Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Michiel de Ruyter (The Movie)

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

Michiel de Ruyter, de film...

  • Première : 26 januari 2015
    In de bioscoop : 29 januari 2015

Meer informatie...

_____________________________________________________________________________________

Een film over Michiel de Ruyter? Misschien eens het moment om te kijken naar de achtergrond van 's Hollands nationale zeeheld en de andere protagonisten. Wie weet bent u wel familie?

(Indien u deze projectpagina bezoekt en niet (gratis) op geni.com ingeschreven bent, dan kunt u in principe wél de hieronderstaande profielen klikken en bekijken. Om te ontdekken of u ergens familiebanden heeft met hen, moet u wél eerst inschrijven en dan werken met anderen op dit platform om te zien waar de mogelijke genealogische aansluiting zit. Al dit werk wordt verricht door enthousiaste vrijwilligers en er wordt gestreefd naar de grootste betrouwbaarheid van de gegevens!)

Bent u ook familie van?...

... en wie weet kunnen we verder aanvullen met nog andere historische figuren die we in de film ontdekken. Wellicht hebben we die al op geni.com - ofwel zoeken we gewoon naar de mogelijke connecties aan de hand van de beschikbare historische bronnen en/of kerkregisters en archieven uit de 17de eeuw. Alle hulp méér dan welkom!

Sluit aan bij dit project en hanteer de "Discussies" functie voor vragen en nieuwe ideeën!