Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Milorg, kompani Linge og norske profiler tilhørende SOE.

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • <private> Nilssen
 • Johan Christian Schønheyder (1915 - 2015)
  var forsikringsmann og idrettsleder. Han vokste opp i Bygdøy allé i Oslo, flyttet til Jar i Bærum i 1940, og som 67-åring til Vang i Valdres. Under andre verdenskrig deltok han først under felttoget,...
 • Birger Edvin Martin Strømsheim (1911 - 2012)
  Birger Edvin Martin Strømsheim (født 11. oktober 1911, død 10. november 2012 i Oslo) var under andre verdenskrig med i Kompani Linge og deltok i tungtvannssabotasjen av Norsk Hydros fabrikk på Vemork. ...
 • Erik Sture Larre (1914 - 2014)
  var en norsk forretningsadvokat, aksje- og eiendomsinvestor, markaforkjemper, kulturminnebevarer og tidligere Milorg-leder. Oppvekst og krigsårene[rediger I 1933 tok Larre artium og begynte å stude...
 • Sverre Granlund (1918 - 1943)
  Sverre Granlund was born in Sauherad, to a father from Øyer and a mother from Høyland. He lived initially in Saltdal and later, Bodø. His job was at the Nordland Line. He was a member of the Norw...

Milorg (fra militær organisasjon) var navnet på en militær motstandsorganisasjon som ble bygget opp i Norge i løpet av andre verdenskrig. Formålet var å forberede frigjøringen av landet, og å støtte en eventuell alliert invasjon. Milorg drev også et omfattende etterretningsapparat og støttet allierte operasjoner i landet, samtidig som organisasjonen gjennom krigen var aktiv med egne sabotasjeoperasjoner. Under frigjøringsprosessen hadde Milorg en styrke på ca. 55 000 soldater.

English overview

Milorg (abbreviation of militær organisasjon - military organization) was the main Norwegian resistance movement in World War II.

Resistance work included intelligence gathering, sabotage, supply-missions, raids, espionage, transport of goods imported to the country, release of Norwegian prisoners and escort for citizens fleeing the border to neutral Sweden.

Following the German occupation in April 1940, Milorg was formed in May 1941 as a way of organizing the various groups that wanted to participate in an internal military resistance. At first, Milorg was not well coordinated with the Special Operations Executive (SOE), the British organization to plan and lead resistance in occupied countries. In November 1941 the Milorg became integrated with the High Command of the Norwegian government in exile in London, answering to Department FO. IV, which dealt with sabotage operations, but its British counterpart, SOE, was still operating independently. This lack of coordination led to a number of tragic incidents, creating bitterness within Milorg. SOE changed its policy at the end of 1942, and from then on Milorg and SOE efforts were coordinated.

Norwegian Independent Company 1 (NOR.I.C.1, pronounced as Norisén in Norwegian) was a British SOE group formed in March 1941 originally for the purpose of performing commando raids during the Occupation of Norway by Nazi Germany. It was organized under the leadership of Captain Martin Linge. It soon became a pool of talent for a variety of special operations in Norway. In Norway the company was called "Kompani Linge".

Ressurser og kilder

Historier og eksempler

Rolf Einar Khars Baardvik var SOE - agent under siste verdenskrig. Det hele startet med at han gikk 6.Divisjons Befalsskole i Harstad 1938/39. Han ble mobdisponert til IR 15 og møtte til "Nøytralitetsvakt" i Harstad tidlig i januar 1940. Han var da sersjant og ble nesttroppsjef i en geværtropp under fenrik STEIRO (?). Bataljpnssjef var major HYLDMO og avdelingen var forlagt på Elvegårdsmoen NORD for Narvik.

Etter 9. april kom avdelingen i kamp mot tyske avdelinger NORD for NARVIK/Rombakksfjorden. En bataljon fra IR 13 var stasjonert i Narvik, men major Sundlo så seg nødt til og uten kamp, å kapitulere for de tyske invasjonstropper allerede 9. april om morgenen. Dermed falt den viktige byen i tyskernes hender. IR 13 - mannskapene ble fraktet til og internert på Bjørnefjell.