Projects » Mandalina, Šibenik » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Nikola Markovina (1800 - d.)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKV-3/6 -> 13.11.1828. - s podacima o roditeljima

9/4/2020 9/4/2020

Ante Jurković (bef.1792 - d.)

9/4/2020 9/4/2020

Ante Takelja (bef.1836 - d.)

11/12/2019 11/12/2019

Perka Malenica (1845 - d.)

"Pera", "Bočić"

3/21/2017 9/19/2018

Ana Mišura Ćarija (1877 - d.)

Mandalina MKR-4 -> 8.3.1877.

7/5/2018 7/5/2018

Ante Mišura Ćarija (1877 - 1971)

Izvori:* Mandalina MKR-3 -> 13.1.1877. - s podacima o smrti

7/5/2018 7/5/2018

7/5/2018 7/5/2018

7/5/2018 7/5/2018

Luka Despot (1874 - d.)

Mandalina MKR-11 -> 17.10.1874.

7/5/2018 7/5/2018

Mandalina MKR-3 -> 28.1.1872.

7/4/2018 7/4/2018

Ivan Despot (1871 - 1934)

Mandalina MKR-10 -> 18.12.1871. - s datumom smrti

7/4/2018 7/4/2018

Ante Despot (1870 - 1872)

Mandalina MKR-1 -> 6.1.1870. - s datumom smrti

7/4/2018 7/4/2018

Mandalina MKR-2 -> 4.3.1869.

7/4/2018 7/4/2018

Tonka Božica Mrdeža (1867 - d.)

Mandalina MKR-1 -> 22.12.1867.

7/4/2018 7/4/2018

Šime Despot (deceased)

7/4/2018 7/4/2018

Kata Despot (1867 - d.)

Mandalina MKR-12 -> 30.10.1867.

7/4/2018 7/4/2018

Mate Perković (1867 - d.)

Mandalina MKR-3 -> 22.2.1867.

7/4/2018 7/4/2018

Ante Arnaut (1867 - d.)

Mandalina MKR-13 -> 2.1.1867.

7/4/2018 7/4/2018

Krste Perković (1865 - d.)

Mandalina MKR-11 -> 24.7.1865.

7/4/2018 7/4/2018

Cvita Perković (aft.1826 - d.)

Izvori:* MKV-14 -> 2.5.1904. - vjenčanje sina Mate

7/4/2018 7/4/2018

Ivan Perković Periša (bef.1850 - d.)

Izvori:* MKV-14 -> 2.5.1904. - vjenčanje sina Mate

7/4/2018 7/4/2018

Špiro Jurković-Periša (1864 - 1864)

Mandalina MKR-16 -> 14.12.1864.

7/4/2018 7/4/2018

Ana Višnjić (1864 - 1952)

"Malenica"

Izvori:* Mandalina MKR-14 -> 26.10.1864. , s podacima o smrti, roditelji vjenčani 25.1.1864.

4/19/2018 7/4/2018

Mate Arnaut (1864 - d.)

Mandalina MKR-1 -> 11.1.1864.

7/4/2018 7/4/2018

Lucija Vukšić (1863 - d.)

Mandalina MKR-9 -> 3.9.1863.

7/4/2018 7/4/2018

Jakov Petrina (1863 - d.)

Mandalina MKR-6 -> 11.7.1863.

7/4/2018 7/4/2018

Mandalina MKR-3 -> 12.3.1863.

7/4/2018 7/4/2018

Ante Vukšić (1860 - 1860)

Mandalina MKR-14 -> 28.10.1860.

7/3/2018 7/3/2018

Ante Ivić (1860 - d.)

Mandalina MKR-2 -> 20.1.1860.

7/3/2018 7/3/2018

Stana Mrdeža (1859 - d.)

Mandalina MKR-22 -> 15.2.1859.

7/3/2018 7/3/2018

Kata Mrdeža (1859 - d.)

Mandalina MKR-21 -> 15.2.1859.

7/3/2018 7/3/2018

Ante Vukšić (1858 - d.)

Mandalina MKR-16 -> 29.12.1858. Mlađi brat s istim imenom => umro mlad.

7/3/2018 7/3/2018

Marta Jurković (1829 - d.)

Varoš, Šibeni MKV-5 -> 28.1.1852.

12/14/2017 7/3/2018

Ante Jurković (1827 - d.)

Varoš, Šibeni MKV-5 -> 28.1.1852.

