Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Militærruller 1700 for Egersund og Valle skipreider

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Lars Børildsen Veshovde (1641 - 1707)
  n. 12 år i 1659 hos isn gamle syke far og "liten av vekst og ganske svak " n. 26 år i 1664 n. 60 år i 1700 n. 62 år i 1701 16.11.1695, Tingboka, som i en rettstvist ...
 • Endre Mikkelsen Øglend (1647 - 1724)
  19.03.1685: Tingboka, kalles Endre Mikkelsen Øglend og utnevnes til å gjøre lagmannseden: n. Legdsrrull 1686 med fullt navn n. 50 år i 1700 n. 46 år i 1701 n....
 • Erik Tjerandsen Ogna (c.1665 - c.1733)
  Konstituert lensmann i Valle skiprede fra 1732 22.11.1701: Tinglyses kjøpebrev fra Erik Ogna og Lars Nilsen Midbrød på 7 spann korn i Skadberg til Peder Torkildsen Myklebust. D...
 • Mathias Olsen Vatnemot (1678 - 1730)
  n. 23 år i 1700 n. 23 år i 1701 n. 28 år i 1706 (født Vatnemot) med 1 sønner Ole 3 f. Vatnemot n. med hustru og 2 barn og 1 dreng i 1711
 • Viljen Larsen Årstad (1658 - 1716)
  n. Legdsrrull 1682/1686 med fullt navn 16.11.1697: Tingboka, Viljen Larsen Årstad stevner Ole Olsen (Svenske) og Tollak Kristoffersen for de på sjøen har gjort skade på ha...

Prosjektet har som formål å samle alle profiler som er nevnt i militærruller av 1700 for Egersund og Valle skipreider.