Projects » Matrikkelforarbeidet 1723 - Egersund og Valle skipreider » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Torkild Torgersen Håland (1651 - 1730)

"Hadland"

24.11.1688: Tingboka, Utnevnes til å gjøre lagrettseden* n. 50 år i 1700* n. 50 år i 1701* n. i 1706 (født Egersunds sogn) med 2 sønner Torger 6 og Peder 3 begge f. Håland* n. med hustru og 2 barn i 17...

8/20/2011 12/31/2013

Mikkel Rasmussen Heigrestad (1669 - 1741)

"Øvrebø"

Skifte 02.10.1741: Malene Villumsdatter og 3 barn med første kone og 4 barn med enken:#Jødel, myndig#Marit#Malene i Bergen#Eli#Mette#Berit#Martha* n. 36 år i 1700 og i 1701* n. med hustru og 2 barn i 1...

1/22/2012 11/29/2013

3/13/2012 11/29/2013

Gunnar Isaksen Øksnebø (1650 - 1725)

"Gunder"

n. Legdsrrull 1686 med fullt navn på Hellvik* n. 60 år i 1700* n. 52 år i 1701* n. med hustru og 3 barn og 1 dreng i 1711* n. ekstraskatt 1713* På tinget 1696 forkynner Gunder Isaksen Øksnebø en obliga...

7/8/2011 11/29/2013

n. på Hellvik 48 år i 1700* n. på Hellvik 50 år i 1701*16.11.1702: Tingboka, Forkynnes kjøpebrev datert Stavanger 15.09.1702 på 1.5 hud i Hellvik fra Lars Isaksen Hellvik til Hans Nilsen Fotland : n. p...

7/9/2011 11/29/2013

Maurits Thorsen Netland (c.1661 - 1732)

"Mouritz", "Toorsen", "Toresen", "Torsen", "Mofris"

n. 30 år i 1700* n. 40 år i 1701*02.12.1709: Tingboka, stevner Lars Assersen i Egersund Maurits Torsen Netland for penger som Lars har lagt ut til Daniel Knutsen Kannestøper i Bragernes (Drammen). Belø...

4/26/2011 11/29/2013

3/25/2011 11/29/2013

1/22/2012 11/29/2013

Peder Rasmussen Helland (1681 - 1744)

02.04.1705: Tingboka, stevner Nils Assersen Ueland hans kommende svigersønn Peder Rasmussen for han for lenge siden har bedt om hans datters hånd, nemlig Berete Nilsdatter og ikke ennå giftet seg med h...

3/25/2011 11/28/2013

Atlak Villumsen Nevland (1692 - 1758)

"Atlag", "Atlach", "Aslak", "Aslach", "Aslack", "Aslag", "Næfveland"

oppgivelsesskifte 02.11.1754:

4/27/2011 11/28/2013

Villum Eriksen Nevland (1661 - 1738)

"Willum", "Næfveland"

n. 36 år i 1700* n. 36 år i 1701* n. med hustru og 6 barn i 1711* n. ekstraskatt 1713* n. militærrull 1718, 50 år, bygslet jord 1699, 1 sønn Erik 20 årPå høsttinget 05.12.1720 David Voigt til Villum Er...

4/27/2011 11/28/2013

Torger Kristoffersen Store Ege, d.y. (1669 - 1735)

"Torgier"

n. Legdsrrull 1682 med fullt navn* n. 48 år i 1700* n. 46 år i 1701* n. ekstraskatt 1713Burial record: (3rd col., bottom, "75. aar")skifte 18.02.1736:

5/3/2011 11/28/2013

1701: 23 år.* n. Ekstraskatt 1711 med en tj. dreng ved navn Ole Gulliksen (som må være hans bror) og en tj. pige ved navn Bodil Mikkelsdatter: n. ekstraskatt 1713* n. militærrull 1718, 48 år, bor på od...

4/27/2008 11/28/2013

Kristoffer Torgersen Store Ege (1692 - d.)

"Christopher"

8/12/2011 11/28/2013

Blir 9.12 1718 stevnet for gjeld av Hans Torgersen i Egersund (fra Tengsareid), han har latt sin halvbror Reiar Eriksen Mosbekk møte for ham. Hun innrømmer gjeld på 2,5 rd som hennes salige mann Johann...

8/16/2011 11/28/2013

n. 14 år i 1659 hos sin far på Lille Ege, liten av vekst* n. 16 år i 1664* n. 56 år i 1700* n. 62 år i 1701* n. med hustru og 3 barn i 1711* n. ekstraskatt 1713*08.12.1718: Tingboka, Hans Torgersen i E...

