Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Knut Hjalmar Ullman (1846 - 1925)
 • Johan Gustaf Ullman (1803 - 1878)
  Johan Gustaf Ullman , stadsläkaren i Kungälv med. doktorn och kir. magistern, född 1803-02- 19 i Ödeshögs socken, Älvsborgs län, död 1878-07-26 i Kungälv. Gift 1839-07-04 på Nya Varvet vid Göteborg m...
 • Anna Stålhane (1817 - 1880)
  Anna Stålhane , född 1817-02-12 på Nya Varvet vid Göteborg, död 1880-08-29 i Kungälv. Gift 1839-07-04 på Nya Varvet vid Göteborg med stadsläkaren i Kungälv med. doktorn och kir. magistern Johan Gust...
 • Catharina Maria Lagerberg (1796 - 1844)
  Catharina Maria Lagerberg , född 1796-11-09 i Romelanda socken . Stiftsjungfru. Död 1844. Gift 1:o 1816 (Medd. av vice häradshövdingen Sven Lagerberg.) med kaptenen Gustaf Carl af Klercker B, i hans...
 • Gabriel Helleberg (deceased)

Kungälv, Bohus County, Sweden

This is a regional project in Geni for the Municipality of Kungälv, Sweden. Everybody who is interested in the history of the town or its residents is welcome to join the project. Once you have joined the project you can add profiles, photos, documents etc. of people who have resided here or who otherwise are related to the history of the town.

This project is a part of a larger project of the region of Bohus County under Lands of Sweden.

You might also want to consider joining the Common Lineages project. Once you do that, there is a bot that automatically crawls Geni, looking for bugs, being able to fix some, and puts your ancestors on the map, among other things. For more information about the Common Lineages, please see the project web page.

Kungälv Municipality

Kungälv Municipality (Kungälvs kommun) is a municipality in Västra Götaland County in the province of Bohus County in western Sweden. The municipality seat is located in the town of Kungälv. At the end of 2021 the population of the minicipality was 48,271.

The present municipality was formed in 1971 through the amalgamation of the towns of Kungälv and Marstrand and territories belonging to four rural municipalities.

//media.geni.com/p13/b5/9e/a5/22/5344485e1a736177/kungalv_2_large.jpg?hash=6d27b44b36a4b024426563a1f8e08aec606fd492ad875b9d0a69e82527b95dcd.1701503999

Kungälv, Bohuslän, Ruotsi

Tämä on sukututkimussivusto Genin Kungälv-paikkakuntaprojekti. Kaikki paikkakunnalla asuneiden henkilöiden historiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita liittymään projektiin yhteistyöntekijöiksi. Projektiin voi liittää täällä syntyneiden, asuneiden, kuolleiden ja vaikuttaneiden henkilöiden profiileja sekä valokuvia ja dokumentteja.

Projekti on aliprojekti Ruotsin maakuntiin kuuluvan Bohuslän-projektin alle. Olisi hyvä jos liittyessäsi tähän projektiin liittyisit myös siihen.

Halutessasi voit myös liittyä Yhteiset sukujuuret-projektiin. Siinä tapauksessa Geniä kiertävä botti etsii automaattisesti profiileista poikkeamia, osaa korjata niistä joitain, ja jopa laittaa esivanhempasi kartalle. Tarkemmat ohjeet liittymiseen YSJ:n sivulta.

//media.geni.com/p13/b5/9e/a5/22/5344485e1a736177/kungalv_2_large.jpg?hash=6d27b44b36a4b024426563a1f8e08aec606fd492ad875b9d0a69e82527b95dcd.1701503999

Kungälvin kunta

Kungälvin kunta (ruots. Kungälvs kommun) on Länsi-Götanmaan läänissä sijaitseva Ruotsin kunta. Maakuntajaossa se kuuluu Bohusläniin. Kunnan keskustaajama on Kungälv. Vuoden 2021 lopussa kunnan asukasluku oli 48 271 henkeä.

