Projects » Maatschappij van Weldadigheid ‧ sinds 1818 » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Abraham Chaudron MP (c.1783 - 1847)

4/24/2011 1/13/2017

Frans van der Spek MP (1814 - 1880)

Frans van der Spek heeft nogal wat sporen nagelaten bij de maatschapij van weldadigheid en de bedelaarsgestichten Veenhuizen en Ommerschans. Als negenjarig jongetje wordt hij op 16 juni 1824 ingede...

4/11/2015 12/30/2016

Jacob Lambinon MP (c.1795 - 1866)

8/5/2014 12/29/2016

Francois Coenraads MP (c.1798 - 1859)

12/29/2016 12/29/2016

11/22/2016 11/22/2016

Albertus Lucassen MP (1816 - d.)

11/22/2016 11/22/2016

Studie te Utrecht en te Leiden Predikant te Noordwolde 23 Sept. 1860, te Ternaard 2 Febr. 1868, te Eekst 17 Aug. 1884, te Borger 24 Mei 1885, te Benningbroek 14 Aug. 1887, emeritus 1 April 1893 Aut...

8/29/2015 6/8/2016

Marcus Aardoom MP (1870 - 1935)

5/4/2016 5/4/2016

Johannes de Nekker MP (1812 - d.)

4/12/2016 4/12/2016

Abraham  Vlak MP (1862 - 1921)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 5032. 11 juni 1896 Abraham Vlak, zoon van Abraham Vlak en Elizabeth Roldes (wellicht de Reus ?), ongehuwd, laatste woonplaats Rotterdam, eenmaal eerder ver...

9/11/2012 3/12/2016

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 2584 - 17 oktober 1898 Gijsbertus Arnoldus de Korte, zoon van Albertus de Korte en Helena Plomp, schipper, laatste woonplaats Haarlem, gediend als vrijwill...

9/11/2012 3/11/2016

Jan Groeneijk MP (1786 - 1835)

12/12/2012 3/11/2016

Jannetje Zandwijk MP (c.1826 - d.)

9/8/2014 3/11/2016

Johannes Augustijn MP (1826 - d.)

9/8/2014 3/11/2016

Cornelis Koenen MP (deceased)

3/7/2016 3/7/2016

Fredrik Klijzing MP (deceased)

12/22/2015 2/29/2016

Hendrik Keijdel MP (deceased)

1/29/2016 1/29/2016

Johannes Hosman MP (c.1791 - 1847)

12/29/2015 12/29/2015

Maria Christina Loos MP (c.1802 - d.)

12/5/2015 12/5/2015

Willem Karel Mallon MP (deceased)

12/5/2015 12/5/2015

9/25/2015 9/25/2015

Joost van der Waal MP (1822 - 1858)

5/30/2015 5/30/2015

Lukas Drijber MP (1832 - 1875)

1869-1875 : Burgemeester VRIES - Drenthe : Onder-directeur Maatschappij van Weldadigheid

8/12/2013 12/30/2014

Johannes Scholten MP (c.1817 - 1848)

8/27/2014 8/27/2014

Simon Cornelis Molenaar MP (c.1827 - 1847)

6/26/2014 6/26/2014

Willem Haakmeester MP (1843 - 1882)

7/26/2013 6/26/2014

Johannes Herskamp MP (deceased)

6/26/2014 6/26/2014

Martinus Haakmeester MP (1812 - 1881)

10/31/2010 6/26/2014

Martinus Haakmeester MP (1766 - 1852)

12/2/2011 6/26/2014

Pieter Samuel Crommelin MP (1765 - 1853)

1824-1842 : Regent WEESHUIS Leiden

2/10/2010 2/6/2014

Jan Cornelis van Konijnenburg MP (deceased)

"Konijnenberg ?"

1851 : Directeur Kolonie - Mij van Weldadigheid

8/14/2013 8/14/2013

Anna Annes Heeroma MP (1837 - 1912)

Bevolkingsregister Maatschappij van Weldadigheid Plaats van herkomst: Noordwolde Godsdienst: Herv. Aankomst 01-feb 1847 Inschrijving in Wilhelminaoord als ambtenarendochter Vertrek 21-09-18...

8/19/2007 8/12/2013

Bevolkingsregister Maatschappij van Weldadigheid Plaats van herkomst: Frederiksoord Godsdienst: herv. Aankomst 21-sep 1860 Inschrrijving in Frederiksoord als ambtenarenvader - wonende Hoeve: ...