8/15/2011 11/28/2013

Markus Andersen Lille Ege (1675 - d.)

"Marchus", "Marcus"

n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige som vokter kveg ved navn Guri Eriksdatter: n. ekstraskatt 1713* n. militærrull 1718, 48 år, bygslet jord 1701, 1 sønn Anders 13 år*På høsttinget 05.12.1720 Hans Saka...

9/28/2013 11/28/2013

Jakob Eriksen Lille Ege (1739 - 1739)

"Jacob", "Erichsen", "Lille Eege"

11/2/2013 11/28/2013

Ole Mikkelsen Gjermestad (1691 - 1739)

"Ola", "Giermestad"

08.12.1711: Tingboka, tinglyses bygselseddel datert Kristiansand Bispegård 27.01.1711 på 1.5 hud i Gjermestad fra Biskop Bircherod til Ole Mikkelsen: n. ekstraskatt 1713* n. militærrull 1718, 33 år, by...

5/3/2011 11/28/2013

Hans Nilsen Gjermestad (1661 - 1731)

n. 36 år i 1700* n. 40 år i 1701* n. med hustru og 3 barn og 1 dreng i 1711* n. militærrull 1718, 55 år, bygslet jord 1699, har tjentPå høsttinget 05.12.1720 David Voigt til hans Nilsen på på 0.5 hud i...

1/2/2009 11/28/2013

1/22/2012 11/28/2013

Tjerand Mikkelsen Hellvik (1651 - 1725)

"Tieran", "Tiæran", "Michelsen", "Helvig"

n. 50 år i 1700* n. 52 år i 1701* n. 55 år i 1706 (født i Kvassheim, Ogna) med 3 sønner Hoskuld 24, Mikkel 20 og Mikkel d.y. 1*10.02.1707: Tingboka, stevner igjen Hans Anfinnsen Hellvik Tjerand og Jøde...

4/27/2011 11/28/2013

Hans Nilsen Hellvik (1670 - 1739)

"Tengs", "Helvig"

23.11.1700: Tingboka, tiltales Hans Nilsen Tengs for hans kone har kommet for tidlig i barsel og han må bøte: n. 33 år i 1701 på Tengs*16.11.1702: Tingboka, Forkynnes kjøpebrev datert Stavanger 15.09.1...

4/7/2011 11/28/2013

Svend Andersen Hellvik (1698 - 1781)

"Helvig"

n. 3 år i 1701* n. 9 år i 1706 (født Hellvik)* Panteboka 1725: : Nevnt som oppsitter på Skadberg: n. 37 år i 1734* n. 63 år i 1758 til huse hos sønnenSkifte 14.2.1753: og kona Lisbet Hansdatter skifter...

7/9/2011 11/28/2013

Torger Olsen Kjervall (1672 - 1738)

"Torgier", "Tjervall", "Tjervald", "Tjerval", "Kiervald", "Kjervald", "Kjerval", "Tiervold", "Kierval"

Skifte 27.02.1739:Enke Berthe AndersdatterBarn av 1. ekteskap med Barbro Pedersdatter:#Ingeborg g.m. Ole Andersen Eikeland Barn av 2. ekte:#Anders 4,5

11/7/2013 11/28/2013

Jødel Toresen Øglend (1698 - 1755)

"Giødel", "Torsen", "Øglem", "Øglende"

n. 7 år i 1706 på Hovland* n. militærrull 1718, 20 år, hos sin mor, enken på Hovland*23.11.1722: Tinglyses bygselseddel datert 04.12.1721 på 0.5 løp smør fra Jørgen Assersen Hiorth til Jødel Torsen*172...

5/9/2011 11/28/2013

n. ekstraskatt 1713* n. militærrull 1718, 44 år, bygslet jord 1703Skifte 10.03.1742: bodde ved sin død på Egersundsstranden.Enke Ingeborg Helgesdatter med verge Mikkel Børildsen Hegdal på den ene siden...

9/27/2011 11/28/2013

Asgaut Svendsen Hegdal (c.1669 - 1742)

"Askout", "Askaut", "Hegedahl", "Hegdahl"

n. 30 år i 1700* n. 32 år i 1701* n. med hustru og 1 pige i 1711* n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Beritte Sivertsdatter: n. ekstraskatt 1713* n. militærrull 1718, 49 år, bygslet jord 1699S...

