Projects » Lensmenn i Norge » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Elling Hansen Myklebust MP (1627 - 1693)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 32 år gammel. Alder ved begravelse er 5 år eldre 17.11.1673: Tingboka, forkynnes kjøpebrev datert Tengs 18.02.1669 på 3 spann korn i Myklebust fra Elling...

4/10/2009 4/3/2015

Var lensmann etter sin far 18.11.1693: Tingboka, kalles lensmann: 09.01.1694: Tingboka, kalles lensmann: n. 36 år i 1700 n. 35 år i 1701 n. 37 år i 1706 (født Myklebust) med 1 sønn Elling 5...

4/14/2011 4/3/2015
Private User      

Lars Hansson Hårr MP (1706 - 1782)

Lensmann i Valle fra 1742

8/11/2010 6/2/2014

Erik Tjerandsen Sæland MP (c.1665 - c.1733)

"Ogna", "Tjærandson"

Konstituert lensmann i Valle skiprede fra 1732 22.11.1701: Tinglyses kjøpebrev fra Erik Ogna og Lars Nilsen Midbrød på 7 spann korn i Skadberg til Peder Torkildsen Myklebust. Datert Stavanger 17.10...

5/3/2011 5/31/2014

Lensmann i Sunndal Kilde: Lensmann i Sunndal ca.1600 og utover.

10/27/2008 3/7/2014

Sverre Rødland MP (1919 - 1988)

Lensmann i Egersund fra 1980

2/1/2014 2/1/2014

Tosten Ivarsen Ogna MP (b. - c.1644)

"Torstein", "Torsten", "Thorsten", "Ogne", "Ougne"

Lensmann for Valle skipreide 1620-1643. Siste gang nevnt som lensmann 25.11.1643 i tingboka. Sønnen Tjerand overtok som Lensmann Nevnt fra 1603. Var 1610 utsending til hylling og seglet hans viser T ...

12/13/2013 12/13/2013

Tjerand Tostensen Ogna MP (aft.1596 - 1668)

"Tieran", "Torstensen", "Torsteinsen", "Ogne", "Ougne"

Lensmann i Valle skipreide 1644-1658 etter faren n. 1645 som Lensmann med kone og 2 drenger n. 1648. Var utsending til hyllingen av Fredrik III i 1648: se side 93 i Aktstykker til de norske stænd...

12/12/2013 12/12/2013

Asgaut Einarsen Øvre Hetland MP (b. - aft.1591)

"Asgout Einarsson Tengs"

Han var ifølge Helge Slettebø bosatt på Øvre Hetland, lensmann og hyldningsutsending i 1591.

9/23/2012 11/30/2013

Herman Pedersen MP (1882 - d.)

Lensmann i Lund ved folketellingen 1910: Flyttet til Sandnes i 1918 der han ble Lensmann. Kilde: "1918: Sandnes bykommune får egen lensmannsetat med Hermann Tengs-Pedersen som første lensmann. Le...

9/5/2012 9/29/2013

Eidsvollsmann. Var 3dje representant for Jarlsberg grevskap. Er min tipp-tipp-tipp oldefar Sitat fra Oberstløitnant Helge Sem Jacobsen bok ”En Slegtsbok - Gamle Slegter i Vestfold” side 130 - 132...

9/29/2009 5/18/2013

1801 census for Evenstad, Aamodt: ------------------------------- Eidsvollmann 1814. Kilde: Bygdebok for Stor-Elvdal (i Hedmark) bind II side 722. Ole Olsen Evenstad, Wikipedia Ole Olsen ...

10/13/2009 5/18/2013

Asgaut Olsen Regelstad, Eidsvollsmann MP (1761 - 1847)

"Asgaut Olsen Reilstad"

Han skal ha vært gift på nytt etter borghild døde: gift 2 14 jul 1837 i Hesby kirke med Birthe Olsdtr( foreldre: Ole Nilson og Dorte Bjørnsdtr : Asgaut Olsen Regelstad Fra Wikipedia : Asgaut Ol...

