23/2012

Bogdan Kosanović MP (1915 - c.1943)

4/13/2011 5/23/2012

Justina Kostanjšek MP (1905 - d.)

8/12/2011 5/23/2012

Jelka Kosanović MP (1914 - 1915)

5/22/2012 5/23/2012

Mihovil Kosanović MP (1908 - c.1943)

4/13/2011 5/23/2012

Barica Kosanović MP (1881 - 1945)

4/11/2011 5/23/2012

Bogomir Kosanović MP (1874 - 1956)

4/11/2011 5/23/2012

Rudolf Kosanović MP (c.1902 - 1979)

4/11/2011 5/23/2012