8/21/2011 11/28/2013

Nils Larsen Kydland (1641 - 1718)

"Lauridtzen", "Lauritsen", "Lauridzen"

n. 56 år i 1700* n. 60 år i 1701* n. med hustru og 3 barn og 1 pige i 1711* n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Marthe Knutsdatter(Kanskje datter til Knut Klemetsen Rodvelt?): 29.11.1712: Ting...

7/7/2011 11/28/2013

Halvor Rasmussen Kydland (1675 - 1764)

n. Ekstraskatt 1711 med en tj. dreng ved navn Knut Olsen (antagelig sønn til Ole Knutsen Puntervold): n. militærrull 1718, 44 år, bygslet jord 1700* 14.04.1714: Tingboka, lagrettsmann, kalles da Halvor...

4/6/2011 11/28/2013

Gunnar Hansen Skjelbred (1648 - 1732)

"Gunder", "Schielbreed"

Var lensmann i Egersund 1721-1724.* n. 52 år i 1700* n. 53 år i 1701* n. 56 år i 1706 (født Skjelbred)* n. med hustru og 1 fosterbarn og 6 tjenere i 1711* n. Ekstraskatt 1711 med 3 tj. drenger ved navn...

4/14/2011 11/28/2013

Jakob Valdemarsen Grastveit (1701 - 1763)

"Jacob", "Grastueed"

n. 1706, 4 år hos sin far på Grastveit* n. militærrull 1718, 16 år, hos sin mor som er enke* n. 32 år i 1734 gift og bruker 1/2 løp smør i Grastveit* n. 80 år i 1758 med kona Ingeborg 80 til huse hos s...

5/2/2010 11/28/2013

Lars Helgesen Grastveit (1671 - 1745)

"Lartz", "Lauritz", "Laurids", "Helliesen", "Grastueed", "Stapnes"

n. 30 år i 1700* n. 31 år i 1701* n. 48 år i 1706 (født Grastveit) med 1 sønn Helge 4 kan ennå ikke snakke f. Grastveit* n. med hustru og 1 barn og 1 pige i 1711* n. ekstraskatt 1713*06.03.1728: Tingbo...

9/6/2009 11/28/2013

Tore Jakobsen Østebrød (1689 - 1767)

"Thor", "Tore", "Jacobsen", "Ystebrød", "Øygreid", "Øigrei"

n. 11 år i 1701på Øygreid* n. militærrull 1718, 31 år, bygslet jord 1714,* n. 42 år i 1734 Kaller seg for Øygreid, gift og bruker 18 eller 16 spann i Østebrød. Er Los * n. 60 år i 1758 til huse hos søn...

6/6/2011 11/28/2013

Rasmus Sigbjørnsen Østebrød (c.1676 - 1737)

"Sigbiørnsen"

n. 26 år i 1701* n. 28 år i 1706 (født Østebrød) med 1 sønn Peder 3 og en stesønn Jødel Pedersen 13 begge født Østebrød* n. med hustru og 4 barn i 1711*29.11.1712: Tingboka, utnevnes til å gjøre lagret...

2/14/2010 11/28/2013

Erik Sivertsen Nodland, i neset (1673 - 1751)

"Erich"

n. 30 år i 1700* n. 28 år i 1701* n. 37 år i 1706 (født Nodland) med 1 sønn Endre 3 f. Nodland* n. med hustru og 4 barn i 1711* n. ekstraskatt 1713* n. militærrull 1718, 51 år, bygslet jord 1697

9/6/2009 11/28/2013

Brynild Jokildsen Nodland i neset (1713 - 1783)

"Brynnild", "Brønild", "Brøneld"

n. Skattematrikkel 1738 Nodland i neset4 år 1718, se Lund bygdebok side 522. Nevnes på Nodland i Egersund ved morfarens skifte 01.02.1738

6/14/2011 11/28/2013

Clemet Sivertsen Nodland (1657 - 1745)

"Clemmet", "Clemet", "Clement"

18.11.1693: Tingboka, blir stevent for retten fordi hans kone er kommet for tidlig i barsel: n. 38 år i 1700* n. 40 år i 1701* n. 44 år i 1706 (født Egersunds sogn)* n. med hustru og 2 barn i 1711* n. ...

9/6/2009 11/28/2013

n. militærrull 1718, 28 år, bygslet jord 1716,

1/15/2012 11/28/2013

Berg Karlsen Løyning (1678 - 1749)

"Carlsen"

n. 23 år i 1701 på Løyning, foreldrene døde, tjener og født på gården, og han er liten av vekst* n. 22 år i 1706 (født Løyning) med 1 stesønn Karl Karlsen 12 f. Håland* n. ekstraskatt 1713* n. militærr...

