Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Loppa, Øksfjord, Finnmark, Norge

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Niels Joensen (c.1654 - d.)
  Henrik Adeler skattemanntall 1690 Finnmark amt, Loppa prestegjeld: Niels Joensen født i Loppa prestegjeld og hustru og 4 barn boplass Loppa prestegjeld
 • Jon Nielsen (c.1691 - 1778)
 • Niels Berg (c.1725 - 1803)
  Viet 1759 i Loppa prestegjeld: Niels Jonsen og Marthe Pedersdatter Ekstra skatt 1762 Finnmark amt, Loppa prestegjeld: Niels Jonsen og hustru Marthe Pedersdatter boplass Bergsfjord, moder Ingebor Jons...
 • Michel Persen Laure (c.1747 - d.)
  Viet 1776 i Loppa prestegjeld
 • Jacobine Christine Tosche (1786 - 1837)
  Født i 1786 i Bergen. Konfirmert i 1800 på Loppa. Død i 1837. Gravlagt i 1837 på Loppa. I skifte etter enke Jacobine Christine Toske i 1838 nevnes barna Johannes, Niels, Peder og Jonas.

(The text is written in Norwegian).

Loppa prestegjeld i Finnmark

Loppa kommune har sitt navn fra øya Loppa der det fra ca 1500 var kirke. Navnet på Loppa øy vet man antakelig ikke hvor det kommer fra. Navnet har antakelig bare blitt slik og slike stedsnavn er det mange av. Det er av Olaf Rygh antatt at Loppa antakelig kan komme av skylopp når det er dårlig vær. I tilfelle dette navnespørsmålet engang blir mer belyst kommer vi tilbake til dette.

Området Loppa prestegjeld omfatter Loppa sogn og Øksfjord sogn og Hasvik sogn og tidligere Hasvåg sogn og Hasvåg tinglag og tidligere Sørvær sogn.

Hasvåg sogn i Loppa prestegjeld omfattet også området Alta og Talvik fra 1686 til 1694. I 1694 ble det bygget kirke på Årøya i Altafjorden og i 1694 ble Talvik prestegjeld opprettet.

Lensmenn i Loppa sogn:

Søren Pedersen Gamst lensmann i Loppa 1686 - 1729

Urbanus Mogensen lensmann i Loppa prestegjeld ca 1770

Christian Peter Struve lensmann 1840

Lensmenn i Hasvik sogn:

Ole Isachsen lensmann i Hasvik sogn 1762, jfr. Ekstraskattemanntall 1762 Loppa prestegjeld

Philip Harboe Schwensen lensmann i Hasvik 1859 - 1901

Prester i Loppa sogn:

Jørgen Villumsen 1604 - 1606

Jens Andersen 1620 - 1628

Svend Lauritsen 1630 - ..

Søren Nilsen 1631 - 1649

Torben Reiersen sogneprest i Loppa prestegjeld 1651 -1695

Anders Larsen Filianus prest i Loppa og Sørvær 1699 til 1704

Melchior Tybring prest i Loppa 1723

Søren Johansen Bang sogneprest i Loppa prestegjeld 1762 - 1766, jfr. Ekstraskattemanntall 1762 Finnmark - Loppa

Richard Berg sogneprest 1767 - 1771

Claudius Struve sogneprest 1798 - 1807

Petter Østbye sogneprest 1865

Peder Olssen Megrund sogneprest 1875

Martin Olsen sogneprest 1900

Reiel Andreas Nybø sogneprest 1910

Prester i Sørvær sogn:

Amund nn prest i Sørvær 1520

Laurits Winther 1563 - ..

Anders Jensen 1610 - 1624

Hans Hansen 1627 - 1633

Jens Pedersen 1642 - 1650

Søren Lauritsen Lindholm 1654 - 1654

Daniel Anderssøn Stang prest i Sørvær fra ca 1655 - 1660

Laurits Nilsen Nyborg 1660 - 1671

Hans Mogensen 1671 - 1672

Christen Markussen Humble 1672 - 1679

Antonius Sakariassen 1679 - 1685

Alexander Larsen Vigand 1690 - 1694

Prester i Hasvåg sogn:

Alexander Larsen Vigand prest i Hasvåg 1686 - 1694

Handelssteder:

Loppa øy

Sørvær

Stjernvåg

Bergsfjord

Breivik

Hasvik

Hasvåg

Sandland

Ordførere i Loppa kommune

Ordførere i Loppa https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_ordf%C3%B8rere_i_Loppa

Konrad J. Knutsen ordfører 1968-1979

Steinar Halvorsen ordfører 2015-

Litteratur:

"Handelssteder i Finnmark" Nils Andreas Ytreberg 1941

"Norske gårdsnavne" Oluf Rygh, 1924

"Prester i Finnmark prosti - prester i Loppa", Norsk Slektshistorisk Forening http://www.genealogi.no/prester-i-finnmark-prosti/

Kilder:

Skattelister for Vardøhus len, finneskatt

Kopfskatten 1520 Loppa

Henrich Adelaer skattemanntall 1690, Finnmark amt - Loppa prestegjeld

Ekstraskattemanntall 1762 for Finnmark amt - Loppa prestegjeld

Folketellinger for Loppa prestegjeld 1801, 1865, 1875, 1900, 1910

Kirkebøker for Loppa prestegjeld

Andre opplysninger:

Wikipedia, Loppa https://no.wikipedia.org/wiki/Loppa