Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Luctor et Emergo/Fiat Libertas

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Abraham 'Rob' de Vries (1918 - 1969)
  Als lid van de verzetsgroep van Eduard Veterman deed Robert de Vries gedurende de bezetting belangrijk werk, maar in 1943 werd hij gearresteerd en gevangen genomen. Hij ontvluchtte echter de Utrechtse ...
 • Rutgerus Dinger (1902 - 1944)
  archiefkaart stadsarchief Amsterdam oorlogsgravenstichting R. Dinger, aanvankelijk te Utrecht en later te Amsterdam redacteur-correspondent van de NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT, stond in nauw contac...
 • Gerrit Jan ten Zijthoff (1900 - 1945)
 • Joannes Deodatus Waller (1906 - 2001)
 • Elias Veterman (1901 - 1946)
  Elias Veterman alias Eduard Veterman en in de oorlog Eduard Necker Elias "Eduard" Veterman (Den Haag, 9 november 1901 - Laren, 28 juni 1946) was een Nederlands schrijver en verzetsman tijdens de Tw...

De landelijke organisatie Luctor et Emergo - in april 1943 omgedoopt in Fiat Libertas - hield zich met twee activiteiten bezig. Naast het verzamelen en doorgeven van inlichtingen op ambtelijk, economisch, politiek en militair terrein, werd veel tijd en energie gestoken in de hulpverlening aan joden, Englandgangers en geallieerde vliegeniers. Beide bezigheden liepen vanwege het groot aantal verbindingen van individuele medewerkers en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden tot ver in 1943 door elkaar heen.
Van meet af aan werd samengewerkt met O.D.-ers (Ordedienst) en sedert de oprichting van de L.O. (Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers) ook met die organisatie. Voorts bestond aan de Keizersgracht in Amsterdam een afzonderlijk falsificatiebureau van de joodse kunstschilder en toneelschrijver E. Veterman dat Luctor onschatbare diensten bewees. (bron)

//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg

Disclaimer: Dit project behandeld de gepubliceerde informatie over deze betrokkenen als objectieve verslaggeving van historische feiten.

//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/61/67/76/dc/534448483345252a/stichting_neerlandsch_verzetsmonument_banner_28-04-2018_fb_large.jpg

Als initiator en producent van Stichting Neerlandsch Verzetsmonument (S.N.V.) doe ik inmiddels doorlopend onderzoek naar zo'n 40.000 verzetsstrijders. Het verzamelen van zoveel mogelijk bronnen zal het aantal namen in deze lijst niet alleen doen groeien, maar worden zij bovendien verrijkt met talloze gegevens aan biografische achtergronden. Naast de directe nabestaanden en geïnteresseerden kunnen onderzoekers hier terecht voor wetenschappelijke doeleinden.

De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer:

 • door het verder (doen) ontwikkelen, promoten en dagelijks onderhouden van de website;
 • door het bieden aan nabestaanden van de mogelijkheid om hun verhaal te vertellen op de website;
 • door het ondersteunen of initiëren van initiatieven met betrekking tot het verzet.“

Al deze diensten worden door mijzelf uitgevoerd op vrijwillige basis. Daar zijn natuurlijk wel de nodige kosten aan verbonden die ik tot op heden voor eigen rekening neem. Mijn basis inkomen is slechts gebaseerd op een WAO uitkering wegens de ziekte Multiples Sclerose. Om van S.N.V. een permanent en belangrijk succes te maken is uw financiële bijdrage zeer welkom, hoe klein het bedrag het ook mag zijn. Alle kleine beetjes helpen!

Stichting Neerlandsch Verzetsmonument is gevestigd te Enkhuizen
KvK nr: 70696373

Help mij

Hartelijk dank voor uw aandacht,
Dimitri Gazan

//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg

Zoeken in de lijst:

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/ae/65/63/f0/53444844dffd07b8/ctrl_f_banner_02-08-2017_versie_03_large.jpg s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/02/f4/2a/f0/53444844dfd5e002/tablet_en_smartphone_banner_large.jpg

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/9e/9b/c9/e3/534448431f9b9cf8/thin_grey_line_large.jpg