6/29/2011 11/28/2013

Torger Andersen Håland (1690 - 1736)

"Torgier"

25.11.1715: Tingboka, tinglyses bygselseddel datert 03.12.1711 på 1 løp smør i Skåra fra herr Henrik Olsen til Torger Andersen: n. militær rull fra 1718 som 28 år gammel på Hadland hvor han bygslet går...

9/16/2011 11/28/2013

n. på Store Ege 48 år i 1700* n. på Store Ege 50 år i 1701*24.11.1701: Tingboka, forkynner Hans Sakariassen Slettebø kjøpebrev på 16 spann korn i Lille Ege til Gullik Tollaksen Store Ege, datert Egersu...

4/9/2010 11/28/2013

Mikkel Kristensen Rodvelt (c.1657 - 1729)

"Michel", "Christensen"

n. 44 år i 1700* n. 43 år i 1701* n. med hustru og 3 barn i 1711* n. ekstraskatt 1713*14.04.1714: Tingboka, stevner Mikkel Kristensen Rodvelt Lars Olsen Skåra for 2 Rd restbetaling han er skyldig for e...

3/28/2010 11/28/2013

Svend Svendsen Nodland i heien (c.1669 - bef.1733)

n. 32 år i 1700* n. 32 år i 1701*21.121.1707: Tingboka, stevner Henrik Veshovde, ved sin svoger (svigersønn) Nils Tollefsen Veshovde, Svend Nodland i heien for gjeld på 24 Rd. Svend møtte og ba om tålm...

2/6/2012 11/28/2013

Tollak Atlaksen Grødem (1677 - 1748)

"Tollach"

n. Ekstraskatt 1711 som i kongens tjeneste med en tj. dren ved navn Knut Atlaksen (antagelig hans bror): n. ekstraskatt 1713 utkommandert soldat* n. Militærrull 1745På høsttinget 2.12.1720 Jens Asserse...

4/7/2011 11/28/2013

Peder Torbjørnsen Grødem (1671 - 1745)

"Torbiørnsen"

n. 28 år i 1700* n. 30 år i 1701* n. med hustru og 2 barn i 1711* n. ekstraskatt 1713* n. militærrull 1718, 50 år, bygslet jord 1694På høsttinget 2.12.1720 Cort Assersen 0.5 løp i grødem til Peder Torb...

5/22/2011 11/28/2013

Villum Børildsen Koldal (1692 - d.)

"Willum", "Viljen"

På høsttinget 2.12.1720 Ingeborg Elisabeth (Hermnsdatter) Schultz til Villum Børrildsen på 0,5 løp i Koldal datert 25.04.1720:

5/30/2011 11/28/2013

Reiar Rasmussen Koldal (1674 - 1749)

"Reier", "Reyer"

n. 31 år i 1700* n. 30 år i 1701*21.07.1704: Tingboka, stevnes av fogden for å ha ligget med sin kvinne for tidlig: n. med hustru og 4 barn i 1711* n. ekstraskatt 1713* n. militærrull 1718, 54 år, bygs...

4/7/2011 11/28/2013

Villum Torgersen Midbrød (1675 - 1743)

"Vellie", "Willie", "Vilje", "Willum", "Torgiersen"

n. 30 år i 1700* n. 28 år i 1701* n. 32 år i 1706 (født Østebrød) med 1 sønn Peder 12 f. Midbrød og to steseønner Rasmus Pedersen 23 og Markus Pedersen 19 begge født Midbrød* n. med hustru og 3 barn i ...

2/16/2011 11/28/2013

Lars Nilsen Midbrød (1675 - 1750)

"Laurs", "Lauris"

17.11.1698: Tinglyses kjøpe brev fra Ivar Rasmussen Skadberg, Lars Nilsen Midbrød og Erik Tjerandsen Ogna på 5 spann og 10 mark korn i Seglem til Tarald Rasmussen Seglem. Kjøpebrev datert Stavanger 18....

5/21/2011 11/28/2013

Var lensmann etter sin far* 18.11.1693: Tingboka, kalles lensmann: 09.01.1694: Tingboka, kalles lensmann: n. 36 år i 1700* n. 35 år i 1701* n. 37 år i 1706 (født Myklebust) med 1 sønn Elling 5 f. Midbr...