3/7/2008 5/18/2013

Jacob Hansen Bjørn MP (1741 - 1817)

"Jakob", "Frengstad", "Biørn"

6/21/2008 4/1/2013

Peder Ivarsen Ramsland MP (1665 - 1743)

Peder bodde en tid på Ramsland og var lensmann i Helleland fra 1697-1709. Bodde i 1733 på Refsland og brukte 18 mark. Frivillig skifte 14/6-1743. Han ektet Guri Knutsdatter Øygreid. Bok: Hetland skipsr...

8/5/2009 8/19/2012

Tomas Tomasson Svalestad MP (1751 - 1796)

Han var lensmann i Hetland skipreide 1792-96. Tomas Tomasson kommer fra Lomeland.Sønn av Tomas Matison.

4/1/2007 6/30/2012

Oluf Torgersen Tengs MP (c.1540 - bef.1624)

"Olav"

Ifølge Haavar Grastveit brukte han et segl med initialene O.E. Altså het han Oluf Einarsson Tengs, og var sønn av Einar Tengs, som ble nevnt som skatteyter på Tengs i 1563, han var også lagrettsmann i ...

5/21/2008 3/5/2012

Isak Olsen Tengs MP (1582 - 1628)

"Olufsen", "Olavsef"

1618-1620: Lensmann i Egersund, Da han sluttet som lensmann fikk han et godt vitnemål på tinget. 1624-1626: Lensmann etter Nils Pedersen Skadberg. Etter Isak kom Tollak Endresen Årstad inn som lensma...

5/21/2008 3/5/2012

Asbjørn Karlsen Hove MP (1536 - 1617)

"Carlsen", "Karlsson", "Karlson", "Hove"

Reference: Book Lunds Historie bind 1 (gårdens og slektens liv) Lund 458,184. Lensmann (Sheriff) Asbjørn Carlsen Tjellesvik was born at Tiellesvik Br.1., Lund, Rogaland, Norway. He married Ingrid...

12/9/2007 2/28/2012

Karl Asbjørnsen Hove MP (c.1575 - 1634)

"Carl", "Asbjørnsson", "Karl Haukland"

Lunds historie bind1, s 458 Lensmann i Lund 1606-1634 Was lensmann between 1606 and 1634. Alternate death locations Hetland, Norway and Hove, Lund, Norway.

12/8/2007 2/28/2012

Atlak Omundsen Hove MP (1639 - c.1715)

Lensmann i Lund 1675-1705

9/3/2007 2/28/2012

Anders Omundson Hove MP (deceased)

Lensmann i Lund 1717-1749

2/2/2010 2/28/2012

Per Larsson Nag MP (1560 - 1614)

Han var son til Lars Knutsen Nag og Ingeborg Paulsdatter og budde på Nag i Isse. Var lensmann

3/7/2009 2/22/2012

Ola Rasmusson Obrestad MP (1569 - d.)

"Olluff"

g. og æ. i Nærbø, s. 149, nr. 5,1 g. og æ. i Nærbø, s. 160, nr. 7 Lensmann i Kvia skipreida mel. 1622 - 1634 (By Irene Røyneberg) Olluff var truleg han som er nemnd i 1591. Han er og nemnd 13/0...

4/22/2008 12/31/2011

Salmund Ommundson Utsola MP (c.1535 - c.1605)

g. og æ. i Sola s. 450, nr. 1 1597 Domkapitlets protokoll s. 90 og 105. Salmund var lensmann i Sola skipreide og var med på kongehyllinga på Akershus i 1591. På 1500talet er han dessutan nemd i Dom...

3/7/2009 11/27/2011

Andreas Peter Pedersen Fyhn MP (1727 - 1791)

ANDREAS PETER PEDERSEN FYHN Oppført som første lensmann i Lyngen året 1766. Andreas ble 1766 lensmann i Lyngen, med bosted på Karnes. Det ble holdt skifte etter ham 1792 og 1794. I følge "Endreslekta...

8/30/2007 11/15/2011

Torstein Colbjørnsøn Arneberg MP (c.1580 - 1672)

"Tosten Colbiørnsen"

Lensmann og bonde Kilde Nermo Se Hof Bygdebok bind 3 side 466 "Arneberg".

3/2/2010 10/30/2011

Utrskrift frå Vats Kyrkje 100 år av skriftsstyrar FR. Eidhammer utgjeve av Vats Sokneråd 1955side 50 står der Johannes Stokka er antagelig født i 1580- årene og døde 1658. Fra andre kilder vet vi at ha...

