Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Reverend Clement Kasinskas (1929 - 2012)
  OBITUARY by The Times-Tribune (Scranton, Pennsylvania) - Wednesday, May 16, 2012 : The Rev. Clement Kasinskas, C.P., 82, of St. Ann's Passionist Monastery, West Scranton, died Tuesday at home after a l...
 • Rev John Cis (1856 - 1929)
  Rev. Cis was ordained in 1907 in Detroit. A "wandering" priest, he served in many Lithuanian Parishes although he was born in Latvia and considered himself Polish. See Vol. 2 of "Lithuanian Religious L...
 • rev. Jonas Didziulis (1878 - 1957)
  DIDŽIULIS Jonas (buvo g. 1878 09 27) – katalikų kunigas, publicistas, visuomenės veikėjas. 1895 baigė Šiaulių gimnaziją, 1899 – Kauno kunigų seminariją, 1902 teologijos kandidato laipsniu baigė Peterbu...
 • Rev. Stanislovas Cesna (c.1864 - 1954)
  Stanislovas Čėsna (1864-1954) - kunigas, Sasnavos parapijos klebonas. Jis pastatė Sasnavos bažnyčią ir ten klebonavo 52 metus. Kun. S.Čėsna dalyvavo kuriant „Sietyno“ draugiją, rašė spaudoje, buvo laba...
 • From obituary: https://www.geni.com/documents/view?doc_id=6000000199950330825
  Rev. Joseph K Miliauskas (1890 - 1975)
  ROMAN CATHOLIC PRIEST, ordained on July 15, 1915. See Media tab for detailed biography.

Lithuanian Christian Clergy

Please check for dates and facts of Lithuanian Christian Clergy within this database: https://www.lkma.lt/lddb/. Please add this data to GENI profiles.


Please add profiles of Lithuanian Christian Clergy or equivalent to this project.

Roman Catholicism, Greek Catholicism, Eastern Orthodoxy, Old Believers Orthodoxy, Protestantism, including Evangelical Lutheranism, Calvinism, Evangelical Reformed, and other religions of Christian denomination practiced in Lithuania will fit this project.

Please add profiles of clerics, bishops, priests, and deacons, ecclesiastics, people of ministry, priesthood, holy orders, men and women of the cloth.

 • Within opened profile page use the 'Actions' button to "Add to project". Select this project (you must be on the list of collaborators in this project to see it on the selection list). You may add any public profile that you have permission to edit. If you do not have permission to edit the profile, a request is sent to the profile manager to add the profile to the project.

Note: Only public profiles may be added to projects.

Religious Titles

Please read this Wikipedia article on Religious Titles and Styles.

In a Title window for Catholic clergy please enter the following titles:

 • H.Em. - for His Eminence - clergy title for cardinal in English.
 • J.Em. - for Jo Eminencija - clergy title for kardinolas in Lithuanian.
 • J.Em. - for Jego Eminencja - clergy title for Kardynał in Polish.
 • Е.В. - for Его Высокопреосвященство clergy title for Кардинал in Russian.
 • Em.S. or Dom - for Eminentia Sua or Dominus clergy title for Cardinalis in Latin.
 • rev. - for reverend - clergy title from archbishop to priest in English.
 • t. - for tėvas - clergy title from archivyskupas to kunigas in Lithuanian.
 • oj. - for ojciec - clergy title from arcybiskup to ksiądz in Polish.
 • пр. - for преподобный clergy title from архиепископ to священник in Russian.
 • rev. - for reverendi or magister sacrorum - clergy title from Archiepiscopo to sacerdos in Latin.

Kunigai ir bažnyčių tarnautojai

Lietuvos katalikų dvasininkų informacijai patikrinti yra geras šis šatinis: https://www.lkma.lt/lddb/. Panaudokite šią informaciją GENI profiliuose.


Prašome prijungti prie šio projekto Lietuvos krikščioniškų religijų dvasininkų ir bažnyčių tarnautojų profilius.

Romos katalikybė, graikų katalikybė, rytų ortodoksijos ir sentikių stačiatikybė, protestantizmas, įskaitant evangelikų liuteronų, kalvinizmo, evangelikų reformatų religijas, ir kitos krikščioniškos denominacijos, praktikuojamos Lietuvoje, atitiks šį projektą.

Prašome pažymėti šiuo projektu dvasininkų, vyskupų, kunigų, diakonų, šventintojų ir religinių ministerijų tarnautojų profilius.

 • Atidarytame profilio puslapyje spauskite mygtuką "Veiksmai" ir pasirinkite paskyrą "Pridėti prie projekto". Pasirinkite šį projektą (jūs turite būti šio projekto bendradarbių tarpe, kad matyti jį atrankos sąraše). Jūs galite pridėti bet kokį viešąjį profilį, kurį turite leidimą redaguoti. Jei jūs neturite leidimo redaguoti profilio, prašymas bus siunčiamas profilio Vadybininkui pridėti profilį prie projekto.

Pastaba: tik viešieji profiliai gali būti įtraukti į projektus.