4/14/2011 11/28/2013

Isak Taraldsen Seglem (1671 - 1745)

"Seiglem"

n. 31 år i 1701*27.11.1705: Tingboka, tinglyses bygselsseddel datert Egersund 26.11.1705 på 3 spann korn i Seglem fra Tarald Roaldsen Seglem til hans sønn og 1 spann fra Tarald Rasmussen Seglem til Isa...

5/3/2011 11/28/2013

Tarald Rasmussen Seglem (1667 - 1732)

"Seiglem"

Var midlertidig lensmann i Egersund i 1720: i Egersund 1713 (nevnt i tingboka 07.07.1713)* 26.11.1692: Kjøper gods i Friestad av Jeremias (Gjermund) Mortensen Hovland i Helleland og Gitle (Mortensen) B...

3/9/2011 11/28/2013

Karl Karlsen Vestre Svanes (1695 - 1769)

"Carl", "Carlsen", "Vestre Svanes"

n. 12 år i 1706 på Håland hos sin mor og stefar* n. 40 år 1734 gift og bor på Vestre Svanes, født Håland og kaller seg det. Bruker 1 pud smør i Vestre Svanes* n. 70 år i 1758 til huse hos svigersønnen ...

5/7/2010 11/28/2013

Ånen Larsen Vestre Svanes (c.1688 - d.)

"Aadne", "Vestre Svanes"

n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Kirsten Endresdatter(antagelig datter av Endre Mikkelsen Øglend, søster til Torger som også tjente på Svanes hos Helge Toresen): n. ekstraskatt 1713* n. mil...

2/5/2012 11/28/2013

Anders Jensen Vestre Svanes (1680 - d.)

"Vestre Svanes"

n. militærrull 1718, 40 år, hos faren på SvanesPå høsttinget 2.12.1720; Karen, salige Herr Nils' bygsler 1 pund 6 merker i Svanes til Anders Jensen datert 06.02.1719: : Anders Jensen og hans kjæra hust...

5/17/2011 11/28/2013

Helge Toresen Østre Svanes (1684 - 1749)

"Torsen"

n. 1701 15 år* n. 1706 på Østre Svanes med sin far, 20 år gammel* n. Ekstraskatt 1711 med en tj. dreng ved navn Torger Endresen(Kanskje sønn av Endre Mikkelsen Øglend? og en pige ved navn Berit Larsdat...

5/27/2011 11/28/2013

Sivert Taraldsen Østre Svanes (1697 - 1749)

"Østre Svanes"

På høsttinget 2.12.1720 Sivert Jansen 0.5 løp 1 fårsk 1 geitsk iSvanes til Sivert Taraldsen datert 03.04.1702: 21.05.1749: Ranney DidriksdatterArvinger:#Søster Siri Taraldsdatter Åse med verge hennes s...

5/27/2011 11/28/2013

Anders Villumsen Stapnes (1708 - 1746)

8/11/2011 11/28/2013

Villum Mikkelsen Stapnes (1679 - 1761)

"Willum", "Michelsen", "Stapnæs"

n. ekstraskatt 1713* n. militærrull 1718, 38 år, bor på odelsgods, 2 sønner Trond 16 år og Zakarias 14 år*09.07.1705: Tingboka, lensmann Ole Rasmussen Årstad stevner på fogdens vegne Halvor (Rasmussen)...

6/15/2011 11/28/2013

Jon Mikkelsen Stapnes (1670 - 1738)

"Joen", "Michelsen"

16.11.1697: Tingboka, Tollak Larsen Åse tinglyser kjøpebrev datert Stavanger 08.04.1697 på 4.5 mark smør i Stapnes til Jon Mikkelsen Stapnes: n. 36 år i 1700* n. 33 år i 1701* n. 40 år i 1706 (født Sta...

6/15/2011 11/28/2013

Anbjørn Ånonsen Løyning (1694 - 1755)

"Omundsen"

n. 12 år i 1706 på Løyning* n. 43 år i 1734 gift og bruker 12 spann i Løyning hvor han bor. Født i Hustoft i BjerkreimSkifte 15.05.1755: er kona Helga Taraldsdatter og barna# Knut Løyning# Tarald# Mart...

6/29/2011 11/28/2013

Torkild Endresen Øglend (1690 - bef.1741)

"Løyning", "Egersund", "Egersundstranden", "Stranden"

n. 11 år i 1701* n. 14 år i 1706 (født Øglend)*01.05.1716: Tingboka, stevnes Torkild Endresen i Egersund for leiermål med sin kvinne Maren Nilsdatter. De ble gift 01.01.1716 og hun fødte 02.03.1716 (ki...

