Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Rev. Jonas (John) Sakevicius, Phd. (1907 - 2006)
  Dideliame nuliudime liko: Tevai Marijonai; sesuo Dr. Joana Danileviciene; brolienes Juzefa ir Elzbieta Sakevicienes; dukterecios Daina Dumbriene, Rita Fernandez, Ilona Gronowski, Zenina Pleckaityte (Li...
 • Carl Nerlich (1808 - 1860)
 • Rev. Matas Sakevicius (1879 - 1934)
  Newspaper article about Matas Sakavičius (Mateušas Sakevčius): Darbštus klebonas. Rytas, 1930, liepos 15, p. 6. Matas Sakevičius; mirė 55 m. buvo kunigas; mirties data: 1934 01 29; mirė: Marijonų vie...
 • Povilas Kairys (1891 - 1950)
  Baigė Kauno Žemaičių kunigų seminariją. 1914 m. gegužės 31 d. Kaune P. Kairys buvo įšventintas kunigu. Kartu buvo įšventinti Zenonas Karečka, Kazimieras Mikelinskas, Bronislovas Strumila, Mykolas Rus...
 • Adolph Heinrich Perschke (1815 - 1892)
  18p 77p 114p Adolfas Henrikas Perzėkė 49 metus buvo Kėdainių liuteronų bažnyčios kunigas.

Clergy

Please add profiles of Lithuanian Christian Clergy or equivalent to this project.

Roman Catholicism, Greek Catholicism, Eastern Orthodoxy, Old Believers Orthodoxy, Protestantism, including Evangelical Lutheranism, Calvinism, Evangelical Reformed, and other religions of Christian denomination practiced in Lithuania will fit this project.

Please add profiles of clerics, bishops, priests, and deacons, ecclesiastics, people of ministry, priesthood, holy orders, men and women of the cloth.

 • Within opened profile page use the 'Actions' button to "Add to project". Select this project (you must be on the list of collaborators in this project to see it on the selection list). You may add any public profile that you have permission to edit. If you do not have permission to edit the profile, a request is sent to the profile manager to add the profile to the project.

Note: Only public profiles may be added to projects.

Kunigai ir bažnyčių tarnautojai

Prašome prijungti prie šio projekto Lietuvos krikščioniškų religijų dvasininkų ir bažnyčių tarnautojų profilius.

Romos katalikybė, graikų katalikybė, rytų ortodoksijos ir sentikių stačiatikybė, protestantizmas, įskaitant evangelikų liuteronų, kalvinizmo, evangelikų reformatų religijas, ir kitos krikščioniškos denominacijos, praktikuojamos Lietuvoje, atitiks šį projektą.

Prašome pažymėti šiuo projektu dvasininkų, vyskupų, kunigų, diakonų, šventintojų ir religinių ministerijų tarnautojų profilius.

 • Atidarytame profilio puslapyje spauskite mygtuką "Veiksmai" ir pasirinkite paskyrą "Pridėti prie projekto". Pasirinkite šį projektą (jūs turite būti šio projekto bendradarbių tarpe, kad matyti jį atrankos sąraše). Jūs galite pridėti bet kokį viešąjį profilį, kurį turite leidimą redaguoti. Jei jūs neturite leidimo redaguoti profilio, prašymas bus siunčiamas profilio Vadybininkui pridėti profilį prie projekto.

Pastaba: tik viešieji profiliai gali būti įtraukti į projektus.