8/19/2007 8/12/2013

Geert Jacob Ellerbroek MP (1865 - 1924)

Bevolkingsregister Maatschappij van Weldadigheid Plaats van herkomst: Frederiksoord Godsdienst: herv. Aankomst 21-sep 1894 Inschrrijving in Frederiksoord als ambtenarenvader Is kolonistenzo...

8/19/2007 8/12/2013

Bevolkingsregister Mij van Weldadigheid: Plaats van herkomst: 's-Gravenhage Godsdienst: Kath. Aankomst 26-nov 1826 Inschrijving in Frederiksoord als ambtenarenvader - wonende Hoeve: 32 (inv.n...

8/4/2012 8/12/2013

Bevolkingsregister Maatschappij van Weldadigheid Plaats van herkomst: 's-Gravenhage Godsdienst: Kath. Aankomst 26-nov 1826 Ingeschreven in Wilhelminaoord als ambtenarenzoon; vertrokken op 15-...

8/4/2012 8/12/2013

Johan Everhart Ranneft MP (1818 - d.)

Bevolkingsregister Maatschappij van Weldadigheid Plaats van herkomst: Norg Godsdienst: Herv. Aankomst 30-10-1847 Inschrijving in Frederiksoord als ambtenarenvader Vertrek 31-07-1855 Inges...

8/12/2013 8/12/2013

Adrianus Blaauboer MP (1822 - 1888)

"Blauboer"

Bevolkingsregister Maatschappij van Weldadigheid plaats van herkomst: Beemster godsdienst: herv. aangekomen op 08-02-1868 ingeschreven in Frederiksoord als ambtenarenvader vertrokken op 01-...

2/11/2010 8/12/2013

Maatschappij van Weldadigheid godsdienst: Herv. aangekomen op 15-11-1859 ingeschreven in Frederiksoord als ambtenarenvader vertrokken op 01-01-1876. Ingeschreven als wonende op hoeve: 1 (in...

10/9/2012 8/12/2013

1867 : Secretaris van de Directeur Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord

8/12/2013 8/12/2013

Gerhard Wilhelm van Lemel MP (1826 - 1859)

Onder-directeur Maatschappij van Weldadigheid 1856-1858 : Burgemeester PEIZE - Drenthe 1856-1859 : Burgemeester SMILDE - Drenthe

8/9/2013 8/9/2013

Coenraad Hulst MP (1797 - 1872)

Onderdirecteur Maatschappij van Weldadigheid

8/9/2013 8/9/2013

Jan Cornelis Noot MP (1850 - 1908)

1875 : Secretaris Maatschappij van Weldadigheid - Frederiksoord 1879-1892 : Burgemeester GIETEN - Drenthe 1892-1906 : Administrateur van de Nederlandsche Heidemaatschappij

8/9/2013 8/9/2013

Martinus Alblas MP (1768 - 1823)

Martinus Alblas, geboren op 16-08-1769; plaats van herkomst: Medemblik; godsdienst: herv.; aangekomen op 30-10-1818; ingeschreven in Frederiksoord als kolonistenvader; overleden op 10-11-1823. Bijzon...

8/4/2013 8/4/2013

8/4/2013 8/4/2013

Anna Elisabeth Smit MP (deceased)

8/4/2013 8/4/2013

Jan C. Zn van Konijnenburg MP (1799 - 1875)

"Konijnenberg"

: Directeur Rijksgestichten Veenhuizen en Ommerschans, : Directeur van de Maatschappij van Weldadigheid FREDERIKSOORD - Drenthe Bevolkingsregister Mij van Weldadigheid Plaats van herkomst: 's...

7/5/2013 7/5/2013

Simon Marius Hugo van Gijn MP (1848 - 1937)

Mr Simon Marius Hugo van Gijn was een rijke, filantropische Dordtse houthandelaar, een vooraanstaand vrijmetselaar en liberaal politicus. Vrijzinnig-protestant die als bestuurder veel heeft betekend vo...

12/29/2011 7/1/2013

1856-1862 : Burgemeester DORDRECHT - Zuid-Holland : Lid Bestuur Maatschappij van Weldadigheid Dr Martinus Gerardus Timmers Verhoeven (1801 - ?) was een Nederlands medicus. Hij was ook burgemeester ...

6/30/2013 6/30/2013

Johanna Grollé MP (1808 - 1888)

7/15/2010 6/29/2013

Anthonie Grollé MP (1776 - 1829)

7/15/2010 6/29/2013

Maria Danens MP (1778 - d.)

7/15/2010 6/29/2013

Johannes (Jan) Grollé MP (1812 - 1877)

7/15/2010 6/29/2013

Cornelis Johannes Bos MP (1836 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 520 7 mie 1896 Cornelis Johannes Bos, zoon van Lourens Bos en Theodora Nobel, zonder beroep en woonplaats, weduwnaar, vijf maal eerder veroordeeld vanwege ...