Kuntajaon kehitys

Vuoden 1862 kunnallislakien astuessa voimaan vuonna 1863 nykyisen kunnan alueella oli kaksi kaupunkia (Kungälv ja Marstrand) sekä kahdeksan maalaiskuntaa. Vuoden 1952 kuntauudistuksessa muodostettiin seuraavat "suurkunnat":

 • Hermansby (Harestad, Lycke ja Torsby)
 • Kode (Hålta, Jörlanda ja Solberga)
 • Romelanda (Kareby ja Romelanda)
 • Ytterby (ei muutosta)

Marstrandin kaupunkiin uudistus ei vaikuttanut, mutta Kungälvin kaupunkiin liitettiin Rödbon maalaiskunta. Vuonna 1971 muodostettiin Kungälvin kunta yhdistämällä molemmat kaupungin sekä Hermansbyn, Romelandan ja Ytterbyn maalaiskunnat. Koden maalaiskunta jaettiin, jolloin Håltan ja Solbergan seurakunnat liitettiin Kungälvin kuntaan. Vuonna 1974 kunta sai nykyiset rajansa, kun Hisingenin saarella sijainnut Rödbon seurakunta liitettiin Kungälvistä Göteborgin kuntaan.

Kunnassa on yhdeksän taajamaa: Kungälv, Kode, Marstrand, Diseröd, Tjuvkil, Kärna, Kareby, Duvesjön ja Aröd och Timmervik.

Pientaajamia ovat: Bremnäs, Brunnefjäll, Dotorp, Dössebacka och Timmervik, Flateby, Hallbjörtorp, Hammar, Hammar och Kornhall, Hanekullen och Kålltorp, Häljeröd, Ingetorp och Tolleröd, Kareby kyrkby, Kovikshamn, Kroken, Kulperöd, Lefstad, Lundby, Lökeberg, Nereby och Sjöhed, Risby, Rörtången, Signehög och Norrmannebo, Skåra, Skårby station, Solberg, Solberga, Sundhammar och Tofta, Toreby, Ulvesund, Vråkärr och Höga, Västra Risby, Vävra, Åsebyberg och Mellefred ja Ödsmåls mosse.

Entisiä pientaajamia ovat Aröd, Furudalen, Kroppedammen, Kyrkeby, Norrmannebo ja Ulvesund.

Vuoden 2012 aluejaon mukaan kunnassa on seuraavat Ruotsin kirkon seurakunnat: Kungälv, Marstrand, Harestad, Torsby, Lycke, Ytterby, Romelanda, Kareby, Hålta ja Solberga.

Historiallisia seurakuntia ovat: Harestad, Hålta, Kareby, Karlstens slottsförsamling, Maria, Lycke, Marstrand, Marstrands mosaiska, Nicolai, Romelanda, Solberga, Torsby ja Ytterby.

Kungälvs kommun, Bohuslän, Sverige

Detta är ett regionalt projekt för Kungälvs kommun. Alla som är intresserade av Kungälvs historia eller dess invånare är välkomna att delta i projektet. Om du går med i projektet har kan du lägga till profiler, foton, dokument m.m. information om de människor som har bott, verkat, fötts eller dött här. Projektsidan/gruppen är under utveckling.

Kanske vill du också delta i Vanliga linjer-projektet. Där finns en bland annat en bot som söker efter buggar i Geni, och som kan hjälpa till att sätta dina förfäder på kartan. För mer information om Vanliga linjer, vänligen besök projektets webbsida.

//media.geni.com/p13/b5/9e/a5/22/5344485e1a736177/kungalv_2_large.jpg?hash=6d27b44b36a4b024426563a1f8e08aec606fd492ad875b9d0a69e82527b95dcd.1701503999

Kungälvs kommun

Kungälvs kommun är en kommun i Västra Götalands län, i landskapet Bohuslän. Kommunens centralort är Kungälv. Folkmäng i kommunen vid slutet av 2021 var 48 271.

Administrativ historik

Kommunens område motsvarar socknarna: Harestad, Hålta, Kareby, Lycke, Romelanda, Rödbo (till 1974), Solberga, Torsby och Ytterby. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn. Inom området fanns även Kungälvs stad och Marstrands stad som 1863 bildade var sin stadskommun.

Vid kommunreformen 1952 bildades storkommunerna Hermansby (av de tidigare kommunerna Harestad, Lycke och Torsby), Kode (av Hålta, Jörlanda och Solberga), Romelanda (av Kareby och Romelanda) samt Ytterby (av Ytterby). Marstrands stad förblev oförändrad medan Kungälvs stad införlivade Rödbo landskommun.

Kungälvs kommun bildades vid kommunreformen 1971 av Kungälvs stad, Marstrands stad, Hermansby, Romelanda och Ytterby landskommuner samt delar ur Kode landskommun (Hålta, Solberga). 1974 utbröts och överfördes till Göteborgs kommun området Rödbo och en mindre del av Ytterby.