7/7/2007 10/28/2011

Ingebrigt Olson Gausland MP (1802 - 1871)

"Ingebret Olson Mauland"

Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Lye, Ministerialbok nr. A 2 (1799-1817), Fødte og døpte 1802, side 43. Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Nærbø i Hå, Ministerialbok nr. A 7 (1853-1878), Døde og begr...

4/10/2009 10/27/2011

Henrik Pedersen Steinnes MP (1608 - 1669)

g. og æ. i Finnøy, bind I, s. 275, nr. 7 (By Irene Røyneberg) Lensmann i Finnøy.

4/10/2009 10/23/2011

Rasmus Eivindsen Ree MP (1604 - 1665)

g. og æ. i Time s. 47, nr. 43a g. og æ. i Time s. 48, nr. 44 (By Irene Røyneberg) (Han var son til Eivind Gjermundson Ree på Ree br 8 i Time. Rasmus var bonde og lensmann. Thor Jan Horpestad sept...

3/5/2008 10/19/2011

Eivind Gjermundson Ree MP (1574 - 1655)

g. og æ. i Time s. 47, nr. 42a g. og æ. i Time s. 47, nr. 43 g. og æ. i Time, s. 247, nr. 46 Han var odelsbonde i 1635 og lensmann i 1624 - 1645. Han var død før 1656. Lensmann i haug frå 162...

3/3/2008 10/19/2011

Lars Eivindson Ree MP (1610 - c.1694)

"Norheim"

Lensmann. N. 1667. Sikkert gift flere ganger (Han var son til Eivind Gjermundsen Ree og budde på Norheim br 1 i Time Han brukte 14 spann av Norheim i 1658. Han var lensmann i Haug skipreide frå 1...

3/3/2008 10/19/2011

Aslak Larsen Norheim MP (1659 - 1733)

Skifte 20-02-1730. Han var son til Lars Eivindson Ree og Ingrid Halvardsdtr Torland på bruk nr 1 gard nr 19 Norheim i Time. Han var lensmann i Haug 1694-1721. Mens faren var ført som brukar av halve No...

3/3/2008 10/19/2011

Nils Pedersen Skadberg MP (b. - 1628)

Nevnt i skattelister på Skadberg 1602-1633 Nils er nevnt som Lensmann 1620-1623 i tingbøkene og jordebøkene. Etter ham kom Isak Tengs som lensmann Lensregnskap 1628 (vedlegg): Nils Skadberg forpa...

5/26/2011 9/14/2011

Aslak Pedersen Løyning MP (c.1540 - c.1606)

"Sestad"

Nevnt som lensmann i 1606 Det er en Aslak nevnt på Sestad 1563 og han kan være samme som Aslak Løyning? Aslak Håland er nevnt 1591 (hvor seglet er tatt fra) og 1602. I 1602 er en Orm Løyning nevn...

9/20/2011 9/11/2011

Ole Svendsen Hetland MP (c.1600 - 1665)

"Ola", "Sveinson"

Hetland Skipreide bok 2 s 313 Nevnt som Lensmann flere perioder mellom 1637 og 1645

5/21/2008 8/20/2011

Svend Torkildsen Nedre Hetland MP (c.1580 - 1636)

"Svein", "Sven", "Torkelsen", "Torkelson", "Torkildson"

Hetland Skipreide bok 2 s 313 Sønn til Torkel Tollakson Nedre Hetland. Var han kanskje gift med en datter til Ola Hetland? Han var lensmann i 1602 og skattefri også i 1606. I 1604 hadde han stukket sok...

5/21/2008 8/20/2011

Nils Gitleson Øksnevad MP (1605 - 1673)

g. og æ. i Klepp, s. 322, nr. 3e g. og æ. i Klepp, s. 174, nr. 18 Occupation Bonde Lensmann i Kvie (By Irene Røyneberg) ( Han budde på Orre br 2 i Klepp, var gift med Ingeborg Ommundsdtr, e...

2/11/2009 8/17/2011

Laurits Lauritsson Kirkebø MP (c.1590 - c.1660)

"Bøe", "Rosseland"

Lensmann i Sokndal 1639 - 1647 Lensmann i Sokndal.

