Projects » LDK Kučinskai » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Яновая Kučinskaja MP (deceased)

1528 m. Lietuvos metrikoje minima LDK kariuomenės surašyme. Gyveno tuomet Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei priklausiusios Palenkės vaivadijos Drohičino žemėje. (Drohičinas (Drohiczyn) dabar priklauso...

12/9/2012 12/9/2012

Adomas Kučinskis MP (deceased)

1528 m. Lietuvos metrikoje minimas LDK kariuomenės surašyme. Gyveno tuomet Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei priklausiusios Palenkės vaivadijos Drohičino žemėje. (Drohičinas (Drohiczyn) dabar priklaus...

12/9/2012 12/9/2012

Jonas Kučinskis MP (deceased)

Lietuvos metrika: Trakuose 1498 m. rugpjūčio 30 d. užfiksuoti Kučinskių ginčai dėl dvarų dalybų. Jonas Kučinskis buvo Drohičino pilies teisėjas.

12/9/2012 12/9/2012

Andrejus Kučinskis MP (deceased)

Lietuvos metrika: Trakuose 1498 m. rugpjūčio 30 d. užfiksuoti Kučinskių ginčai dėl dvarų dalybų.

12/9/2012 12/9/2012

Jokūbas Kučinskis MP (deceased)

Lietuvos metrika: Trakuose 1498 m. rugpjūčio 30 d. užfiksuoti Kučinskių ginčai dėl dvarų dalybų. Jokūbas Kučinskis buvo Drohičino žemės raštininkas

12/9/2012 12/9/2012

Klimentas Kučinskis MP (deceased)

Lietuvos metrika: Trakuose 1498 m. rugpjūčio 30 d. užfiksuoti Kučinskių ginčai dėl dvarų dalybų. Klimentas buvo Jokūbo, Andrejaus ir Jono Kučinskių dėdė.

12/9/2012 12/9/2012

Jokūbas Kučinskas MP (deceased)

1503 m. rugsėjo 19 d. Maišiagalos (Vilniaus r.) klebonu buvo kun. Jokūbas Kučinskas.

5/20/2011 12/9/2012