9/11/2012 6/29/2013

Jan Booij MP (1841 - d.)

"Booy"

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 511. 20 december 1898 - Jan Booij, zoon van Fop Booy en Christina Agatha Hornes, smid, ongehuwd, heeft gediend in het vierde regiment infanterie, eenmaal e...

9/11/2012 6/29/2013

Marinus de Boer MP (1859 - d.)

Signalementskaart 421 - Marinus de BOER Marinus de Boer, zoon van Klaas de Boer en Catharina Vergeer, onderwijzer, laatste woonplaats Gouda, heeft als fuselier gediend in het Ned. Oost Indisch Leger,...

9/11/2012 6/29/2013

Hendrik Blok MP (1842 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 374. 31 augustus 1896 - Hendrik Blok, zoon van Hendrik Blok en Maria Neuteboom, tuinman, laatste woonplaats Gouda, gehuwd, vier maal eerder veroordeeld van...

9/11/2012 6/29/2013

Johannes, graaf van den Bosch MP (1780 - 1844)

"Jan van den Bosch"

Sire! Een aanzienlijk getal onderdanen van Uwe Majesteit hebben zich vereenigd om een Maatschappij van Weldadigheid opterichten onder de bescherming van zijne Koningklijke Hoogheid Prins Frederik, me...

8/12/2008 11/13/2012

Sikke Berends Drijber MP (c.1784 - 1862)

Adjunct-directeur Maatschappij van Weldadigheid uit Bevolkingsregister Maatschappij van Weldadigheid : Plaats van herkomst: Nijensleek Godsdienst: herv. Aankomst 01-08-1818 Inschrijving i...

10/27/2012 10/27/2012

Joan Melchior Kemper MP (1776 - 1824)

"De. de Bosch Kemper"

De eerste assessor van de commissie van weldadigheid

7/23/2012 10/26/2012

Stephanus Jacobus van Roijen MP (1764 - 1834)

1795-1819 : Burgemeester DIEVER - Drenthe 1811-1834 : Burgemeester VLEDDER - Drenthe Van Royen, zoon van luitenant Stephanus van Royen en Adriaantje Drabber, bewoonde het door jhr. François van W...

4/9/2012 10/26/2012

Hij was hoogleraar in de Natuurlijke Historie aan de Rijksuniversiteit van Groningen, maar verwierf vooral faam als schoolopziener en ijveraar voor verbetering van het lager onderwijs. Vier gedenkstene...

10/26/2012 10/26/2012

Benjamin van den Bosch MP (c.1790 - c.1864)

Eerste directeur van de koloniën neemt in april 1821 ontslag

10/24/2012 10/26/2012

Signalementskaart Mij van Weldadigheid nr. 5185. - 3 mei 1898 : Johannes Marinus van Waas, zoon van Didericus Christoffel van Waas en Agnes van Meurs, sigarenmaker, gescheiden, veroordeeld vanwege la...

9/11/2012 9/11/2012

Josephus van Waas MP (1840 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 5186. 13 juli 1896 - Josephus van Waas, zoon van Theodorus van Waas en Johanna Laurier, baandersknecht, laatste woonplaats Schiedam, weduwnaar van Maria Ve...

9/11/2012 9/11/2012

Coenraad Flink MP (1846 - d.)

Signalementskaart Mij van Weldadigheid nr. 1316 - 24 augustus 1896 : Coenraad Flink, zoon van Wouter Flink en Cornelia Weyman, bakker, laatste woonplaats Rotterdam, ongehuwd, gediend als vrijwilliger...

9/11/2012 9/11/2012

Gerrit van Waas MP (1849 - d.)

Signalementskaart Mij van Weldadigheid nr. 5184 2 juli 1896 - Gerrit van Waas, zoon van Hendrik van Waas en Sara Zevenboom, schipper, laatste woonplaats Rotterdam, ongehuwd, drie mal eerder veroordee...

9/11/2012 9/11/2012

Antonius den Hertog MP (1846 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 1817. 3 augustus 1896 - Antonius den Hertog, zoon van Johannes den Hertog en Wilhelmina Lourier, arbeider, zonder woonplaats, gediend als infanterist in he...

9/11/2012 9/11/2012

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 3817. 24 juni 1896 - Adrianus Franciscus Pijpenzeel, zoon van Adrianus Franciscus Pijpenzeel en Maria Elisabeth Blancke, pottenbakker, zonder woonplaats, o...

