Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Claes Claesson Uggla III, till Brödtorp (c.1670 - 1727)
  Claes Claesson Uggla III, till Brödtorp . Född omkr. 1679 . Student i Åbo 1686. Förrättade lagmansting i södra Finlands lagsaga och fick vice lagmans titel. Död 1727 och begraven i Pojo kyrka, där ...
 • Friherre Claes Brorsson Rålamb (1622 - 1698)
  Jurist och diplomat, friherre. Riksråd 1665–82. Levde på Högsjö gård,Vingåker från 1648: "Herre till Brogård" bland flera andra gods, blir den mest berömde av alla i släkten Rålamb. Han med...
 • Knut Jöransson Posse af Hedensund (1592 - 1664)
  Knut Posse lagman i Norrfinne lagsaga Knut Göransson Posse, friherre Posse af Hedensund (son av Göran Posse, se adlad ätten Posse). Uppfostrades i Polen och hade 1623 och 1624 befäl vid f...
 • Nils Hasselbom (1690 - 1764)
  Nils Hasselbom ,född 1690, död 1764, var en svensk professor i matematik och vice lagman. Nils Hasselbom inledde i juni 1712 sina studier som västgöte vid Uppsala universitet. År 1717 disputerade h...
 • Hartvig Jakobsson Garp (b. - bef.1486)
  Äldre svenska frälsesläkter I:2, s. 148-153. Asemies, Pohjoisen Suomen laamanni. Väpnare. Lagman i Norra Finland. Squire. Lawman in Northern Finland. Jully Ramsay: Frälsesläkter i Finland intill ...

Finlands lagsaga (Österlands lagsaga) omfattade under 1300-talet och början av 1400-talet de södra delarna av dagens Finland, det vill säga Finlands då ännu odelade lagsaga (delades 1435). Söderfinne lagsaga var den ena av de två lagsagor, i vilka Finlands lagsaga delades 1435. Den omfattade Söderfinland med dess skär, Nyland, Tavastland, Savolax och Karelen. Under Johan III avskildes 1578 de bibehållna karelska trakterna till en ny lagsaga, den karelska. Efter Vasa hovrätts tillkomst 1776 och omorganisationen av de finska lagsagorna blev Söderfinne lagsaga till större delen Nylands och Tavastehus lagsaga medan de östligaste delarna tillsammans med de sydvästliga delarna av Karelens lagsaga blev Kymmene lagsaga. För fortsättningen se Finska lagsagor 1776–1868 Lagmän under medeltiden

1300 tal

1400 tal1500 tal

1600 tal

1700 tal

Underlagmän

 • Mattias Kogger, 1352, 1381 , SDHK-nr: 6468 , SDHK-nr: 11977
 • Kettil Olofsson, 1382 , SDHK-nr: 11977
 • Jöns Djäken , 1406 , SDHK-nr: 16735
 • Olof Pedersson , 1483 , SDHK-nr: 43695

se även