 • Aarts, A. ‧ LF1, 3
 • Ambach-Chabot, E.C.L. (Elise Charlotte) ‧ LF1, 3 ‧ bron
 • Beelen, Matheus H.L. (Mathieu) ‧ LF1, 3
 • Bergmans, Antonius Josephus Joannes Alphonus ‧ LF1, 3
 • Bergmans, Bernardus Lucas Josephus ‧ LF1, 3
 • Bergmans, Henricus Antonius Jacbous ‧ LF1, 3
 • Bergmans, Louis F.J. (Twan) ‧ LF1, 3
 • Bijl, Dr. ‧ LF2
 • Boers, mej. G.J.M. ‧ LF3
 • Boon, Lisbeth ‧ LF2
 • Borssum Buisman, Garrelt Andreas van ‧ LF2, 3
 • Bosboom, Herman ‧ LF2
 • Brandt, -- v.d. ‧ LF2
 • Bree, Jacobus la ‧ LF3
 • Broek, H.P.C. van den ‧ LF1, 3
 • Bruin, Gerrit de ‧ LF2
 • Brummans, Charles V.J. ‧ LF2, 3
 • Caillie, Dhr. van ‧ LF3
 • Carlier, Gerard ‧ LF1, 2, 3
 • Chabot, Elise Françoise Gabrielle Henriette (Lies) ‧ LF1, 3
 • Cleeren, E. ‧ LF1, 3
 • Dam, dhr. -- van ‧ LF3
 • Dinger, Rutgerusbron
 • Drukker, Jan ‧ LF2
 • Drukker-Lind, Marretje Henriette ‧ LF2
 • Ekerschot, mejuf. Elisabeth A.D. van ‧ LF3
 • Esser, M. van ‧ LF3
 • Esser, R.Ph. ‧ LF3
 • Exalto, Else ‧ bron
 • Folmer, Johanna Maria (Joke) ‧ LF1, 2, 3
 • Gellicum, P. van ‧ LF1, 3
 • Gerbrands, Adrie ‧ LF2
 • Gerbrands, Pieter Roelof (Piet) ‧ LF2, 3
 • Gerhardt, Pierre ‧ LF2
 • Gestel, pater Johannes Adrianus Gerardus van ‧ LF3 ‧ bron
 • Goels Meijer, Adriaan Ferdinand van ‧ LF1
 • Graaf, Bob de ‧ LF2
 • Guillard, Bob ‧ LF2
 • Hals, Frans ‧ LF2
 • Herman Bosboom ‧ LF2
 • Holder, -- ten ‧ LF2
 • Holthe, Jhr. Christiaan van ‧ LF2
 • Hurk, Peter (Piet) van den ‧ LF2
 • Jonge, Henk de ‧ LF2
 • Jonkers, Alb. ‧ LF2
 • Kloeg, Peter ‧ LF2
 • Kloeg, Reinier David ‧ LF1, 3
 • Kneepkens-Esser, L.M. ‧ LF3
 • Kolff, Willem Marius ‧ LF1, 2, 3
 • Kolkman, Joseph Willem ‧ LF1, 3
 • Kolkman, Willem Frits Walter ‧ LF3
 • Kriens, A. ‧ LF3
 • Kwak, Johan Adriaan ‧ LF1, 3
 • Lauwers, Hubertus Mattheus Gerardus (Huub) ‧ LF1, 3
 • Letterboer, Hendrik ‧ LF2
 • Lind, Nelly Elisabeth ‧ LF1, 2, 3
 • Maas Geesteranus, H. ‧ LF3
 • Meisen, H. ‧ LF1, 3
 • Meisen, J. ‧ LF1, 3
 • Merjay, M. ‧ LF1, 3
 • Moorleghem, E. van ‧ LF3
 • Nijs, Hubert F.J. ‧ LF3
 • Pagenstecher-Chabot, Elise Françoise Gabrielle Henriette (Lies) ‧ LF1, 3
 • Peeters, A. ‧ LF1, 3
 • Renier, David ‧ LF2
 • Roosenburg, mej. Henriette ‧ LF2, 3
 • Scheepers, familie ‧ LF1, 3
 • Schneider, Fredericus Gertrudis Franciscus ‧ LF3
 • Sevenster, dr.ir. Ate ‧ LF1, 3
 • Slots, kapelaan Peter Johannes Hubertus ‧ LF3 ‧ bron
 • Smit, Karst Gerrit ‧ LF2
 • Somer, Jan Marginus ‧ LF2, 3
 • Sonsbeeck, familie van ‧ LF2
 • Taconis, Thijs ‧ LF1, 3
 • Terwisscha van Scheltinga, Jacques Johan Cornelis ‧ LF2, 3
 • Testers, Joseph Cornelius Alphonsus Maria ‧ LF1, 3
 • Timmermans, Pierre (Père) ‧ LF3
 • Vallé, L. ‧ LF3
 • Vanderfeesten, P.H.J. ‧ zoon van een caféhouder uit Stramproy ‧ LF1, 3 ‧ bron 01, bron 02
 • Vandervelde, E. ‧ LF3
 • Venmans, Wilhelmus Hubertus Cornelis Maria ‧ LF3
 • Verkennis, Mathieu G. ‧ LF1, 3
 • Verkennis, P.H.H. ‧ LF1, 3
 • Veterman, Elias (alias Eduard Necker) ‧ LF1, 2, 3
 • Vries, Abraham (Rob) debron
 • Waller, ir. Joannes Deodatusbron
 • Wannée, Johannes Cornelis (Jan) ‧ LF1, F3
 • Westhoff, dr. Christian Hermann August ‧ LF2, 3
 • Wiedemann, Otto Martin ‧ bron
 • Wolters, Oscar Wilhelmus Laurentius ‧ bron
 • Zijthoff, Gerrit Jan tenbron

Legenda:

//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg

Project status:

Update: 09-04-2020
Start project: 08-04-2020
Profielen toegevoegd: 11 / 91

Maker project: Dimitri Gazan
contact: info@neerlandschverzetsmonument.nl