Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Lokalitet Åhus, Skåne, Sweden

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

Åhus town, Skåne, Sweden

Åhus was a danish town until 1658, when it became Swedish.

Åhus is the second largest locality in Kristianstad Municipality, in the historical province of Skåne and in Skåne County, Sweden. It had 9,423 inhabitants in 2010, but the number triples during the summer due to tourists who come seeking the beaches and nature of the Helgeå and Hanöbukten area.

Åhus is also famous for hosting one of the largest beach handball tournaments in the world with approximately 20,000 participants. In 2011, in the village of Rinkaby near Åhus, the World Scout Meeting also known as the Jamboree was held.

It is an old town, Åhus gained its town privileges in 1149, but lost them in 1617 when Kristianstad was built, following the burning of Vä by Swedish king Gustav II Adolf during the Kalmar War, 1611-13. Built during the 12th century, one of the oldest buildings of Åhus is Sankta Maria kyrka (church of St. Mary).

The town is also center for the famous Swedish Eel-parties ("ålagille"), where people come together during August and September to eat eel and drink considerable amounts of schnapps, preferably the world-famous Absolut Vodka that is produced in the village. Every single drop of Absolut Vodka is produced in Åhus, and is then exported to every corner of the world.

In 1950 an ice-cream factory was built in Åhus, Åhus Glass.

(From English Wikipedia, read 2019-01-30.)


This is a cooperation project - the aim is to help each find common ancestors.

  • Add as much geographical information you can, information about, the farm, the parish, municipality and so on, where the person lived or died.
  • Share information about which source or archives you have used. It can help others to find information about their ancestors.
  • A lot of people in Sweden got the same or similar names. Add information that can help family researchers to distinguish one person from another
  • If possible, share information in several languages.
  • Your ancestors are always shared by several persons. Help each other.

Sharing is caring.

Åhus är en tätort i landskapet Skåne, Sverige

Åhus låg i Danmark när staden grundades, men blev svensk år 1658.

Åhus är en tätort, (tidigare fram till 1617 en stad och senare köping), i Kristianstads kommun i landskapet Skåne, i Skåne län, belägen vid Helge åns norra utlopp i Hanöbukten utmed kusten som kallas för "Ålakusten". Åhus är kommunen Kristiandstads näst största tätort.

Staden var en betydande handelsplats i det danska riket. Sin blomstringstid som stad upplevde Åhus under 1200- till 1400-talet, då staden lydde under, och gynnades av, Lunds ärkestift. Bland annat uppfördes då en ringmur, vars rester är de näst bäst bevarade resterna av en medeltida ringmur i det nuvarande Sverige. De äldsta kända stadsrättigheterna är från 1326, men enligt ortens egen tradition räknar man med att den grundades 1149, då ärkebiskop Eskil fick den som förläning.

Åhus förlorade mycket av sin betydelse i och med reformationen på 1500-talet, ett århundrade då också svenska plundringar drabbade hårt och bland annat förvandlade borgen till den ruin i hamnområdet den än i dag är. Nedgångsperioden fullbordades med att Åhus förlorade sina stadsrättigheter 1617, när fästningsstaden Kristianstad grundades av Kristian IV. 1658 blev Åhus svenskt genom freden i Roskilde.

Åhus var och är kyrkby i Åhus socken och ingick efter kommunreformen 1862 i Åhus landskommun, där Åhus municipalsamhälle inrättades 11 juni 1887. Åhus köping bildades 1905 genom en ubrytning av landskommunen och en del av municipalsamhället, där resterna del av municipalsamhället överfördes 1929 och resterande del av landskommunen uppgick 1952. Köpingskommunen uppgick 1971 i Kristianstads kommun.

I kyrkligt hänseende har orten alltid hört till Åhus församling.

Orten ingick till 1 juli 1967 i Villands tingslag och därefter till 1971 i Kristianstads domsagas tingslag. Sedan 1971 ingår Åhus i Kristianstads tingsrätts domsaga.

(Källa: Svenska Wikipedia, läst 2021-12-30.)


Om samarbetsformen för Geni och stads- och landskaps-projekten:

Denna grupp är nystartad i januari 2019. I denna grupp kan man lägga till profiler som varit födda, avlidna eller verksamma i tätorten Åhus i Kristianstads kommun i Skåne län.

Att arbeta i Geni är teamarbete, och samarbetet sker via nätverk och det gemensamma släktträdet. Geni-projekt är samarbetsnätverk - så ordet projekt ska här förstås lite annorlunda än det man vanligtvis tänker på när man hör ordet "projekt". Ett Geni-projekt administreras av de frivilliga som ingår i nätverket och projekten har inte en ledande person. Först och främst, arbetar man i Geni för att söka gemensamma rötter och arbetet är ett exempel på crowdsourcing. Kvaliteten på genealogiska uppgifter i detta forum kan förbättras kontinuerligt. Lägg gärna till referenser/källor till arkiv eller historiska dokument eller annat som kan styrka informationen. Kvaliteten ökar ju fler medlemmar det finns i samarbetsprojektet, eftersom det ger fler personer som kontrollerar informationen i den stora datamiljön. Kontrollen genomförs i det gemensamma trädet och förbättringar är en kontinuerlig aktivitet. Om du hittar motstridiga uppgifter, starta gärna en diskussion om ämnet på profilen i fråga.