9/11/2012 9/11/2012

Andries  de Jong MP (1842 - 1897)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 2171. 10 juli 1896 - Andries de Jong, zoon van Simon de Jong en Catharina Spee, touwslager, laatste woonplaats Gouda, gediend als vrijwilliger bij de zeema...

9/11/2012 9/11/2012

Benjamin Gijsbertus Kinwel MP (1841 - 1905)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 2363. 8 mei 1896 - Benjamin Kinwel, zoon van Benjamin Kinwel en Cornelia de Jong,, schipper, laatste woonplaats Gouda, 1870-1871 milicien infanterie Arnhem...

9/11/2012 9/11/2012

Hendricus  Scholten MP (1844 - d.)

The first major vagrancy law was passed in 1349 to increase the workforce following the Black Death by making "idleness" (unemployment) an offence. Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 4189. 1...

9/11/2012 9/11/2012

Johannes la Feber MP (1867 - 1945)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 1297. 22 juni 1901 - Johannes la Feber, zoon van Cornelis la Feber en Elizabeth van Eck, tweemaal eerder veroordeeld als militair nl. in 1897 door de krijg...

9/11/2012 9/11/2012

Gerrit Cornelis Hornes MP (1865 - d.)

"Ornis"

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 3516. 29 oktober 1897 - Gerrit Cornelis Ornis (lees : Hornes), zoon van Gerrit Cornelis Hornes en Maria de Graaf, werkman, zonder woonplaats, ongehuwd, ged...

9/11/2012 9/11/2012

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 1385. 22 juli 1898 - Coenradus Johannes van der Geest, zoon van Klaas van de Geest en Maria Wilhelmina Pinkse, schoenmaker, laatste woonplaats Gouda, ongeh...

9/11/2012 9/11/2012

Jacobus Geene MP (1863 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 1378. 18 september 1900 - Jacobus Geene, zoon van Gerrit Geene en Willemina Johanna Bonger, orgeldraaier, laatste woonplaats Rotterdam, ongehuwd, gediend a...

9/11/2012 9/11/2012

Johannes Oostenrijk MP (1853 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 3487. 24 augustus 1896 - Johannes Oostenrijk, zoon van Johannes Oostenrijk en Elizabeth Hageman, touwslager, laatste woonplaats Gouda, ongehuwd, negen maal...

9/11/2012 9/11/2012

Dirk Meijer MP (1848 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 3169. 14 december 1898 - Dirk Meijer, zoon van Stephanus Meijer en Johanna Petermans, touwslager, ongehuwd (weduwnaar), veroordeeld vanwege landloperij Utr...

9/11/2012 9/11/2012

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 3578. 12 maart 1900 - Johannes Joseph van der Pauw, zoon van Arie Pauw en Maria Johanna van Balen, smid, zonder woonplaats, weduwnaar, veroordeeld vanwege ...

9/11/2012 9/11/2012

Hendrik Grendel MP (1851 - 1930)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 1516. 25 mei 1898 - Hendrik Grendel, zoon van Cornelis Grendel en Elzabeth Streevelaar, mandenmaker, laatste woonplaats Gouda, gehuwd met Aaltje van Willeg...

9/11/2012 9/11/2012

Johannes  Sonne MP (1858 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 4429. 15 mei 1896 - Johannes Sonne, zoon van Gerardus Mattheus Sonne en Wilhelmina van Keulen, schippersknecht, laatste woonplaats Gouda, ongehuwd, gediend...

9/11/2012 9/11/2012

Hendrik Nicolaas Kooij MP (1853 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 2570. 8 mei 1899 - Hendrik Nicolaas Kooij, zoon van Klaas Kooij en Geertruida Groeneijk, voerman, laatste woonplaats Gouda, ongehuwd, veroordeeld vanwege l...

9/11/2012 9/11/2012

Johannes Jacobus van der Kind MP (1855 - d.)

"Kin"

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 2360. 13 december 1898 - Johannes Jacobus van der Kin, zoon van Nicolaas van der Kind (zie nr. 2359) en Magdalena Barbera Laarveld, behanger, ongehuwd, ver...

9/11/2012 9/11/2012

Johannes  Nieuwenhuizen MP (1842 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 3383. 24 september 1897 - Johannes Nieuwenhuizen, zoon van Jacobus Nieuwenhuizen en Petronella Breda, schilder te Gouda, weduwnaar, twee maal eerder veroor...

9/11/2012 9/11/2012

Louis Christiaan Rond MP (1847 - 1926)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 3972. 17 januari 1899 - Louis Christiaan Rond, zoon van Christiaan Louis Rond en Grietje Doesburg, koopman, veroordeeld vanwege landloperij Utrecht. Bijzon...

