Projects » Lid van een VROEDSCHAP » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Afstammeling van een stadbestuurders familie uit Brielle (den Briel).=Beroepen van Willem=* Raad te Brielle (1617, 1619)* Schepen te Brielle (1618, 1620. 1621)* Burgemeester van Brielle (1620)* Gecommi...

7/15/2019 7/15/2019

1627-1630 Raad in de Vroedschap van Zierikzee Kuiper, knape van Thesaurier (1599-1627), schepen en raad van Zierikzee (1627-1630), commisaris der dijlage v. Dreischor (1627-1632), w. Appelmarkt, koop h...

10/19/2011 6/15/2019

1797-1802 : Hoogleraar Rechten aan de Universiteit van Franeker

11/3/2017 11/3/2017

Raad in de Vroedschap van VLISSINGEN - Zeeland* 1631 : Raad ter Admiraliteit op de Maas te Rotterdam* Schepen

1/20/2013 6/8/2016

François van der Beke (1605 - 1670)

Raad in de Vroedschap van MIDDELBURG* Bewindhebber VOC

2/8/2015 6/8/2016

1808-1809 : Raad in de Vroedschap van Middelburg* 1814-1824 : Lid Provinciale Staten van Zeeland* 1814-1824 : Lid Gedeputeerde Staten van Zeeland* 1824-1840 : Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal

8/20/2012 6/6/2016

ca. 1698 : Advocaat voor het Hof van Holland ??* 1702 : Raad van Haarlem* 1719-17xx : Burgemeester HAARLEM - Noord-Holland* 1720 : Rentmeester generaal van Kennemerland

6/4/2016 6/4/2016

Regent on the island of Tholen in Zeeland, wrote one of the main Dutch republican tracts of his time, the "Treetise on freedom in the civil state".

1/2/2010 6/4/2016

Willem Plevier (1672 - 1715)

Hij was Schepen, Raad & Baljuw van Tholen. Willem Plevier Willem Plevier, zn. van Johannes Plevier en Willemina Boeije, ged. Zierikzee 13 maart 1672, mr. chirurgijn te Renesse 1697, vanaf 1699 brouwer ...

1/12/2013 6/4/2016

8/10/2012 6/4/2016

Joan van Schuylenburch (1675 - 1735)

"Johannes", "Johan", "van Schuijlenburch"

genealogieonline.nl... ; Profession: Joan van Schuylenburgh, son of Willem van Schuylenburgh, heer van Drakenburg and Antoinetta van der Wielen, was secretary to King Stadholder Willem III. He married ...

9/1/2012 6/2/2016

8/14/2012 6/1/2016

1808-1811 : Lid Vroedschap van Middelburg* 1814 : Lid Ridderschap van Zeeland* .vancitters.... ;

8/22/2012 5/29/2016

David Anthonie de Kanter (1697 - 1721)

1717 : Studie in de Rechten te Leiden* 1718 : Lid Vroedschap van Zierikzee* 1719-1721 : Raad* 1718-1721 : Schepen* 1720-1721 : Overdeken Visschers gilde* adres: Zuidzijde Oudehaven, bij de kraan, nu D ...

5/28/2016 5/28/2016

Adriaan Hoffer MP (1589 - 1644)

biografie door Van der Palm Smallegange: Nieuwe cronyk van Zeeland, eerste deel I, pag. 'XX' citaat "Hoffer, van Deenschen Adel"

2/5/2015 5/28/2016

Cornelis Tromp (1771 - 1853)

Cornelis Tromp: Adjunct Maire(loco-burgemeester) van Zierikzee Wijnkoper Raadslid(Municipalen Raad) lid van de Vroedschap Zierikzee President Centrale Directie van Schouwen (Burgh en Westla...

5/10/2014 5/26/2016

Cornelis van Beveren (1524-1586), Dorts regent en burgemeester Cornelis van Beveren was in het geheim de hervormde religie toegedaan toen hij in 1570 werd gekozen tot raad van de stad. In de daaropvolg...

6/20/2011 9/21/2015

Cornelis van Couwenhoven (1632 - 1692)

Lid van de vroedschap* Brandmeester* Schepen* Bewindhebber van de VOC te Rotterdam (1667-1692)* Directeur van de Kamer te Rotterdam der VOC (1667) volgens het Rijks Museum te Amsterdam.Johan Abrahamsz....

