Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

Murs, Lia. "Elulooliste valikute tähtsus toimetulekul vanemas eas." Balalaureusetöö. Tallinna Pedagoogikaülikool. 2001.a. Murs, Lia. Põlvkondadevaheline side. Vadide elulood (kogumik). Tallinna Pedagoogikaülikool. Magistritöö. 2003.a.