Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Kylä Sianvaara, Porajärvi, Venäjä - aliprojekti Asutusluettelo

Kylä Sianvaara, Porajärvi, Venäjä - aliprojekti Asutusluettelo

Kylä Sianvaara, Porajärvi, Venäjä - aliprojekti Asutusluettelo

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Back to the main page of Village Svinaya gora, Porosozero project

Residents of the Svinaya gora village

Population lists are from different sources are gathered to this page. The idea is that the names are listed as in the original documents, and each name includes a link to the family tree.

Population lists from earlier and later periods to be included little by little. You can add them yourself (by assigning a certain source document to yourself).

Title

Вернуться на главную страницу деревни Свиная гора, проект Поросозеро

Жители деревни Свиная гора

На этой странице собраны списки населения из разных источников. Написание имен такое же, как в исходных документах, и каждое имя включает ссылку на генеалогическое древо.

Списки населения будут постепенно пополняться. Вы можете добавить их самостоятельно путем регистрации исходного документа под вашим профилем.

Заглавие

Kylä Sianvaara, Porajärvi, Venäjä -projektin pääsivulle

Porajärven Sianvaaran kylän asukkaita

Tälle sivulle kerätään Sianvaaran kylän asukasluetteloita eri lähteistä. Ideana on, että sivulle tulevat nimet ovat kuten alkuperäislähteessä, ja kustakin nimestä on linkki sukupuuhun.

Aiempia ja myöhempiä ajanjaksoja tulossa pikkuhiljaa. Niitä saa myös lisätä (esim. ottamalla "urakaksi" jonkin tietyn lähdedokumentin).

Otsikko