1/27/2012 11/28/2013

Nils Karlsen Løyning (1682 - 1748)

"Nils Løyning", "Carlsen"

n. militærrull 1718, 40 år, bygslet jord 1704,* Nevnt i 1730.Han var ifølge Haavar Grastvedt sønn av Karl Taraldsen Løyning, som ble nevnt som hjemmeværende og ugift i 1664. Men jeg antar at siden Haav...

1/16/2011 11/28/2013

Tarald Pedersen Løyning (1678 - d.)

"Persen"

n. 26 år i 1700 feilaktig oppgitt som "Ellingsen" står at han har vært gift i 0.5 år* n. 23 år i 1701* n. 27 år i 1706 (født Løyning) med 2 stesønner Sivert Aslaksen 14 og Torkild Aslaksen 11 begge f. ...

8/28/2009 11/28/2013

Theophilus Sørensen Schanche (1687 - 1740)

"Schancke", "Theophilus Søfrensøn"

Skifte 4.8.1740: Madame Johanne Katharine Pedersdatter Leganger

6/10/2011 11/28/2013

Lars Assersen Hiorth (1674 - 1729)

Laurids' egen underskrift kan sees her: 28.03.1729: enke Alhed Madsdatter og barn:#Asser 11 år#Karen 9 år barn med hans forrige kone Karen Henriksdatter Sylvia:#Anna 21 år#Kirsten 20 år

4/10/2009 11/28/2013

Ivar Taraldsen Leidland (1677 - 1755)

"Iver", "Ifver", "Tarraldsen"

n. 30 år i 1700*02.04.1701: Tingboka, Nils (Tollefsen) Melhus stevner, på vegne av sin mor Joren Jørgensdatter Melhus, Ivar (Taraldsen) Leidland for å få igjen 9 Rd hun har gitt ham. Det opplyses at Iv...

7/2/2011 11/28/2013

Jødel Rasmussen Leidland (1674 - 1739)

"Giødel", "Liødel"

n. 30 år i 1700* n. 30 år i 1701* n. 36 år i 1706 (født Skadberg) med 3 sønner Salomon 9, Nils 5 og Nils d.y. 3 alle f. Leidland* n. med hustru og 5 barn i 1711* n. ekstraskatt 1713* n. militærrull 171...

5/17/2011 11/28/2013

Rasmus Atlaksen Leidland (1691 - d.)

"Atlagsen", "Aslaksen"

01.05.1716: Tingboka, stevnes Rasmus Atlaksen som tjener Elling Leidland for leiermål med sin kvinne Lisbeth Jonsdatter. De ble gift 01.09.1715 og hun fødte 01.11.1715. Bøter for dette: : Tingboka, Len...

5/30/2011 11/28/2013

Håvard Karlsen Leidland (1694 - 1760)

"Haaver", "Haavor", "Hover", "Carlsen", "Carelsen"

Tinglyser 5.12.1718 en bygselsedel datert 25.5.1718 på 0.5 løp smør i Leidland av sognepresten i Egersund: : Tingboka av Herr Daniel Rasch, sogneprest i Egersund, for han har skåret torv ulovlig og vær...

5/22/2011 11/28/2013

Aslak Jensen Sestad (deceased)

"Atlak"

På høsttinget 2.12.1720 utsteder Jørgen Assersen bygselseddel på 9 spann korn i Sestad til Aslak Jensen datert 15.04.1720: nevnt som gift på Sestad ved farmorens skifte 06.06.1722 på Gursli i Lund.17.1...

3/11/2012 11/28/2013

Nils Svendsen Sestad (1678 - 1722)

n. ekstraskatt 1713* n. militærrull 1718, 40 år, bygslet jord 1705,Lagrettsmann 08.08.1718: å høsttinget 2.12.1720 utsteder Jørgen Assersen bygselseddel på 24 merker smør i Sestad til Nils Svendsen dat...

3/11/2012 11/28/2013

02.04.1701: Tingboka, Tjerand Tollefsen Sestad stevner sin nabo Aslak Jørgensen Sestad og vil ha klarhet i hvor mye de hver skal bygsle i Sestad. Tjerand mener han skal ha 2 pund smør og ikke 1 som han...