5/21/2008 8/11/2011

Ole Knutsen Tothammer MP (1644 - 1727)

Lensmann i Sokndal 1674 – 1685

8/10/2011 8/10/2011

Christopher Knudsen MP (1836 - 1895)

7/28/2011 7/28/2011

Samuel Pederson Store Vatne MP (c.1590 - 1635)

g. og æ. i Høyland, s. 209, nr. 2a g. og æ. i Høyland, s. 447, nr. 5 (By Irene Røyneberg) Lensmann i Gand skipreide 1611 - 1635. Bodde på Store Vatne, Sandnes i Rogaland. Betalte skatt i 1610 o...

1/8/2009 7/22/2011

Knud Rasmusson Utsola MP (1665 - 1727)

Lensmann i sola skipreide. g. og æ. i Sola, s. 452, nr. 4,3 g. og æ. i Sola, s. 452, nr. 6 (By Irene Røyneberg) ( Han tok over farsgarden etter Nils, var gift med Guri Svensdtr Rott og dei fekk...

4/10/2009 7/22/2011

Hans Skiljansen Reime MP (1600 - aft.1665)

Han var lensmann etter Knud Gudmestad i 1642 til 1660. Gift med enkja etter Omund Reime, men ein veit ikkje namn på enkja. Det er uvisst kvar han var frå. Kanskje frå Slettabø i Bjerkreim? G&Æ i Hå, ...

5/15/2008 7/2/2011

Askild Tostenson Hestad MP (c.1597 - 1667)

Askild var lensmann i Helleland Kirkeverge,lagrettesmann og lensmann i Hetland skiprede.

5/7/2007 6/28/2011

Omund Karlsen Hove MP (1614 - 1648)

Lensmann i Lund 1634-48 kilde Lund bygdebok Lensmann i Lund 1634 - 1648 Lensmann i Lund 1634 - 1648

6/18/2009 6/28/2011

Villas var lensmann i Lund i 1653

4/29/2011 6/28/2011

Leiel Bjørnsen Haukland MP (1628 - c.1676)

Leiel var lensmann i Lund i perioden 1662-1674

9/15/2007 6/28/2011

Tore Olson Hetland MP (c.1620 - c.1666)

"Olsen"

Tore var lensmann i Hetland skipreide fra 1659

4/5/2007 6/28/2011

Peder Mortenson Røysland MP (c.1590 - c.1665)

Peder var lensmann i Bjerkreim i perioden 1635-1658

5/7/2007 6/28/2011

Sigbjørn Reiarsen Rødland MP (b. - c.1639)

"Røydland"

Sigbjørn var lensmann i Hetland Sipreide 1634-1637. Nevnt siste gang som lensmann 18.02.1637. 03.06.1737 drepte han sin forrige svoger Kristen aslaksen Øygrei i et gjestebud på Øygrei. For dette ble ...

4/5/2007 6/28/2011

Anders Larsson Vikeså MP (1802 - 1855)

Anders var lensmann i Bjerkreim fra 1832 til han døde i 1855

6/28/2011 6/28/2011

Mikkel Larsson MP (c.1708 - 1772)

Lensmann i Bjerkreim 1748-1754

8/28/2009 6/27/2011

Morten Tolleivsen Svela MP (c.1732 - 1813)

"Tollefson", "Hetland"

Lensmann i Bjerkreim 1754-1797 1801 census for Svele Store, Helleland: (Morthen Tollofsen)

5/29/2011 6/27/2011

Lars Klausson Svela MP (c.1711 - c.1749)

Lensmann i Bjerkreim 1740-1748

6/1/2008 6/27/2011

Klaus Larsson Svela MP (c.1681 - 1740)

5/27/2009 6/27/2011

Villas Gardson Vikesdal MP (c.1575 - c.1629)

Villas Gardson, son of Gard Mortenson and Eldri Olsdotter, was born circa 1575 in Vikesdal, Bjerkreim, Rogaland, NOR and died circa 1625 in Vikesdal, Bjerkreim, Rogaland, NOR at age 50. Villas married ...

