Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Lokalitet Ängelholm, Sverige

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all 31

Profiles

  • Christian Holst (1725 - 1777)
    "Bygdemålaren Christian Holtz från Ängelholm utförde 1763 takmålningar i Fagerhults gamla kyrka. Holts ansågs vara en av Skånes förnämsta kyrkomålare."
  • Agnes Eleonora Peyron (1874 - 1947)
  • Per Troedsson (1747 - 1800)
    Födelse: 12 mar 1747 - Sandåkra, Strövelstorp (L) Föräldrar: Troed Jönsson, Kirstina Jönsson (född Persdotter) Syskon: Karna Troedsdotter, Kirstina Troedsdotter, Nils Troedsson, Jöns Troedsson
  • Jöns Rohlin (1693 - 1732)

Ängelholm, Lergökasta´n, ligger vackert längst in i Skälderviken på Skånes nordvästkust. Staden grundades år 1516 av den danske kungen Kristian II.

Staden grundades 16 oktober 1516 av den danske kungen Kristian II på Malmöhus. Den ursprungliga stadsplanen bär i all blygsamhet vissa renässansdrag: den raka Storgatan bildar en axel kring vilken rätvinkliga kvarter stakas ut och i centrum finns ett kvadratiskt torg med kyrkan. Till den nya staden skulle borgarna i Luntertun flytta. I stadens grundläggningsbrev står det en förklaring till varför brevet har skrivits. Kungen säger sig vilja visa invånarna i den nya köpstaden sin nåd genom att ge dem förmåner och privilegier.

Den första tiden som stad blev dock inte långvarig. Redan 1547 drogs stadsrättigheterna in, och borgarna ålades att flytta till Landskrona. Den före detta staden drabbades sedan hårt av det nordiska sjuårskriget och under 1600 – talet av Skånska kriget, då orten brändes till grund 1678. År 1767 återfick Ängelholm så de fulla stadsrättigheterna. Sedan flygsands hotet hade avvärjts ( Kronoskogen ) kunde staden nu sakta utvecklas längs Storgatan. Här växte köpmans – och hantverkshus upp, med långa smala tomter från gatan ner mot ån – hus och tomter från denna tid kan ännu ses i södra Storgatan. Handeln ökade liksom hantverket, där garveri och krukmakeri var de viktigaste. År 1856 tillkom Engelholms hamn, 1876 Åstorpsbanan och 1885 drogs järnvägen genom staden.

Nu blev Ängelholm en industristad, som dominerades av större arbetsplatser som Grönvalls garveri, Sydläder, Sockerbruket och Villans tegelbruk. Ängelholm som fritids och turiststad tog sin början med Thorslunds brunnsanläggning och fullbordades genom anläggandet av Ängelholms Havsbad som skapades 1918 som ett av landets första stadsplanerade sommarsamhällen. Ängelholm har idag ca 40.000 invånare.

Källa: Ängelholms hembygdsbok 2000