12/14/2017 7/3/2018

Mate Jurković (deceased)

7/3/2018 7/3/2018

Krste Mišura Ćarija (1857 - d.)

Mandalina MKR-1 -> 14.1.1857.

12/19/2017 7/3/2018

Mandalina MKV-2 -> 24.2.1895.

4/16/2018 4/16/2018

Tonka Mišura Ćarija (1875 - d.)

Mandalina MKV-2 -> 24.2.1895. - s podacima o roditeljima

4/16/2018 4/16/2018

Ivo Periša (deceased)

Izvor: Status Animarum Perković-Slivno, str 63. (prikupio Vidomir Perković 'Bili' )

4/16/2018 4/16/2018

Andrija Vukšić (deceased)

3/21/2017 3/21/2018

Kata Vukšić (deceased)

3/21/2017 3/21/2018

Ivan Čatlak (deceased)

3/20/2018 3/20/2018

Vica Čatlak (1854 - d.)

Mandalina MKR-9 -> 31.3.1854.

3/20/2018 3/20/2018

Marta Ivić (1853 - d.)

Mandalina MKR-25 -> 30.6.1853.

3/20/2018 3/20/2018

Matija Vukičević Carrara (aft.1774 - d.)

Varoš, Šibenik MKV-68 -> 22.2.1819. * Varoš, Šibenik MKR-8 -> 15.1.1828. - rođenje kćeri Ane, majka: Mattia Merdesa di Maddalena , ali to ponekad znači župa Mandalina, gdje spada i Perković

12/2/2017 2/22/2018

Lucija Baica (1802 - d.)

"Lucija Belamarić", "Bajca"

Varoš, Šibenik MKV-4 -> 1.2.1845.

2/17/2018 2/17/2018

Ivan Penđer (bef.1784 - d.)

3/30/2017 2/17/2018

Ika Aras (1823 - d.)

Varoš, Šibenik MKV-12 -> 20.7.1846.

2/16/2018 2/16/2018

Krste Aras (1819 - d.)

Varoš, Šibenik MKV-12 -> 20.7.1846. - s podacima o roditeljima

2/16/2018 2/16/2018

Matija Piližota (aft.1778 - d.)

2/12/2018 2/12/2018

Marija Jurić (1856 - d.)

Mandalina MKR-32 -> 6.12.1856.

1/3/2018 1/3/2018

Ante Jurić (deceased)

1/3/2018 1/3/2018

Antica Jurić (deceased)

1/3/2018 1/3/2018

Ivan Erceg (bef.1755 - d.)

MKU-25 3.5.1855. - umrla kćer Gabriella, rođena u Mandalini, ali prezimena roditelja upućuju na Slivno.

1/3/2018 1/3/2018

Matija Erceg (aft.1720 - d.)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKU-25 3.5.1855. - umrla kćer Gabriella (85), rođena u Mandalini, ali prezimena roditelja upućuju na Slivno.

1/3/2018 1/3/2018

Ana Kronja (deceased)

12/21/2017 12/21/2017

Jakov Perković (bef.1825 - d.)

Izvori:* Mandalina MKR-36 -> 30.10.1853. - rođenje kćeri Nediljke ( Domenica ) u Mandalini. Za oca Jakova piše Nato a Slivno, domiciliato a Maddalena * 12.2.1874 - Vjenčanje kćeri Marije. Za oca piše d...

3/21/2017 12/21/2017

Vice Mišura-Ćarija (1873 - d.)

Mandalina MKR-8 -> 8.7.1873.

12/20/2017 12/20/2017

Matija Mišura-Ćarija (1879 - 1910)

Izvori:* Mandalina MKU-3 -> 3.4.1910.

12/12/2017 12/20/2017

Tonka Lacmanović (1892 - 1918)

11/3/2017 12/19/2017

Marija Marić (1856 - d.)

Mandalina MKR-22 -> 30.8.1856.

12/19/2017 12/19/2017

Stana Erceg (1836 - 1910)

Izvori:* Mandalina MKU-2 -> 31.3.1910. (74)

12/19/2017 12/19/2017

Mate Erceg (bef.1839 - d.)

12/19/2017 12/19/2017

Nikola Vukšić (1855 - 1926)

Mandalina MKR-29 -> 4.11.1855. - s datumom smrti

12/19/2017 12/19/2017

Manda Vukšić (1857 - d.)

Mandalina MKR-19 -> 20.7.1857.

3/28/2017 12/19/2017

Ivan Vukšić (1854 - d.)

