Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

  • Eva Turinna Uggla (1879 - 1947)
  • Pontus Reuterswärd (1871 - 1949)
    Carl Per Pontus Reuterswärd , född 1871-10-04 i Örebro. Mogenhetsexamen i Örebro 1889. Volontär vid Västgöta regemente 1889. Sergeant i regementet 1890. Elev vid krigsskolan 1890. Utexaminerad 1891. Un...
  • Lt. Col. Nils Lilliehöök af Fårdala, till Vi (1690 - 1746)
    Nils Lilliehöök af Fårdala, till Vi i Löts socken , Östergötlands län. Född 1690 . Förare vid Västgöta femmänningsregemente 1706. Fänrik därst. 1709. Löjtnant 1710. Kaptenlöjtnant 1711. Kapten 1712. Ka...
  • Maj. Per Sabel, till Hacksta (c.1592 - 1643)
    Per Sabel, till Hacksta och Granby i Össeby socken, Uppsala län, å vilka skattehemman han genom kunglig brev 1630 erhöll adliga privilegier, samt Nåntuna i Danmarks socken, Uppsala län, som han 1621 er...

Ekerö, Uplandia, Sweden

This is a regional project in Geni for the Municipality of Ekerö, Sweden. Everybody who is interested in the history of the town or its residents is welcome to join the project. Once you have joined the project you can add profiles, photos, documents etc. of people who have resided here or who otherwise are related to the history of the town.

You might also want to consider joining the Common Lineages project. Once you do that, there is a bot that automatically crawls Geni, looking for bugs, being able to fix some, and puts your ancestors on the map, among other things. For more information about the Common Lineages, please see the project web page.

Ekerö, Uplanti, Ruotsi

Tämä on sukututkimussivusto Genin Ekerö-paikkakuntaprojekti. Kaikki paikkakunnalla asuneiden henkilöiden historiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita liittymään projektiin yhteistyöntekijöiksi. Projektiin voi liittää täällä syntyneiden, asuneiden, kuolleiden ja vaikuttaneiden henkilöiden profiileja sekä valokuvia ja dokumentteja.

Halutessasi voit myös liittyä Yhteiset sukujuuret-projektiin. Siinä tapauksessa Geniä kiertävä botti etsii automaattisesti profiileista poikkeamia, osaa korjata niistä joitain, ja jopa laittaa esivanhempasi kartalle. Tarkemmat ohjeet liittymiseen YSJ:n sivulta.

Ekerö, Uppland, Sverige

Detta är ett regionalt projekt i Geni för Ekerö kommun. Alla som är intresserade av stadens historia eller dess invånare är välkomna att delta i projektet. Efter du har bestämt dig at delta i projektet, kan du lägga till profiler, foton, dokument etc. av människor som har bott där eller som annars är släkt med stadens historia.

Kanske kunde du också tänka att delta i Vanliga linjer-projektet. Då gör du det, finns det en bot som automatiskt går runt Geni, letar efter buggar, kan fixa några, och sätter dina förfäder på kartan, bland annat. För mer information om Vanliga linjer, vänligtvis se projektets webbsida.