5/14/2008 6/27/2011

Torger Njeldsen Slettebø MP (c.1530 - c.1611)

Lensmann Torger Njeldsen Slettebø married Bodil (died ca 1611). He was Lensmann i Bjerkreim in 1591. He died before 1611 at Slettebø 8, Eigersund, Rogaland, Norway. Kilder: Lund 110. Bjerkreim ...

5/14/2008 6/27/2011

Lars Oddson Store Svela MP (c.1570 - 1648)

Ein Lars er nemnd i 1603 saman med Lass (9), Ole (8) og Tollef (7). Det går ikkje fram av manntalet at alle budde på Svela st. Manntalet nemner og Bjørn (Pederson) på Svela li. i gruppa av bønder som b...

5/13/2008 6/27/2011

Ketil Gjedrem MP (1896 - 1982)

Lensmann i Bjerkreim fra 1923

8/28/2009 6/27/2011

Tollef Asbjørnson Gjedrem MP (1857 - 1950)

Tollef var ordfører i Bjerkreim kommune i perioden 1894-1897. Han var også stortingsmann i perioden 1906-1921. Lensmann i perioden 1896-1923 da sønnen Ketil overtok som lensmann.

8/28/2009 6/27/2011

Torstein Hetland MP (1850 - 1909)

Var lensmann i Egersund fra 1881 så politimester i Egersund fra 1890 til han døde i 1919.

6/19/2011 6/19/2011

Anders Andersen Jermann MP (1787 - 1852)

Var lensmann i Egersund midlertidig fra 1819 og fast fra 1821 etter at futen Hans Hartmann og skriver Schiøtz hadde blitt enige om det.

6/19/2011 6/19/2011

Jakob Eilertsen MP (1745 - 1817)

var lensmann i Egersund fra 1807

6/19/2011 6/19/2011

Lauritz Nielssen Kielland MP (1652 - 1723)

Lars var lensmann i Sokndal 1673 - 1674

10/22/2009 6/19/2011

Tarald Bahr MP (1736 - 1807)

Lensmann i Lund 1762-1782 Lensmann i Egersund 1801-1807 Var Prokurator i Egersund fra 1783. (han er nevnt 11.11.1760 som prokurator på Egersund skipredeting, men før denne tid (ca. 1759) som prokurat...

6/19/2011 6/19/2011

Simon Rasmussen Lindrup MP (b. - 1751)

Simon var lensmann i Egersund 1743-1751. Han skrev selv at han ble lensmann fordi ingen andre ville ta på seg vervet. Han kom til Egersund i 1735 og ble utpekt til dansk skolemester.

6/19/2011 6/19/2011

Klaus Benjaminsen Friis MP (1686 - 1743)

Klaus var lensmann i Egersund 1725-1743 15.07.1719: Tingboka, i forbindelse med innkreving av skatt for Egersundstrandens beboere går det frem at Klaus Benjaminsen kom til Egersundstranden på høste...

6/19/2011 6/19/2011

Halvor Tollefsen Aarrestad MP (1861 - 1925)

Halvor var lensmann i Lund Han var også lærer i Varhaug 1881-90 og bodde ei tid på Hobberstad i Varhaug.

6/19/2011 6/19/2011

Halvor Tønnesen Årrestad MP (1865 - 1917)

Halvor var lensmann i Helleland

6/19/2011 6/19/2011

Hadvar Torjersen Årrestad MP (1798 - 1864)

Hadvar var lensmann i Helleland i mange år og det var han som bygde lensmannshust på Årrestad i 1839. Han var også sterkt religiøs

8/14/2009 6/19/2011

Tønnes Hadvarson Årrestad MP (1822 - 1893)

Tønnes var lensmann

2/8/2009 6/19/2011

Olav Halvardsen Mjølsnes MP (1885 - 1955)

Lensmann i Sauda 1923-1931 Lensmann i Egersund og Ogna samt politimester i Egersund fra 1931 da han overtok etter sin far

6/14/2011 6/14/2011

Halvard Mjølsnes MP (1861 - 1942)

Halvard var ordfører i Egersund i perioden 1908 til 1. mars 1910. Var Lensmann i Eigersund og Ogna fra 1910 samt politimester i Egersund frem til 1931 da han nådde aldersgrensen for polititjeneste. ...

