Projects » Military awards and decorations » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Was awarded the Bronze Cross twice. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- He came to South Africa...

6/20/2008 7/23/2012

Drager Officier in de Orde van Oranje-Nassau Drager Oorlogs Herinnerings Kruis Opleiding nog nagaan.... Zeevaartopleiding, wellicht Den HELDER ? Loopbaan Werkzaam Departement van MA...

11/24/2010 12/4/2011

Hendrik Van der Auwera MP (1895 - 1964)

"Stefaan"

Oorlogsvrijwilliger 1914-1918 Hendrik nam vrijwillig dienst op 10 oktober 1914. Hij werd ingedeeld bij het 10de linieregiment (stamnummer 10.888). In 1916 werd hij overgeplaatst naar het 20ste (nr. 2...

1/24/2011 5/20/2011

Oudstrijder 1914-1918, soldaat 6de linie met 8 frontstrepen en 1 kwetsuurstreep Herinneringsmedaille van Albert I Ijzerkruis Herinneringsmedaille Overwinningsmedaille Oudgediende van Leop...

5/20/2011 5/20/2011

Léon Delalieux MP (1865 - 1922)

Oudstrijder 1914-1918 met 8 frontstrepen (Transportkorps van de 2de legerdivisie) Militaire loopbaan: Majoor in 1917 Luitenant-kolonel in 1920 Ere-Kolonel in 1922 (onbezoldigde titel) Med...

4/16/2011 5/7/2011