Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Matrikkelforarbeidet 1723 - Egersund og Valle skipreider

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Torkild Torgersen Håland (1651 - 1730)
  24.11.1688: Tingboka, Utnevnes til å gjøre lagrettseden* n. 50 år i 1700* n. 50 år i 1701* n. i 1706 (født Egersunds sogn) med 2 sønner Torger 6 og Peder 3 begge f. Håland* n. med hustru og 2 barn i 17...
 • Mikkel Rasmussen Heigrestad (1669 - 1741)
  Skifte 02.10.1741: Malene Villumsdatter og 3 barn med første kone og 4 barn med enken:#Jødel, myndig#Marit#Malene i Bergen#Eli#Mette#Berit#Martha* n. 36 år i 1700 og i 1701* n. med hustru og 2 barn i 1...
 • Gunnar Isaksen Øksnebø (1650 - 1725)
  n. Legdsrrull 1686 med fullt navn på Hellvik* n. 60 år i 1700* n. 52 år i 1701* n. med hustru og 3 barn og 1 dreng i 1711* n. ekstraskatt 1713* På tinget 1696 forkynner Gunder Isaksen Øksnebø en obliga...
 • Lars Isaksen Hellvik/Øksnebø (c.1657 - 1730)
  n. på Hellvik 48 år i 1700* n. på Hellvik 50 år i 1701*16.11.1702: Tingboka, Forkynnes kjøpebrev datert Stavanger 15.09.1702 på 1.5 hud i Hellvik fra Lars Isaksen Hellvik til Hans Nilsen Fotland : n. p...

Prosjektet har til hensikt å samle alle profiler for personer som er nevnt i matrikkelforarbeidet for Egersund og Valle skipreider.

Kilde:

http://www.arkivverket.no/arkivverket/content/view/full/8575