6/8/2010 6/14/2011

Osmund Gudmundsson Stokka MP (1650 - 1737)

Osmund var lensmann i Vats 1703 - 1730. I 1685 "påbor" han 1 1/2 sm 1/2 pd k på Stokka og i 1696 eier og bor han på 11 sm 2 v k. Han bodde på Stokka og Tjeltveit i 1701 og senere. I 1706 er Stokka "len...

9/24/2008 6/8/2011

Jakob Albretsen Stranden MP (1723 - 1794)

Var lensmann i Egersund 1777-1794

6/8/2011 6/8/2011

Gunnar Hansen Skjelbred MP (1648 - 1732)

"Gunder", "Schielbreed"

Var lensmann i Egersund 1721-1724. n. 52 år i 1700 n. 53 år i 1701 n. 56 år i 1706 (født Skjelbred) n. med hustru og 1 fosterbarn og 6 tjenere i 1711 n. Ekstraskatt 1711 med 3 tj. drenger v...

4/14/2011 6/8/2011

Tarald Rasmussen Seglem MP (1667 - 1732)

"Seiglem"

Var midlertidig lensmann i Egersund i 1720: Kirkeverge i Egersund 1713 (nevnt i tingboka 07.07.1713) 26.11.1692: Kjøper gods i Friestad av Jeremias (Gjermund) Mortensen Hovland i Helleland og Git...

3/9/2011 6/8/2011

Peder Torkildsen Myklebust MP (c.1662 - 1740)

Var klokker og lensmann i Egersund (1711 - 1720). Nevnt som degn i hvert fall fra 1693 11.12.1719: Tingboka, kunngjør Peder Torkildsen Myklebust at han sier opp sitt lensmanns-embetet da han ikke l...

5/21/2011 6/8/2011

Ole Rasmussen Årstad MP (1665 - 1732)

"Oluf"

Var lensmann i Egersund fra 1696 til 1710 16.11.1697: Tingboka, Asser Andersen Årstad tinglyser bygselsbrev datert Egersund 12.03.1696 på en kvarttønne laks i Årstad til lensmann Ole Rasmussen Årst...

5/24/2011 6/8/2011

Jakob Jakobsen Tengs MP (1648 - 1699)

Var lensmann i Egersund i 1685 etter sin far 13.03.1679: Stevnes Jakob Jakobsen Tengs for å ha besovet Kirsten Kristoffersdatter Store Ege, de er beslektet på begge sider i 3. ledd og straffen blir...

4/28/2011 6/8/2011

Jakob Torgersen Tengs MP (1604 - 1683)

Jakob Tengs var i 1648 edsvoren Lagrettingmann. Kilde Skattematrikkelen av 1647 Han var lensmann i Egersund fra 1662 til 1683 da han døde. Tingboka 1674 på kongsgården i Stavanger står Halvor Nodla...

5/7/2007 6/8/2011

Tollak Endresen Årstad MP (b. - bef.1652)

Var lensmann i Egersund fra 1627 til 1645 Omtales som avdød i "Tingmøte Eigersund, 18-11-1652"

1/30/2010 6/8/2011

Atlak Isaksen Tengs MP (c.1610 - c.1663)

"Atlach", "Adtlach", "Aslak", "Isachsen Things"

Ble i 1640 kalt til Stavanger rådstue for å forklare sin odel i Tengs: Var utsending til hyllingen av Fredrik III i 1648: se side 93 i Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661. 2 2/1...

5/7/2007 6/8/2011

Einar Rasmussen Ree MP (1647 - 1720)

g. og æ. i Time s. 48, nr. 44c g. og æ. i Time s. 48, nr. 46 (By Irene Røyneberg) ( Han er førd på farsgarden fra 1701 til etter 1720. Han var lensmann og gift med Astri Isaksdtr Nærland og dei ...

3/5/2008 4/25/2011

Lars Larson Svela MP (c.1608 - 1682)

"Litle Lars", ""Litle Lars""

Båe døydde ein gog etter februar måned 1682. Tingboka opplyser at ei Ingeborg Svela døde 1669. Skiftebrevet på odelsdoset til avdøde Ingeborg Svela (246) var datert 6.2.1668 og tinglyst 7.11.1671. Kven...

