Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Mihovil Puović (1798 - 1856)
  Doktorirao u Padovi 1830.godine raspravom o utjecaju zvijezda na ljude. Jedan od rijetkih liječnika koji se bavio astronomijom i astrologijom. U Makarskoj djelovao kao privatni liječnik. U Statusu Anim...
 • Dr Mate Dudan Tasovčić (1780 - 1865)
  Medicinu završio u Padovi 1808.godine. Najprije radio kao privatni liječnik u Splitu, a potom, došavši u Makarsku 1814.god. nastavio praksu. Napisao priručnik za studente farmacije 1810.god. Djelovao...
 • Dr Jakov Dudan (1819 - 1874)
  Liječnik. Doktorirao u Padovi 1850.god. Aktivan u političkom životu grada. Izabran na prvim demokratskim izborima 1865.god. za načelnika. Postaje vatrenim narodnjakom. Zbog držanja prema vlastima smije...
 • Josip Riboli (c.1766 - 1841)
  Za magistra kirurgije diplomirao na kirurškom kolegiju u Veneciji 1792. Djelovao najprije u Trogir, a onda od 1832 u Makarskoj. U Statusu Animarumu za njegovo zanimanje piše : " bassi chirurgi".
 • Milivoj Duje Juraković (1899 - 1950)
  Nakon završenog Medicinskog studija u Beču radi kao privatni liječnik. Krajem života šef je ambulante Zdravstvene stanice u Makarskoj.
               

Rodoslovlja makarskih liječnika

O zdravlju Makarana i Primoraca u srednjem vijeku brinuli se pučki ljekari i travari. Generacijama su čuvane tajne pripravka domaćih lijekova izrađenih od onoga što se našlo u prirodi. Poneki od tih recepata sačuvani su u «Ljekarušama», svojevrsnim zbornicima pučke medicine. Poznate su one Andrijane Dugasuze (Dugaš), Jadre Žljebarke ili Babe Topuše. Domaći su se ljudi vješti liječenju okušavali i u namještanju kostiju pri lomovima.U jednostavnijim kirurškim zahvatima, poput puštanja krvi, vađenju zubi ili rezanju gnojnih čireva, okušali bi se brijači (Ercz iz Zadra, Radmilović iz Splita). Ponekad bi bogatije ili uglednije građane posjećivali i pravi liječnici iz većih dalmatinskih gradova. Prvi je pravi liječnik, po nalogu generalnog providura dalmatinskog poslan u Makarsku 1718.godine. Liječnici su se tada dijelili na: «fizike ili medike» (koji su diplomirali na sveučilištu i liječili su unutarnje bolesti) i «kirurge» (izučavali su zanat i postajali magistri kirurgije, te liječili vidljive bolesti – lomove, rane i sl.)

U projektu će se pokušati sakupiti podaci o liječnicima koji su rođenjem, podrijetlom, ženidbom ili dužim periodom stanovanja, bili vezani za Makarsku i njeno Primorje, te kao takvi dio liječničke službe proveli u Makarskoj i Primorju