Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Henrik Johan Fock (1676 - 1737)
  Henrik Johan Fock , född 1676. Rustmästare vid karelska infanteriregementet 1690. Sergeant vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1693. Fänrik därst. 1696. Kaptenlöjtnant vid Tavastehus, ...
 • Ulrika Wilhelmina Eleonora Loboria Arnell (1818 - 1896)
  Ulrika Vilhelmina Eleonora Liboria ( Ulla ) Arnell , född 1818-08-03 i Halmstad, död 1896-07-18 Sextorp. Gift 1837-08-13 Ruda med ryttmästaren Birger Trolle , född 1812, död 1890.
 • Elin Hansdotter Ulfsparre af Broxvik, till Mörbylund (1596 - 1684)
  Elin Ulfsparre af Broxvik, till Mörbylund . Född 1596-02-21 på Broxvik, död 1684 och begraven s. å. 6/7 i Jakobs kyrka i Stockholm. Gift med generalmajoren och generalguvernören Casper Otto Sperl...
 • Casper Otto Sperling (1596 - 1655)
  Casper Otto Sperling , natural. och friherre Sperling , friherre till Nehringen i Vorpommern, herre till Rådmansö i likanämnd socken och Ösbyholm i Frötuna socken, (båda i Stockholm), samt Sperlings...
 • Fredrik Young (c.1695 - d.)
  Fredrik Joungh , död som barn.

Halmstad, Halland, Sweden

This is a regional project in Geni for the Municipality of Halmstad, Sweden. Everybody who is interested in the history of the town or its residents is welcome to join the project. Once you have joined the project you can add profiles, photos, documents etc. of people who have resided here or who otherwise are related to the history of the town.

This project is a part of a larger project of the region of Halland. Please consider joining it as well.

You might also want to consider joining the Common Lineages project. Once you do that, there is a bot that automatically crawls Geni, looking for bugs, being able to fix some, and puts your ancestors on the map, among other things. For more information about the Common Lineages, please see the project web page.

//media.geni.com/p13/97/c3/ff/eb/53444857e2bf1e62/halmstad_2_large.jpg?hash=04a4005620e106e8460a380cdd3ad8482042b7ad9d0db10e9383710342ccc188.1685861999Nissan River (former Datsun River

Municipality of Halmstad

Halmstad Municipality (Halmstads kommun) is a municipality in Halland County in the Province of Halland on the coast of southwestern Sweden. The seat of the municipality is the town of Halmstad and its population exceeds 100,000.

The Swedish government reform of 1971 was implemented gradually in the area. In 1967 the rural municipality Simlångsdalen (created in 1952) was amalgamated into the town of Halmstad. The city was converted into a municipality in 1971, save for seven surrounding municipalities which were not merged into it until in 1974.

The municipality of Halmstad consists of the town of Halmstad, population of which exceeds of 70,000, as well as 20 surrounding areas, which are (roughly in order from larger to smaller):

Oskarström I Fyllinge I Getinge I Frösakull I Trönninge I Åled I Harplinge I Gullbrandstorp I Haverdal I Kvibille I Steninge I Gullbranna I Eldsberga I Villshärad I Simlångsdalen I Laxvik I Holm I Sennan I Tylösand I Skedala.


//media.geni.com/p13/e9/c2/49/18/53444857e2bf1e63/halmstad_3_large.jpg?hash=3ed4308a1272d836c872f6925892a397f0540ba9ebf0fec6295140db4adae02e.1685861999
Est'd 2020-08-04

Paikkakunta Halmstad, Hallanti, Ruotsi

Tämä on sukututkimussivusto Genin Halmstad-paikkakuntaprojekti. Kaikki paikkakunnalla asuneiden henkilöiden historiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita liittymään projektiin yhteistyöntekijöiksi. Projektiin voi liittää täällä syntyneiden, asuneiden, kuolleiden ja vaikuttaneiden henkilöiden profiileja sekä valokuvia ja dokumentteja.

Projekti kuuluu laajemman alueellisen Hallanti-projektin alle. Harkitse liitymistä myös siihen.

Halutessasi voit myös liittyä Yhteiset sukujuuret-projektiin. Siinä tapauksessa Geniä kiertävä botti etsii automaattisesti profiileista poikkeamia, osaa korjata niistä joitain, ja jopa laittaa esivanhempasi kartalle. Tarkemmat ohjeet liittymiseen YSJ:n sivulta.
//media.geni.com/p13/97/c3/ff/eb/53444857e2bf1e62/halmstad_2_large.jpg?hash=04a4005620e106e8460a380cdd3ad8482042b7ad9d0db10e9383710342ccc188.1685861999Nissan-joki halkoo halki Halmstadin (entinen Datsun-joki)

Halmstadin kunta

Halmstadin kunta (ruots. Halmstads kommun; suom. ruots. Hamstadlaxfjord ) on Hallandin läänissä sijaitseva Ruotsin kunta. Maakuntajaossa se kuuluu Hallantiin. Maantieteellisesti ilmaistuna kunta sijaitsee Nissanjoen suulla Kattegatin itärannalla Ruotsin lounaisrannikolla. Vähän kuin Suomen Turggu. Vain parempi. Kunnan keskustaajama on Halmstad. Kunnan alueella asuu yli 100 000 asukasta.

