Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all 501

Profiles

Projekti on aloitettu 17.5.2020.

Tervetuloa yhteistyökumppaniksi

Asikkala, Hillilän kylä -projektiin! (Toiminnot > Liity projektiin)

Kun lisäät kylässä asuneen henkilön profiilin projektiin, tarkista että syntymäpaikkatiedot ovat oikeassa kohdassa, mikä helpottaa jatkossa projektiin liitettyjen profiilien tarkastelua ja lajittelua (ks. ohje: paikkatiedon tallennus profiiliin).

Tärkeää on, että lisätystä profiilista löytyy myös lähdetiedot, kts. ohje

Projektin yhteistyökumppanina voit myös täydentää projektisivun kuvausta ylhäältä kuvan yläpuolelta kohdasta "Muokkaa"

HILLILÄ

Historia

Kurhilan ja Hillilän alueilla on asuttu jo tuhansia vuosia. Siitä lähtien, kun itäisen hämeen vanhimmat polut ovat syntyneet, on kylillämme ollut risteävää kulkua niin itä-länsi kuin pohjois-etelä suunnassa. Täkäläisiä tasankoja on hyödynnetty viljeymaiksi jo varhaisessa vaiheessa.

Tietoa kylistä on jo 1440-luvulta alkaen. Noihin aikoihin myös Asikkalan kylä kuului samaan yhteisöön, josta se erosi keskiajalla omaksi kyläkseen - Kurhila ja Hillilä ovat jatkaneet kiinteästi yhdessä. Nämä kylät olivat tyypillisä talonpoikaisryhmäkyliä, joissa talot olivat nauhamaisesti sijoitettuna maantien varteen lähes kiinni toisiinsa.

1800-luvun alussa toteutetussa isojaossa taloryhmät harvenivat, koska osa taloista siirrettiin kylän reuna-alueille. Tilakoko oli pienentynyt halkomisen vuoksi ja edelleen pieneni vuoden 1918 torpparilain myötä, jolloin pientiloja itsenäistyi.

1900-luvun alussa Kurhilassa maatilojen määrä väheni, kun metsiä myytiin puutavarayhtiöille ja pellot naapureille. Viime vuosien aikana tonttien myynti on vilkastunut muodostaen uutta omakotiasutusta kylille ja lapsiperheitä on muuttanut tänne. [l%C3%A4hde: Kurhila-Hillilän kyläyhdistyksen nettisivu]

LÄHTEET

Kurhila-Hillilän kyläyhdistys www.kurhila-hillila.net