Mandalina MKR-31 -> 24.12.1854.

5/24/2017 12/19/2017

Nediljko Vukšić (1853 - d.)

"Dume"

Mandalina MKR-10 -> 10.2.1853.

3/28/2017 12/19/2017

Pera Vukšić (1844 - d.)

"Petronila", "Perina", "Perica", "Petra"

3/28/2017 12/19/2017

Stipan Vukšić (1851 - d.)

3/28/2017 12/19/2017

Mate Vukšić (bef.1835 - d.)

3/28/2017 12/19/2017

Mijo Vukšić (1854 - d.)

Mandalina MKR-22 -> 26.9.1854.

12/19/2017 12/19/2017

Paval Marić (deceased)

12/19/2017 12/19/2017

Šima Marić (deceased)

12/19/2017 12/19/2017

Cvita Marić (1854 - d.)

Mandalina MKR-8 -> 20.3.1854.

12/19/2017 12/19/2017

Mate Marić (1808 - d.)

Varoš, Šibenik MKV-1/6 -> 2.9.1849.

5/11/2017 12/19/2017

Duma Vukšić (1852 - d.)

Mandalina MKR-3 -> 28.12.1852.

12/19/2017 12/19/2017

Ana Vukšić (aft.1805 - d.)

12/19/2017 12/19/2017

Luka Vukšić (bef.1837 - d.)

12/19/2017 12/19/2017

Mate Ivić (deceased)

3/30/2017 12/19/2017

Kata Ivić (1856 - d.)

Mandalina MKR-31 -> 22.11.1856.

3/30/2017 12/19/2017

Jure Bego (deceased)

Vjenčanje sina Ivana 30.11.1876. : roditelji su iz Mandaline.

4/10/2017 12/14/2017

Jela Bego (deceased)

Vjenčanje sina Ivana 30.11.1876. : roditelji su iz Mandaline.

4/10/2017 12/14/2017

Ivan Bego Ranko (1835 - d.)

"Ive", "Bego"

Vjenčanje 30.11.1876. : rođen u Mandalini, živi u Varošu.

4/10/2017 12/14/2017

Jela Junaković Konta (1779 - 1855)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKU-26 -> 7.5.1855. (76)

12/12/2017 12/12/2017

Ante Erceg (deceased)

Izvor: rođenje unuke 1815. .

6/27/2017 12/10/2017

Jakov Penđer (1852 - d.)

Mandalina MKR-4 -> 30.6.1852.

3/30/2017 12/8/2017

Mate Vukšić (bef.1808 - d.)

Izvori:* "Biranj - Danilo - Kraljice monografija", dr. Ante Kljaić (2013.), str 889. - sin Paško u Danilu* Varoš, Šibenik MKV-6/6 -> 12.2.1849. - vjenčanje kćeri Ane, otac Mate pokojan, oba roditelja s...

12/22/2016 12/4/2017

Ana Karađole (1823 - d.)

"Karažole"

Izvori:* Varoš, Šibenik MKV-6/6 -> 12.2.1849.

4/7/2017 12/4/2017

Matija Mišura (deceased)

12/4/2017 12/4/2017

12/4/2017 12/4/2017

Ika Jaka Mišura (1836 - d.)

Varoš, Šibenik MKV-3/6 -> 11.2.1855.

12/4/2017 12/4/2017

Mate Mišura Ćarija (1829 - d.)

Varoš, Šibenik MKV-3/6 -> 11.2.1855. , s Jakovicom Blažević, kao udovac

12/4/2017 12/4/2017

Nediljka Perković (1853 - d.)

"Duma"

Mandalina MKR-36 -> 30.10.1853. - rođena u Mandalini. Otac Jakov Nato a Slivno, domiciliato a Maddalena

3/28/2017 12/3/2017

Ante Šišara (deceased)

12/2/2017 12/2/2017

Kata Mrdeža (deceased)

"Kata Penger"

12/1/2017 12/1/2017

Mara Jakšić (deceased)

11/3/2017 11/30/2017

Paško Jakšić (deceased)

11/3/2017 11/30/2017

Ana Rupić (1835 - 1870)

"Ana Periša"

Danilo Kraljice MKU-8 -> 4.4.1870.

1/10/2017 11/28/2017

Ika Jurković-Periša (deceased)

"Ika Jurković", "Ika Periša"

2/3/2017 11/26/2017

Lovre Jurković-Periša (deceased)

"Lovre Jurković", "Lovre Periša"

2/3/2017 11/26/2017