1/17/2013 8/17/2015

1814 : Lid NOTABELEN-vergadering* geneagraphie.com... ; c. Henriëtte Cornelie Clemente van Lidth de Jeude , geboren te Delft op 19 februari 1778, overleden te Delft 22 september 1853, huwde te Delft op...

10/28/2012 3/3/2015

François Constantijn Willem Druyvesteijn (1782 - 1859)

"Franciscus Druyvesteyn"

historici.nl... , DRUYVESTEYN (François Constantijn Willem), geb. te Alkmaar 28 Dec. 1782, overl. aldaa r 10 Aug. 1859, was de zoon van Mr. François David Constantijn Druyvesteyn en Johanna Maria van V...

10/16/2012 1/22/2015

1776-1795 : Lid van Vroedschap * 1789 : Burgemeester HOORN - Noord-Holland

2/20/2013 1/18/2015

Jan van Akerlaken (1772 - 1849)

Schepen en Vroedschap HOORN * nl.wikipedia... * Jan van Akerlaken (1772-1849), schepen en vroedschap van Hoorn

6/18/2013 1/15/2015

Cornelis Kwak (deceased)

: Burgemeester ZWARTEWAAL - Zuid-Holland* : Lid Vroedschap van Brielle

1/7/2015 1/7/2015

Heer van meteren, Schepen van Deil.

1/3/2009 1/5/2015

12/29/2008 1/5/2015

Beroep: molenaar te Heerewaarden, schout van Geldermalsen, schepen van Deil. Stamboom genealogieonline === GEDCOM Note ===Molenaar te Heerewaarden, schout van Geldermalsen 1650 Schepen van Deil 1671Geb...

2/5/2009 1/5/2015

Lid Vroedschap Gorinchem* 1811-1823 : Burgemeester REEUWIJK - Zuid-Holland* : Burgemeester STEIN

3/2/2012 12/29/2014

Hendrick van Slingeland (1484 - 1531)

7/9/2011 7/11/2014

Thomas Cletcher (b. - 1671)

7/6/2014 7/6/2014

2/19/2013 6/12/2014

1806-1810 : Lid Staatsraad* Minister* 1813-1814 : Lid Grondwetscommissie* Minister van Staat

9/24/2012 4/13/2014

Pieter van Gent (1659 - 1696)

2/17/2013 12/16/2013

Adriaan Willeboorts (1607 - 1660)

12/1/2013 12/1/2013

9/4/2011 10/25/2013

voor 1795 : Burgemeester ZUTPHEN - Gelderland* 1814-1824 : Minister van Buitenlandse Zaken

4/6/2012 10/11/2013

Meynert Simonsz Semeyns (bef.1539 - 1606)

"SEMEYN"

Schepen/predikant-schepen; raad in de vroedschap; burgemeester in Enkhuizen (1586, 1598); weesmeester (1569) en voogd van het Provenhuis; Raad van de prinsen van Oranje (1577).In het jaarboekje 1991 va...

3/31/2009 8/18/2013

Balthazar Daniël van Idsinga (1745 - 1818)

"Balthasar Daniel van Idsinga"

1815-1817 : Burgemeester GRONINGEN - Groningen

7/31/2012 8/14/2013

Evert Christiaan Karel Willem van Heeckeren (1744 - 1816)

"Carel Wilhelm"

1766-1795 : Ridderschap Zutphen* na.1814 : Ridderschap van Gelderland* woont Kasteel Nettelhorst* 1785-1795 : Vroedschap Lochem

8/17/2012 6/29/2013

mr. Johan Willem 'Jan' van Vredenburch (1782 - 1849)

"1816: Jonkheer"

1800: Studie Rechten LEIDEN - Zuid-Holland* 1808-x : Raad in Vroedschap DELFT* 1811-1847 : Burgemeester RIJSWIJK - Zuid-Holland* 1814-1849 : Lid Provinciale Staten Zuid- HOLLAND* 1815-1815 : Buitengewo...

10/12/2012 6/25/2013