9/11/2012 9/11/2012

Hendrik  Wiezer MP (1844 - 1917)

"Diezer"

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 5348. 12 mei 1896 - Hendrik Wiezer - zoon van Johannes Wiezer en Geertruy de Jong, touwslager, zonder woonplaats, ongehuwd, twee maal eerder in rijkswerkin...

9/11/2012 9/11/2012

Arie Prinsenberg MP (1842 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 3791. 16 oktober 1899 - Arie Prinsenberg, zoon van Simon Prinsenberg en Maria Willemina van de Wittenboer, touwslager, laatste woonplaats Gouda, weduwnaar ...

9/11/2012 9/11/2012

Nicolaas van der Kin MP (1828 - 1904)

"Kind"

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 2359. 9 juli 1896 - Nicolaas van der Kin, zoon van Gijsbertus van der Kin en Johanna Schiedon, touwslager, zonder woonplaats, weduwnaar, vijf maal eerder v...

9/11/2012 9/11/2012

Jan Hogendoorn MP (1841 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 1919. 9 september 1896 - Jan Hogendoorn, zoon van Cornelis Hogendoorn en Hendrika van Dijk, werkman, laatste woonplaats Amsterdam, weduwnaar van Christina ...

9/11/2012 9/11/2012

Gijsbertus Molenaar MP (1835 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 3231. 22 augustus 1896 - Gijsbertus Molenaar, zoon van Cornelis Molenaar en Maria Bik, touwslager, zonder woonplaats, gehuwd, gediend bij de infanterie van...

9/11/2012 9/11/2012

Gerardus Neef MP (1839 - d.)

"Gerrit"

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 3338. 27 april 1896 - Gerrit Neef, zoon van Jan (= Hendrik of Henry) Neef en Wilhelmina Jansen, touwslager, zonder vaste woonplaats (daarvoor Gouda), gehuw...

9/11/2012 9/11/2012

Cornelis van Harten MP (1850 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 1677. - 19 juni 1896 Cornelis van Harten, zoon van Cornelis van Harten en Neeltje Sanders, touwspinner, laatste woonplaats Gouda, ongehuwd, gediend als vri...

9/11/2012 9/11/2012

Jan  Stevens MP (1847 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 4543. 15 september 1896 - Jan Stevens, zoon van Dirk Stevens en Hendrika Blom, sjouwer, zonder woonplaats, ongehuwd, gediend in het korps Ned. Mariniers, t...

9/11/2012 9/11/2012

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 2474. 7 september 1896 - Hendrikus Rubertus Koelman, zoon van Robertus Koelman en Johanna Lans, laatste woonplaats Rotterdam, geen beroep, ongehuwd, gedien...

9/11/2012 9/11/2012

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 5046. 13 oktober 1896 - Leonardus Gerardus van Vliet, zoon van Gijsbertus van Vliet en Catharina Johanna Lansmans, blekersknecht, laatste woonplaats 's-Gra...

9/11/2012 9/11/2012

Cornelis van Vlaardingen MP (1850 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 5031. 15 juni 1900 - Cornelis van Vlaardingen, zoon van Leendert van Vlaardingen en Lena Schriek, werkman, laatste woonplaats Gouda, ongehuwd, eenmaal eerd...

9/11/2012 9/11/2012

Petrus Arnoldus Kramer MP (1864 - 1938)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 2616. 27 juli 1896 - Petrus Arnoldus Kramer, zoon van Hubertus Kramer en Johanna Anthonetta Carolina Huijvenaar, zonder beroep en woonplaats, gediend in he...

9/11/2012 9/11/2012

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 1365. 15 november 1899 - Sebastiaan Adrianus van Gastel, zoon van Adrianus van Gastel en Anna Catharina Gorisssen, loopknecht, laatste woonplaats 's-Graven...

9/11/2012 9/11/2012

Pieter  Moleveld MP (1850 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 3236. 8 juni 1896 - Pieter Moleveld, zoon van Pieter Moleveld en Sijtje Pouw, zonder beroep en woonplaats, ongehuwd, vier maal eerder veroordeeld vanwege b...

9/11/2012 9/11/2012

Cornelis Jaarsveld MP (1835 - d.)

Signalementskaart Mij. van Weldadigheid nr. 2094. 3 juni 1896 - Cornelis Jaarsveld, zoon van Nicolaas Jaarsveld en Cornelia van der Palm, wagenmaker, zonder woonplaats, laatst gewoond te Rotterdam, g...

9/11/2012 9/11/2012