Projects » Municipality of Hedermora, Dalecarlia, Sweden » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Otto Svinhufvud af Qvalstad . Förare vid Västmanlands regemente 1683. Sergeant vid dalregementet 1684. Fänrik därst. 1685. Löjtnant 1688. Regementskvartermästare 1694. Gick i utländsk tjänst 1695 o...

1/23/2021 1/23/2021

Sara Bjöcrk (1715 - 1777)

"Björck", "Biörck", "Björk"

9/13/2010 1/20/2021

Erik Svinhufvud af Qvalstad, till Markeby i Håtuna socken , Uppsala län samt Hacksta och Sjöberg, båda i Össebygarns socken, Stockholms län. Född 1634-10-13 . Student i Greifswald 1649. Underofficer ...

7/1/2007 1/20/2021