5/2/2011 11/28/2013

Peder Osmundsen Omdal (1704 - 1736)

"Per", "Omundsen"

På høsttinget 2.12.1720 Jens Assersen 0.5 løp smør i Omdal til Per Omundsen datert 29.04.1720: 14.08.1736Enke Martha ReiarsdatterBarn:#Reiar 8.5#Osmund 5#Peder 4#Anne 12#Joren 8#Marethe 1.5

7/7/2011 11/28/2013

Jens Kristensen Omdal (1681 - d.)

5/7/2010 11/28/2013

Tollak Larsen Skåra (1718 - 1774)

Skifte 11.08.1774: 07.11.1750: Tingboka, Tollak Larsen Skåra sies å innkomme som husmann i Egersund inneværende år

11/7/2013 11/28/2013

Lars Olsen Skåra (c.1664 - d.)

n. ekstraskatt 1713*14.04.1714: Tingboka, stevner Mikkel Kristensen Rodvelt Lars Olsen Skåra for 2 Rd restbetaling han er skyldig for et hestekjøp. Lars møter ikke og saken skal tas opp på førstkommend...

11/7/2013 11/28/2013

I skiftet etter mannen Hans Hovland 1709 står det at hennes bror er Peder Torkildsen Myklebust* Nevnt 1711 som enke med 5 barn* n. som forarmet enke ekstraskatt 1713* n. militærrull 1718, enke, feilakt...

9/6/2009 11/28/2013

Knut Olsen Hovland (1685 - 1721)

"Knud", "Olufsen"

29.11.1712: Tingboka, utnevnes til å gjøre lagrettseden* n. ekstraskatt 1713* n. militærrull 1718, 34 år, bygslet jord 1711,Han er nevnt som fostersønn av Ole Mikkelsen på Løyning i 1701: "født på Nefw...

9/7/2012 11/28/2013

Jakob Torgersen Hovland (c.1668 - 1732)

"Jacob", "Torgiersen"

n. 30 år i 1700* n. 31 år i 1701* n. 32 år i 1706 (født Sleveland, Helleland) med 2 sønner Ivar 7 og Tollef 4 begge f. Hovland samt en stesønn Mikkel Ivarsen 16* n. med hustru og 2 barn i 1711* n. ekst...

9/6/2009 11/28/2013

Ole Svendsen Hovland (1694 - d.)

n. militærrull 1718, 22 år, hos sin far på Nodland*09.03.1724: Tingboka, tinglyses festeseddel datert 20.12.1723 på 9 spann korn i Hovland fra Cort Assersen Hiorth til Ole Svendsen Hovland: : Tingboka,...

1/27/2012 11/28/2013

Didrik Didriksen Hovland (1683 - 1762)

n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Martha Hansdatter (er nok datter til Hans Olsen Hovland): n. ekstraskatt 1713* n. militærrull 1718, 38 år, bygslet jord 1702, "Warlhjelper"*På høsttinget 2....

5/27/2011 11/28/2013

Svend Pedersen Hadland (1697 - 1758)

n. militærrull 1718, 24 år, bygslet jord 1718På høsttinget 2.12.1720 Jørgen Assersen 20 merker i Hadland til Svend Pedersen datert 04.03.1718: på Hadland i 1723Skifte 06.09.1758: Turid Torkildsdatter (...

5/22/2011 11/28/2013

30.06.1697: Tingboka, Jakob Børildsen Helland, Joren og Elen Børildsdøtre tinglyser et kjøpebrev til deres bror, Tore Børildsen på 9 spann korn i Hovland, brevet er datert Stavanger 20.06.1695: n. ekst...

8/29/2011 11/28/2013

Erik Knutsen Hadland (1650 - 1739)

Er det han som er n. Legdsrrull 1686 med fullt navn på Omdal?* n. 52 år i 1700* n. 52 år i 1701* n. 48 år i 1706 (født Nodland) med 1 sønn Sigbjørn 16 f. Hadland* n. med hustru og 1 datter i 1711* n. e...

9/27/2011 11/28/2013

Sivert Ivarsen Puntervold (1681 - 1739)

"Sifvert", "Ifversen", "Puntervoll"

n. ekstraskatt 1713 utkommandert soldatPå høsttinget 2.12.1720 utstedes bygselseddel på 0.5 løp talg i Puntervold til Sivert Ivarsen datert 03.01.1704: 12.10.1739: Maren Pålsdatter Barn:#Ivar 6#Pål 4 M...

