Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Josip Lalić (1897 - 1982)
  Istaknuti internist i infektolig.Medicinu završio u Pragu 1925. god. Djelovao u Šibeniku i Dubrovniku, a usavršavao se u Zagrebu, Beogradu, Pragu i Hamburgu. Istraživao ra&#...
 • Ivan Krstitelj Bettini (1816 - 1888)
  BETTINI, Ivan Krstitelj, liječnik (Makarska, 11. X 1816 — Trst, 21. VII 1888). Srednju školu završio je vjerojatno u Zadru, medicinu studirao najprije u Beču, a...
 • Mihovil Puović (1798 - 1856)
  Doktorirao u Padovi 1830.godine raspravom o utjecaju zvijezda na ljude. Jedan od rijetkih liječnika koji se bavio astronomijom i astrologijom. U Makarskoj djelovao kao privatni liječnik. ...
 • Dr Mate Dudan Tasovčić (1780 - 1865)
  Medicinu završio u Padovi 1808.godine. Najprije radio kao privatni liječnik u Splitu, a potom, došavši u Makarsku 1814.god. nastavio praksu. Napisao priručnik za st...
 • Dr Jakov Dudan (1819 - 1874)
  Liječnik. Doktorirao u Padovi 1850.god. Aktivan u političkom životu grada. Izabran na prvim demokratskim izborima 1865.god. za načelnika. Postaje vatrenim narodnjakom. Zbog ...
               

Rodoslovlja makarskih liječnika

O zdravlju Makarana i Primoraca u srednjem vijeku brinuli se pučki ljekari i travari. Generacijama su čuvane tajne pripravka domaćih lijekova izrađenih od onoga što se našlo u prirodi. Poneki od tih recepata sačuvani su u «Ljekarušama», svojevrsnim zbornicima pučke medicine. Poznate su one Andrijane Dugasuze (Dugaš), Jadre Žljebarke ili Babe Topuše. Domaći su se ljudi vješti liječenju okušavali i u namještanju kostiju pri lomovima.U jednostavnijim kirurškim zahvatima, poput puštanja krvi, vađenju zubi ili rezanju gnojnih čireva, okušali bi se brijači (Ercz iz Zadra, Radmilović iz Splita). Ponekad bi bogatije ili uglednije građane posjećivali i pravi liječnici iz većih dalmatinskih gradova. Prvi je pravi liječnik, po nalogu generalnog providura dalmatinskog poslan u Makarsku 1718.godine. Liječnici su se tada dijelili na: «fizike ili medike» (koji su diplomirali na sveučilištu i liječili su unutarnje bolesti) i «kirurge» (izučavali su zanat i postajali magistri kirurgije, te liječili vidljive bolesti – lomove, rane i sl.)

U projektu će se pokušati sakupiti podaci o liječnicima koji su rođenjem, podrijetlom, ženidbom ili dužim periodom stanovanja, bili vezani za Makarsku i njeno Primorje, te kao takvi dio liječničke službe proveli u Makarskoj i Primorju