Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Leiden 15e - 18 eeuw (passage voor geloofs- en economische vluchtelingen)

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

De komst van tienduizenden vluchtelingen deed Leiden groeien en opnieuw bloeien. Als gevolg van de voortdurende oorlog in de Zuidelijke Nederlanden ontvluchtten grote groepen calvinistische textielwerkers de textielcentra in Vlaanderen, Artois en de omgeving van Luik.

In 1577 werden de eerste vluchtelingen naar Leiden gehaald, 'Zuidelijke Nederlanders' die vanwege hun 'calvinistische geloof' naar Engeland waren gevlucht. Het waren ervaren textielwerkers en ondernemers die nieuwe technieken, kapitaal en arbeid meebrachten. Er volgden nog tienduizenden Vlamingen en Walen. Later kwamen nog eens evenveel 'Duitse vluchtelingen' naar Leiden. De wolnijverheid was hier inmiddels opgebloeid

Een andere groep geloofsvluchtelingen waren 'Engelse calvinisten (de Pilgrims)'. Een groep Engelse calvinisten (Puriteinen) onder leiding van Wiliam Bradford, William Brewster en John Robinson kreeg, na de kerkhervormingen ten tijde van Hendrik VIII en Jacob I te maken met religieuze vervolgingen. Ze vluchtten in 1608 naar de Republiek. Eerst vestigden zij zich in Amsterdam, maar zij verhuisden in 1609 naar Leiden. Bij het Pieterskerkhof liet John Robinson huisjes bouwen in wat de Engelse Poort werd genoemd. Nu staat daar het Jean Pesijnhof. In de Pieterskerkchoorsteeg had John Brewster een drukkerij van waaruit Engeland werd bestookt met calvinistische geschriften De Pilgrims waren vooral werkzaam in de textielindustrie. Ze vonden het leven hier zwaar en het werk slecht betaald. Deze bijzondere groep vluchtelingen leefde enige tijd (meer dan 10 jaar) in Leiden en vertrok vervolgens naar Amerika. De Pilgrims worden gezien als de founding fathers (grondleggers) van de VS.

Franse geloofsvluchtelingen '(Hugenoten)' kwamen gedurende de hele 17e eeuw. Na het verbod op protestantisme in Frankrijk (1685) kwamen zij in grotere aantallen. Door de aanwezigheid van de Franstalige Zuidelijke Nederlanders vonden ze snel hun weg in de stad.

Hugenoten

'Uit: Amiens:'

  • Jan L'Anglet (L'Engle), geboren 1605 te Amiens, gedoopt op 13-11-1605 te Amiens, zoon van Barthelemy L'Anglet en Jeanne Lucas.Ondertrouwd op 13-02-1632 te Leiden (getuige(n): zijn vader Bartholomeus l'Engle en zijn toekomstig schoonbroer Hector Fengle en haar zuster Marij de Sou), gehuwd 1632 met Lijsbeth Le Sourd (Le Sou).
  • Jacques Avaer', geboren ca 1648 te Amiens. Ondertrouwd op 04-07-1669 te Leiden (getuige(n): zijn bekende Etienne Coeuronne en haar bekende Maria la Fonteijne), gehuwd 1669 met Maria Gerson, geboren ca 1648 te Rowaen (Rouen)
  • 'Maria Du Ber (Du Baer)', geboren ca 1630 te Amiens, dochter van Susanna Langle. Ondertrouwd op 24-04-1655 te Leiden (getuige(n): zijn broer Daniel van Vijlles en haar moeder Susanna Langle), gehuwd 1655 met Pierre Huille (Van Ville), geboren ca 1630 te Sedan, zoon van Huille (Ville).
  • 'Susanna Du Ber', geboren ca 1630 te Amiens, dochter van Susanna Langle. Ondertrouwd op 21-01-1655 te Leiden (getuige(n): zijn oom Francois Huille en haar moeder Susanna Langle), gehuwd 1655 met Daniel Van der Wielen (Vaudeville, Van der Wielen), geboren ca 1630 te Sedan, zoon van Huille (Ville).
  • 'Jean Bertouw', geboren ca 1637 te bij Amiens. Ondertrouwd op 22-05-1658 te Leiden (getuige(n): zijn bekende Daniel van de Wiele en haar moeder Judith Moth), gehuwd 1658 met Susanna Guignon (Kunjon, Cunjon, Quinion), geboren ca 1635 te Sedan (Esdan), dochter van Judith Moth.
  • 'Anna Blon'geboren ca 1690 te Amiens. Ondertrouwd op 29-07-1712 te Leiden(getuige(n): zijn broer Johannes de Graaff en haar moeder Maria Pluvoo), gehuwd 1712 met Isaak De Graaf, geboren 1685, gedoopt op 17-05-1685 te Leiden, zoon van Johannes De Graaf en Catharina Jans Lambert (Lambier). etc etc etc http://www.mijnstambomen.nl/leiden/amiens.htm Frans/Leidse huwelijken, zie: http://www.mijnstambomen.nl/leiden/huwelijk.htm

Pilgrims