Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Kylä Peikola, Muolaa

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Anna Matintytär Hyytiäinen (1818 - 1883)
  syntymäpaikka ja -aika, kastepäivä sekä vanhemmat: Muolaan seurakunnan arkisto - I Aa:12 Rippikirja 1833-1845, jakso 106, sivu 105: Kallais Luiska; Kansallisarkisto: ... / Viitattu 27.8.2023 Muol...
 • Mikko Villenpoika Hyytiäinen (1864 - d.)
  Lähteet Muolaan seurakunnan arkisto - I Ab:3 Lastenkirja 1859-1879, sivu 359: Peikola 1; Kansallisarkisto: - Muolaa - Syntyneet 1850 - 1885, Kuva 290 / Viitattu 22. 04.2023
 • Vilhelm Martinpoika Hyytiäinen (1855 - d.)
  Muolaan seurakunnan arkisto - Rippikirja 1890-1899 (I Aa:22, Hanttula-Norkkola), jakso 174; Kansallisarkisto: / Viitattu 5.8.2021
 • Ville Mikonpoika Rämö (1820 - 1892)
  syntymäpaikka ja -aika, kastepäivä sekä vanhemmat:
 • Tuomas Rämö (1859 - d.)

Peikola oli kylä Muolaan kunnan itäosassa. Peikolan kylän yhteyteen luettiin yleensä myös Passilan kylä. Kylä sijaitsi Kirkkojärven itäpuolella noin kilometrin verran Muolaan kirkonkylästä Kirkkorannasta itään. Peikolan naapurikyliä olivat pohjoisessa Peippola, idässä Punnus ja Sokiala, etelässä Telkkälä sekä lännessä Kirkkojärven toisella puolella kirkonkylä Kirkkoranta, Turulila ja Kannila. Nykyisin kylällä ei ole venäläistä asutusnimeä.

Peikolan ja Passilan kyläkeskus sijaitsivat vieretysten Kirkkojärven itärannalla Koiralasta Punnukseen johtavan kylätien eteläpuolella. Tältä kylätieltä erkani Peikolan kohdalla kylätie, joka sitten haarautui kumpaankin kyläkeskukseen. Kylien yhteispinta-ala oli 10,55 neliökilometriä. Passilan ja Telkkälän välinen raja kulki Punnusjoessa ja Punnuksen vastaisen rajan muodostivat puolestaan Punnusjokeen laskevat Suomenoja, Myllyoja ja Rämäsuonoja. Peikolan ja Passilan alueella virtasi lisäksi Suomenojaan laskeva Savioja. Kylissä oli yhteensä noin 50 maatilaa. Kylien pellot olivat keskittyneet kylien eteläosiin Kirkkojärven rannalle sekä Punnusjoen ja Suomenojan varsille. Kylien peltopinta-ala lisääntyi huomattavasti Kirkkojärven laskun myötä. Maanviljelyksen ohella monet kyläläiset harjoittivat kalastusta kalarikkaalla Kirkkojärvellä.

Tämä projekti on keskeneräinen ja sitä päivitetään koko ajan.

Projekti perustettu 6.1.2019 / Mirja Mappes

Kuva: lähde Forssan museo. Peikolan kansakoulu.