Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Matrikkelforarbeidet 1723 - Egersund og Valle skipreider

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Peder Rasmussen Helland (1681 - 1744)
  02.04.1705: Tingboka, stevner Nils Assersen Ueland hans kommende svigersønn Peder Rasmussen for han for lenge siden har bedt om hans datters hånd, nemlig Berete Nilsdatter og ikke enn�...
 • Torkild Torgersen Håland (1651 - 1730)
  24.11.1688: Tingboka, Utnevnes til å gjøre lagrettseden n. 50 år i 1700 n. 50 år i 1701 n. i 1706 (født Egersunds sogn) med 2 sønner Torger 6 og Peder 3 ...
 • Mikkel Rasmussen Heigrestad (1669 - 1741)
  Skifte 02.10.1741: Enke Malene Villumsdatter og 3 barn med første kone og 4 barn med enken: Jødel, myndig Marit Malene i Bergen Eli Mette Berit Martha n. 36 ...
 • Gunnar Isaksen Øksnebø (1650 - 1725)
  n. Legdsrrull 1686 med fullt navn på Hellvik n. 60 år i 1700 n. 52 år i 1701 n. med hustru og 3 barn og 1 dreng i 1711 n. ekstraskatt 1713 På tinget 1696 forkynner...

Prosjektet har til hensikt å samle alle profiler for personer som er nevnt i matrikkelforarbeidet for Egersund og Valle skipreider.

Kilde:

http://www.arkivverket.no/arkivverket/content/view/full/8575