Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Kylä Potkuselkä, Veskelys, Venäjä - aliprojekti Asutusluettelo

Kylä Potkuselkä, Veskelys, Venäjä - aliprojekti Asutusluettelo

Kylä Potkuselkä, Veskelys, Venäjä - aliprojekti Asutusluettelo

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Back to the main page of Village Podkuselgya, Veshkelitsa project

Residents of the Podkuselgya village

Population lists are from different sources are gathered to this page. The idea is that the names are listed as in the original documents, and each name includes a link to the family tree.

Population lists from earlier and later periods to be included little by little. You can add them yourself (by assigning a certain source document to yourself).

Title

Kylä Potkuselkä, Veskelys, Venäjä -projektin pääsivulle

Veskelyksen Potkuselän kylän asukkaita

Tälle sivulle kerätään Potkuselän kylän asukasluetteloita eri lähteistä. Ideana on, että sivulle tulevat nimet ovat kuten alkuperäislähteessä, ja kustakin nimestä on linkki sukupuuhun.

Aiempia ja myöhempiä ajanjaksoja tulossa pikkuhiljaa. Niitä saa myös lisätä (esim. ottamalla "urakaksi" jonkin tietyn lähdedokumentin).

Otsikko

Вернуться на главную страницу деревни Подкусельга, проект Вешкелица

Жители деревни Подкусельга

На этой странице собраны списки населения из разных источников. Написание имен такое же, как в исходных документах, и каждое имя включает ссылку на генеалогическое древо.

Списки населения будут постепенно пополняться. Вы можете добавить их самостоятельно путем регистрации исходного документа под вашим профилем.

Заглавие