Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Militærruller 1700 for Egersund og Valle skipreider

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Lars Børildsen Veshovde (1641 - 1707)
  n. 12 år i 1659 hos isn gamle syke far og "liten av vekst og ganske svak "* n. 26 år i 1664* n. 60 år i 1700* n. 62 år i 1701* 16.11.1695, Tingboka, som i en rettstvist om en 84 rd obligasjon som Søfre...
 • Endre Mikkelsen Øglend (1647 - 1724)
  19.03.1685: Tingboka, kalles Endre Mikkelsen Øglend og utnevnes til å gjøre lagmannseden: n. Legdsrrull 1686 med fullt navn* n. 50 år i 1700* n. 46 år i 1701* n. 53 år i 1706 (født Øglend) med 4 sønner...
 • Erik Tjerandsen Sæland (c.1665 - c.1733)
  Konstituert lensmann i Valle skiprede fra 1732*22.11.1701: Tinglyses kjøpebrev fra Erik Ogna og Lars Nilsen Midbrød på 7 spann korn i Skadberg til Peder Torkildsen Myklebust. Datert Stavanger 17.10.170...
 • Mathias Olsen Vatnemot (1678 - 1741)
  n. 23 år i 1700* 23 år i Manntallet 1701 n. 28 år i 1706 (født Vatnemot) med 1 sønner Ole 3 f. Vatnemot* n. med hustru og 2 barn og 1 dreng i 1711
 • Viljen Larsen Årstad (1658 - 1716)
  n. Legdsrrull 1682/1686 med fullt navn* 16.11.1697: Tingboka, Viljen Larsen Årstad stevner Ole Olsen (Svenske) og Tollak Kristoffersen for de på sjøen har gjort skade på hans båt og slått ham: : Tingbo...

Prosjektet har som formål å samle alle profiler som er nevnt i militærruller av 1700 for Egersund og Valle skipreider.