5/13/2008 4/17/2011

Lars Larsson Svela MP (c.1647 - c.1705)

Lars fungerte som lensmann for faren fræ 1675 og var lensmann 1678 - 1705. P. Valand (1973) spør om den Marete som døydde på Svela kanskje ikke var kona til Lars, eller om han i staden var gift to gong...

4/15/2009 4/17/2011

Omund Svenson Mossige MP (1818 - 1873)

g. og æ. i Time, s. 316, nr. 24e g. og æ. i Time, s. 185, nr. 13 Prot. ref. Side Lp.nr. År Dato Sokn/Kyrkje Merknad 324 6 175 15 1832 23.09.1832 Lye prgj, Time Vacc. af Davidsen Rolle Førenamn ...

8/31/2008 4/16/2011

Bernt Albertsen Conders MP (1668 - c.1730)

Information found in the periodical “ Bøgda Vår” page 29, 2001. Bernt Conders was a traveling salesman (Kramkaren) who eventually became an innkeeper and sherif(lensmann) in Oppdal, Norway. Ancestry....

1/21/2010 4/13/2011

Erik Knutson Nærland MP (b. - 1595)

g. og æ. i Nærbø s. 313, nr. 7 Erik Torland var lensmann i Kvia skipreide i 1591. I 1591 er lensmann Erik Torland utsending til kong Cristian IV hylling i Oslo, saman med (broren?) Jon Obrestad og To...

5/14/2008 4/12/2011

Lars Andersen Sømme MP (b. - 1649)

"Laurits Sømme", "Lasse"

Lensmann i Sola 1624-34. g. og æ. i Sola s. 501, nr. 1,1 g. og æ. i Sola s. 502, nr. 2 Var lensmann ikr. 10 år frå 1624. Lars (Lasse) tok over farsgarden i 1603, står vidare i skattelistene i lensr...

2/23/2009 4/3/2011

Gabriel Antonio Faye MP (1832 - 1909)

1/31/2011 3/29/2011

Gitle Tørresson Øksnevad MP (c.1565 - 1634)

g. og æ. i Klepp, s. 146, nr. 2a g. og æ. i Klepp, s. 322, nr. 3 Property Bruk nr. 1 Nedre-Øksnevad (By Irene Røyneberg) ---------------------------------------------------------- Gitle Tørre...

5/21/2008 3/29/2011

Tjerand Olson Kleppe MP (c.1576 - c.1665)

g. og æ. i Sola s. 497, nr. 2,1 g. og æ. i Klepp s. 146, nr. 3 Tjærand var lensmann i Klepp, og var utsending til Prins Krisitian si hylling i Oslo i 1610. mel. 1617 - 1635 Lagrettemann (By Irene Røy...

5/14/2008 3/25/2011

Rasmus Pederson Njå MP (c.1553 - c.1627)

I 1627 er det arvetvist mellom arvingane til Rasmus. Einar Tunem, Elling Tunem, Ole Kalberg, Hans Frøland, Sjur i Holen stemner då Bergitte Njå, Per Frøland, Torkel Haugland og Mikkel Njå. Rasmus var...

7/13/2008 3/21/2011

Carl Torgerson Kleppe MP (1830 - 1910)

"Carl Carlsen"

Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Klepp, Ministerialbok nr. A 2 (1816-1833), Fødte og døpte 1830, side 68. Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Klepp i Klepp, Klokkerbok nr. B 7 (1908-1934), Døde og beg...

4/10/2009 3/20/2011

Torger Karlson Kleppe MP (1806 - 1860)

Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Time i Lye, Ministerialbok nr. A 3 /1 (1816-1826), Ekteviede 1826, side 397-398. g. og æ. i Time, s. 316, nr. 24a Lensmann i Klepp.

4/10/2009 12/29/2010

Sven Ingvald Ingebretson MP (1878 - d.)

g. og æ. i Nærbø, s. 324, nr. 75,1 g. og æ. i Nærbø, s. 323, nr. 68,4 g. og æ. i Nærbø, s. 326, nr. 83 Lensmann, kassastyrer i Nærbøbanken, Ordførar, Auksjonarius og Bonde. Sven Gausland var ...

4/10/2009 12/29/2010