Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Militærruller 1700 for Egersund og Valle skipreider

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Søren Theophilussen Schanche (1658 - 1736)
  I følge Skanke-ætten var han handelsmann i Egersund og eide gården Tengs. * 16.11.1697: Tingboka, Gunnar Jakobsen tinglyser kjøpebrev datert Egersund 15.11.1697 på en 2 pund 18 mark laks samt 8 mark sm...
 • Erik Eriksen Tengsareid (c.1643 - 1729)
  Erik står med odel i Lille Ege sammen med sin svoger (Ole Torkildsen, hvis bror, Torkild, var gift med kona til Erik før ham) frem til 1685 da står enken(?) i 1675 står han med 5 spann i Lille Ege, d...
 • Lars Børildsen Veshovde (1641 - 1707)
  n. 12 år i 1659 hos isn gamle syke far og "liten av vekst og ganske svak " n. 26 år i 1664 n. 60 år i 1700 n. 62 år i 1701 16.11.1695, Tingboka, som i en rettstvist om en 84 rd obligasjon som S...
 • Endre Mikkelsen Øglend (1647 - 1724)
  19.03.1685: Tingboka, kalles Endre Mikkelsen Øglend og utnevnes til å gjøre lagmannseden: n. Legdsrrull 1686 med fullt navn n. 50 år i 1700 n. 46 år i 1701 n. 53 år i 1706 (født Øglend) med 4 s...
 • Erik Tjerandsen Sæland (c.1665 - c.1733)
  Konstituert lensmann i Valle skiprede fra 1732 22.11.1701: Tinglyses kjøpebrev fra Erik Ogna og Lars Nilsen Midbrød på 7 spann korn i Skadberg til Peder Torkildsen Myklebust. Datert Stavanger 17.10...

Prosjektet har som formål å samle alle profiler som er nevnt i militærruller av 1700 for Egersund og Valle skipreider.