11/16/2011 11/28/2013

n. 30 år i 1700* n. 31 år i 1701* n. med hustru og 6 barn i 1711* n. ekstraskatt 1713* n. militærrull 1718, 50 år, bygslet jord 1694, 2 sønner, Tollef 21 og Henrik 14På høsttinget 2.12.1720 utsteder As...

9/6/2009 11/28/2013

Nils Nilsen Puntervold (1691 - 1749)

n. militærrull 1718, 32 år hos sin mor (hennes mann er i tjenesten)* n. Militærrull 1745Skifte 11.02.1749: Gunhild TollefsdatterBarn:#Nils Nilsen myndig#Tollef Nilsen 18 år med formynder fastermannen K...

9/6/2009 11/28/2013

Torger Larsson Tengesdal (1672 - 1749)

På høsttinget 02.12.1720 utgir Anders Assersen Hiorth skjøte på 1 løp smør og 1 tønne saltet laks i Tengsareid datert 07.04.1720: 19.02.1749: Ingeborg Isaksdatter med verge Villum Mauritsen Netlandbarn...

4/28/2011 11/28/2013

Nils Torgersen Hafsøy (1684 - 1753)

"Nield", "Njeld", "Torgiersen"

26.06.1706: Tingboka, tinglyses skjøte datert 18.05.1706 på 3.5 fjerding laks i Hafsøy fra Christian Garmand og Herman Garman til Nils Torgersen, skjøte tinglyses av lensmannen Ole Rasmussen på Nils' v...

10/5/2009 11/28/2013

Tollak Torgersen Havsøy (1683 - 1739)

"Tollach", "Torgiersen", "Eie"

18.11.1704: Tingboka, fogden og lensmannen stevner Marite Rasmusdatter Gystøl for leiermål med Tollak Torgersen Hafsøy. Hun har født 2 dødfødte guttebarn. Hun har allerede skriftet for forseelsen i Ege...

4/7/2011 11/28/2013

26.06.1706: Tingboka, tinglyses skjøte datert 18.05.1706 på 3.5 fjerding laks i Hafsøy fra Christian Garmand og Herman Garman til Håvard Kristoffersen, skjøte tinglyses av lensmannen Ole Rasmussen på H...

8/31/2011 11/28/2013

n. som enke på Årstad i 1700 og 1701* n. som enke i 1706 med 4 sønner Hans Einarsen i Egersund, Kristen Einarsen 25, Peder Einarsen 20 og Gabriel Einarsen 14 og en dattersønn Johannes Pedersen Tofte 13...

4/10/2009 11/28/2013

Malena Larsdatter Årstad (c.1665 - 1742)

Skifte 09.04.1742:

5/22/2011 11/28/2013

Ole Rasmussen Årstad (1665 - 1732)

"Oluf"

Var lensmann i Egersund fra 1696 til 1710* 16.11.1697: Tingboka, Asser Andersen Årstad tinglyser bygselsbrev datert Egersund 12.03.1696 på en kvarttønne laks i Årstad til lensmann Ole Rasmussen Årstad:...

5/24/2011 11/28/2013

Gunnar Torgersen Fotland (c.1686 - 1739)

"Gunder"

Tjente på Stranden, 15 år gammel i 1701: 24.4.1739: hans seks barn lever ved skiftet og verge for dem er hans bror Jakob Torgersen Tengs. Enkens far Kjetil Fotland er også nevnt

5/24/2011 11/28/2013

Kjell Nilsen Fotland (1667 - 1667)

"Kidel", "Kield", "Kiddel", "Kjetil", "Nilssen", "Fodtland"

n. 36 år i 1700* n. 37 år i 1701* n. med hustru og 5 barn og 1 pige i 1711* n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Joren Mikkelsdatter: n. ekstraskatt 1713* n. militærrull 1718, 50 år, bykslet jo...

5/7/2007 11/28/2013

Lars Alfsen Åse (1685 - 1736)

n. ekstraskatt 1713* n. i stefarens skifte 1716 som Lars Åse i EgersundPå høsttinget 2.12.1720 Theophilus Schanche til Lars Alfsen på 1 hud i Åse datert 04.12.1712: 17.05.1736 Enke Siri Taraldsdatter B...

3/30/2011 11/28/2013

Endre Omundsen Åse (1664 - 1732)

n. 1701, 37 år med sønner Jakob 5 og Jørgen 1* n. Ekstraskatt 1711 med en tj. pige ved navn Karen Larsdatter: n. ekstraskatt 1713* n. militærrull 1718, 56 år, bygslet jord 1689, 1 sønn Jørgen 16 år

3/23/2011 11/28/2013