Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Kylä Villala, Säkkijärvi, Ylämaa -kyläprojekti

« Back to Projects Dashboard

Liittettiin vuonna 1929 perustettuun Ylämaan kuntaan joka liittyi kuntaliitoksen kautta Lappeenrantaan vuoden 2010 alusta alkaen

Paikkakunta projekti Säkkijärvi

13. suurin Säkkijärven kylä vuonna 1915 oli Villala, joka jäi Pariisissa solmitussa rauhansopimuksessa 10.2.1947 kokonaan Suomen puolelle. Sitä ympäröi Lappeen Kälvelä, Rikkilä, Vainikkala ja Hiivaniemi sekä kaakossa Säkkijärven myöh. Vahvialan Häsälä, etelässä Timperilä, lounaassa Hyttilä, lännessä Lahnajärvi ja luoteessa Säämälä. Sitä halkoo Säkkijärveltä Simolaan menevä päätie, sekä Tervajoki joka laskee mereen samannimisessä kylässä Vahvialassa. Villalan suurin ja syvin vesistö on 9,8 m syvä Syväjärvi.

Villalassa asui vuonna 1915 362 henkeä (2,9% Säkkijärveläisistä), joista miehiä oli 197 ja naisia 165 (miesten osuus 54,4%). Villalassa on 8 numeroitua tilaa, ja vuonna 1915 yhteensä 72 tilanosallista (perhettä tai savua)

Eniten asukkaita oli Kupsulla (nro 2), 70 henkeä. Willasella (nro 1) asui 62 henkeä ja Hietamiehellä (nro 8) asui 53 henkeä.

Nykyään kylä kuuluu Lappeenrantaan ja sen kiinteistönumerot alkavat numeroilla 405-577-.

Villalan erikoisuus on sinne perustettu metodistiseurakunta ja sen rukoushuone. Sen alku liittyy Ylämaan seurakunnan muodostumiseen Säkkijärven seurakunnasta kunnan perustamisen aikaan.

"Seurakunnalliset olot olivat epäselvät. Omia jumalanpalveluksia ei järjestetty ja oltiin riippuvaisia edelleen Säkkijärven papeista. Osa väestä pelkäsi uuden seurakunnan perustamisesta aiheutuvia kustannuksia haluten palata Säkkijärven yhteyteen. Rovasti Hannu Haahti moitti erityisesti seurakunnan äärialueilla asuvia henkilöitä agiteerauksesta ja arvostelukyvyttömyydesta (mts. 66). "Arvostelukyvyttömissä" oli myös kirkosta kokonaan eronneita, joista mainitaan August Hietamies. Kun valtioneuvosto maaliskuussa 1925 säilytti voimassa senaatin päätöksen, osa väestä protestoi ja erityisesti Hujakkalan, Timperilän ja Villalan suunnalla monet erosivat kirkosta (mts. 67).

Kirkosta erosi 400-500 henkeä, joidenkin arvioiden mukaan jopa 600 henkeä. Ylämaan seurakuntaan jäi Hujakkalan, Timperilän, Villalan ja Säämälän kylistä vain jokunen talo. Kirkosta eronneiden kärkihahmona oli Rikhard Timperi. Osaksi hänen aloitteestaan Säämälään tuli Viipurista saarnaamaan metodistipappi O. Tuukkanen. Tämän ympärille syntyi metodistiseurakunta, johon alkoi liittyä kirkosta eronneita (mts. 68).

Ylämaalla olevassa Villalan kylässä on Suomen Metodistikirkon (900059; ensirekisteröinti 24.4.1925) Lappeenrannan Metodistiseurakunnan yksityinen hautausmaa, ainoa metodistien hautausmaa Suomessa. " [P%C3%A4%C3%A4kaupunkiseudun ateistit ry, www.ateistit.fi]


"v.1578 Villalassa on 7 viljelijää: Villanen Mauno, Pekka, Lauri, Suni, Nicci, ja Antti - siis Villasia kaikki. Mikko Tuomaanp.ilman sukunimeä, vaan aikaisemmin Villasena. Villalan Teitto :Lauri Clemetinp.(Koskimiehiltä,o.s. Häkämies Luumäen Husulasta) ottaa Villalasta aution, joka menee verolle v.1740, suku jatkuu Teittona. Käräjäkirjat v.1740 mainitsee Koskimiehillä olevan sedän Teitolla. Hendrik(Hannu)Laurinpojan autio on jo v.1682, sen ottaa Simo Hendrikinp.v.1722, verolle v.1728. mahd.sama Simo Heikinp. joka on jo v.1724 verolla ja Hietamies(?). v.1656 Villalaan ilmestyy Olli Erikinp. Nutikka, josta eriää Kupsu ja Rumpu. Petteri Rumpumiehen autio kyllä mainitaan jo v.1682, sen ottaa Nutikan Matti Ollinp.v.1722 saaden näin tilan nimen sukunimekseen ja 6 v. verovapautta." [T. Hyppänen]

Villalan tilat

1 Villanen
2 Kupsu
3 Teitto
4 Rumpu
5 Sollo, Nutikka
6 Nutikka
7 Vanhapelto
8 Hietamies

Perustettu 2018
Projekteihin liittyminen: kullakin projektisivulla klikkaa Toiminnot > Liity projektiin.

(entinen) Säkkijärven kunnan / Ylämaan kunnan kylän Villala kyläprojekti.

Projektin tarkoituksena on kerätä yhteen projektialueella syntyneiden, kuolleiden tai asuneiden henkilöiden Geni-profiileja ja rakentaa yhteistä sukupuuta.

Rekisteröidy kyläprojektin lisäksi seuraaviin kokonaisuuksiin:

Suomi ja Karjala