Kuntajaon kehitys

Vuoden 1862 kunnallislakien astuessa voimaan nykyisen kunnan alueella sijaitsi Halmstadin kaupunki ja 16 maalaiskuntaa. Vuonna 1905 perustettiin Oskarströmin taajaväkinen yhdyskunta Vuonna 1908 perustettiin vielä Nyhemin taajaväkinen yhdyskunta Snöstorpin maalaiskuntaan. Taajaväkisen yhdyskunnan alue liitettiin Halmstadin kaupunkiin vuonna 1928, jolloin taajaväkinen yhdyskunta lakkautettiin. Oskarströmin kauppala muodostettiin vuonna 1947 erottamalla se Enslövistä ja Slättåkrasta, jolloin tämäkin taajaväkinen yhdyskunta lakkautettiin.

Vuoden 1952 kuntauudistuksessa alueelle muodostettiin seuraavat "suurkunnat":

 • Eldsberga (Eldsberga, Trönninge ja Tönnersjö)
 • Enslöv (Enslöv ja Övraby)
 • Getinge (Getinge ja Rävinge)
 • Harplinge (Harplinge ja Steninge)
 • Kvibille (Holm, Kvibille ja Slättåkra)
 • Simlångsdalen (Breared ja Snöstorp)
 • Söndrum (Söndrum ja Vapnö)

Halmstadin kaupunkiin ja Oskarströmin kauppalaan uudistus ei vaikuttanut. Vuonna 1967 Simlångsdalen liitettiin Halmstadin kaupunkiin. Vuonna 1971 Ruotsissa siirryttiin yhteen kuntamuotoon ja Halmstadin kaupunki muuttui Halmstadin kunnaksi. Nykyiset rajansa kunta sai vuonna 1974, jolloin Eldsberga, Enslöv, Getinge, Harplinge, Kvibille, Oskarström ja Söndrum liitettiin kuntaan.

Halmstadin ystävyyskaupunki Suomessa on Hanko (ruots: Hankos). Turku etsii yhä ystävyyskaupunkia.
//media.geni.com/p13/e9/c2/49/18/53444857e2bf1e63/halmstad_3_large.jpg?hash=3ed4308a1272d836c872f6925892a397f0540ba9ebf0fec6295140db4adae02e.1685861999Illalla voi dallaa
Luotu 2020-08-04

Halmstad, Halland, Sverige

Detta är ett regionalt projekt i Geni för Halmstads kommun. Alla som är intresserade av stadens historia eller dess invånare är välkomna att delta i projektet. Efter du har bestämt dig at delta i projektet, kan du lägga till profiler, foton, dokument etc. av människor som har bott där eller som annars är släkt med stadens historia.

Detta projekt är en del av ett större projekt, Halland. Kom med i detta projekt också.

Kanske kunde du också tänka att delta i Vanliga linjer-projektet. Då gör du det, finns det en bot som automatiskt går runt Geni, letar efter buggar, kan fixa några, och sätter dina förfäder på kartan, bland annat. För mer information om Vanliga linjer, vänligtvis se projektets webbsida.
//media.geni.com/p13/97/c3/ff/eb/53444857e2bf1e62/halmstad_2_large.jpg?hash=04a4005620e106e8460a380cdd3ad8482042b7ad9d0db10e9383710342ccc188.1685861999Nissan (f.d. Datsun) rinner genom stan

Halmstads kommun

Halmstads kommun är en kommun i Hallands län. Kommunen är belägen vid Kattegatt, i mellersta delen av landskapet Halland, i sydväst Sverige. Centralort är Halmstad som också är länets residensstad. Det finns över 100 000 invåmare i kommunen av vilka över 70 000 i Halmstad.

Administrativ historik

Kommunens område motsvarar socknarna: Breared, Eldsberga, Enslöv, Getinge, Harplinge, Holm, Kvibille, Rävinge, Slättåkra, Snöstorp, Steninge, Söndrum, Trönninge, Tönnersjö, Vapnö och Övraby. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn. I området fanns också Halmstads stad som 1863 bildade en stadskommun.

I området inrättades 27 januari 1905 Oskarströms municipalsamhälle, vilken upplöstes när den 1947 ombildades till Oskarströms köping. I området fanns även Nyhems municipalsamhälle från 4 december 1908 till slutet av 1927 då det uppgick i Halmstads stad.

Vid kommunreformen 1952 bildades i området ett ental storkommuner: Eldsberga (av de tidigare kommunerna Eldsberga, Trönninge och Tönnersjö), Enslöv (av Enslöv och Övraby), Getinge (av Getinge och Rävinge), Harplinge (av Harplinge och Steninge), Kvibille (av Kvibille, Holm och Slättåkra), Simlångsdalen (av Breared och Snöstorp) samt Söndrum (av Söndrum och Vapnö). Halmstads stad och Oskarströms köping förblev opåverkade.

År 1967 inkorporerades Simlågsdalen landskommun i Halmstads stad. Halmstads kommun bildades vid kommunreformen 1971 av Halmstads stad samtidigt som Oskarströms kommun bildades av Oskarströms köping. År 1974 införlivades kommunerna Eldsberga, Enslöv, Getinge, Harplinge, Kvibille, Oskarström och Söndrum.

Tätorter

Det finns 19 tätorter i Halmstads kommun som, i storleksordning, är Halmstad, och Oskarström I Frösakull I Getinge I Åled I Haverdal I Gullbrandstorp I Trönninge I Harplinge I
Steninge I Kvibille I Villshärad I Holm I Eldsberga I Gullbranna I Simlångsdalen I Laxvik I Sennan I Skedala.

Trivia

//media.geni.com/p13/e9/c2/49/18/53444857e2bf1e63/halmstad_3_large.jpg?hash=3ed4308a1272d836c872f6925892a397f0540ba9ebf0fec6295140db4adae02e.1685861999
Skapad 2020-08-04