Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Mdledle Duma Magagula Mayeza Family

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Can all the mentioned families respond if they come across this and those we do not know.Let's get together through technology-Bo-Duma kaMthfombeni,Lwandle aluwelwa luwelwa zinkonjane zona ziphapha phezulu.Ilitye laphekwa lavuthwa wasala uDuma ehleli.Ngongolozi.-Swazi version-Mthfombeni msutu gujwa agoduke nemihlambi yakhe emathfole!Sbombo lesinganga mcincinini ngabesincane ngabesifute kabo nyoko!Umntfwane nkosi lowa khota litshe laguquka mbili ongunamatheli ekhatsi njenge l hwabha!Umkhonto lohlaba tinyosi!Ukhona imvula lowa wela siwawela isitiba sasala sishi! Isidlukula dledle sakaDvokolwabo lophephetha imbebe yathi kanti kumnandi eveni lakithi-Magagugulalalala....!!!!