Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all 15

Profiles

 • Johan Ribbing af Koberg, till Hagbyberga (1719 - 1788)
  Johan Ribbing af Koberg, till Hagbyberga i Björkviks socken Södermanlands län. Född 1719-12-04 i Göteborg. Student i Lund 1735. Hovjunkare4 1741. Tjänstg. hos konungen 1751. Kammarherre hos drottning...
 • Johanna Catharina Gyllenkrok (1734 - 1792)
  Johanna Catharina Gyllenkrok , född 1734-09-17, död 1792-10-09 Hagbyberga . Gift 1753-08-13 med hovmarskalken, friherre Johan Ribbing af Koberg , född 1719, död 1788.
 • Augusta Hallenborg (1857 - 1936)
  Augusta Eleonora Gustava Hallenborg , född 1857-09-16 Svaneholm . Död 1936-03-28 på Ericsberg , St. Malms förs, Södermanlands län (db nr 18), begraven i Skabersjö . Gift 1879-08-05 på Rydsgård med ...
 • Abraham Leijonhufvud (1830 - 1913)
  Broder Abraham Leijonhufvud , född 1830-08-03 på Hagbyberga . Kadett vid Karlberg 1845. Utexaminerad och sekundlöjtnant vid kungl m:ts flotta 1850. Anställd vid handelsflottan 1851-1852. Premiäriöjtn...
 • Maj. Anton Carl von Essen (1680 - 1744)
  Anton Carl von Essen , född 1680-09-27 i Malmö. Volontär vid Hälsinge regemente 1695. Sergeant vid Hälsinge regemente 1700. Sekundfänrik 1701. Sekundlöjtnant 1704. Premiärlöjtnant 1707. Sekundkapten ...

Katrineholm, Södermanland, Sweden

This is a regional project in Geni for the Municipality of Karineholm, Sweden. Everybody who is interested in the history of the town or its residents is welcome to join the project. Once you have joined the project you can add profiles, photos, documents etc. of people who have resided here or who otherwise are related to the history of the town.

You might also want to consider joining the Common Lineages project. Once you do that, there is a bot that automatically crawls Geni, looking for bugs, being able to fix some, and puts your ancestors on the map, among other things. For more information about the Common Lineages, please see the project web page.

Katrineholm Municipality

Katrineholm Municipality ('Katrineholms kommun') is a municipality in Södermanland County in the Province of Södermanland, southeast Sweden. The seat is of the municipality is located in the town of Katrineholm. he municipality has roughly 35,000 inhabitants, out of whom some 25,000 reside in the town of Katrineholm.

The present municipality was created in 1971, when the town of Katrineholm (instituted in 1917) was amalgamated with surrounding rural municipalities, including Stora Malm (Stora Malm and Östra Vingåker), Sköldinge (Sköldinge and Lerbo), Julita (Julita and Österåker), Floda and Björkvik.

Currently the municipality is divided to Katrineholm (seat), Bie, Björkvik, Flodafors, Forssjö, Sköldinge, Strångsjö, Valla, and Äsköping.

Trivia:

 • The band Europe was established in Katrineholm. Starting the Final Countdown of Europe.
 • Katrineholm is named after Catherina Gyllenhorn who lived there.

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/65/0b/4b/a7/534448578fb47363/katrineholm_2_large.jpgA typical residence in Katrineholm
Est'd 2020-07-26

Katrineholm, Södermanland, Ruotsi

Tämä on sukututkimussivusto Genin Katrineholm-paikkakuntaprojekti. Kaikki paikkakunnalla asuneiden henkilöiden historiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita liittymään projektiin yhteistyöntekijöiksi. Projektiin voi liittää täällä syntyneiden, asuneiden, kuolleiden ja vaikuttaneiden henkilöiden profiileja sekä valokuvia ja dokumentteja.

Halutessasi voit myös liittyä Yhteiset sukujuuret-projektiin. Siinä tapauksessa Geniä kiertävä botti etsii automaattisesti profiileista poikkeamia, osaa korjata niistä joitain, ja jopa laittaa esivanhempasi kartalle. Tarkemmat ohjeet liittymiseen YSJ:n sivulta.

Katrineholmin kunta

Katrineholmin kunta (ruots. Katrineholms kommun) on Södermanlandin läänissä sijaitseva Ruotsin kunta. Maakuntajaossa se kuuluu Södermanlandiin. Kunnan keskustaajama on Katrineholm. Kunnan asukasluku on pyöreät 35 000,.

Kuntajaon kehitys

Rautateiden solmukohdassa sijainnut Katrineholm kuului Stora Malmin maalaiskuntaan, kun siitä tehtiin taajaväkinen yhdyskunta vuonna 1883. Vuonna 1917 alue erosi Stora Malmista omaksi kaupungiksi, jolloin taajaväkinen yhdyskunta lakkautettiin. Sköldingen maalaiskuntaan kuuluneesta Vallasta tehtiin taajaväkinen yhdyskunta vuonna 1914. Vuoden 1952 kuntauudistuksessa alueelle muodostettiin seuraavat "suurkunnat", ja joista vuonna 1971 muodostettiin Katrineholmin kunta:

 • Katrineholm (ei muutosta)
 • Stora Malm (Stora Malm ja Östra Vingåker)
 • Sköldinge (Sköldinge ja Lerbo)
 • Julita (Julita ja Österåker)
 • Floda (ei muutosta)
 • Björkvik (ei muutosta)

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/65/0b/4b/a7/534448578fb47363/katrineholm_2_large.jpgTyypillinen asunto Katrineholmissa
Luotu 2020-07-26

Katrineholm, Södermalnd, Sverige

Detta är ett regionalt projekt i Geni för Katrineholms kommun. Alla som är intresserade av stadens historia eller dess invånare är välkomna att delta i projektet. Efter du har bestämt dig at delta i projektet, kan du lägga till profiler, foton, dokument etc. av människor som har bott där eller som annars är släkt med stadens historia.

Kanske kunde du också tänka att delta i Vanliga linjer-projektet. Då gör du det, finns det en bot som automatiskt går runt Geni, letar efter buggar, kan fixa några, och sätter dina förfäder på kartan, bland annat. För mer information om Vanliga linjer, vänligtvis se projektets webbsida.

Katrineholms kommun

Katrineholms kommun är en kommun i Södermanlands län. Kommunen är belägen i de västra delarna av landskapet Södermanland. Centralort är Katrineholm. Kommunen har ca 35 000 invånare av vilka ca. 25 000 i Katrineholm.

Namnet Katrineholm kommer från gården Katrineholm (som före 1600-talet hette Furbonäs) där Catharina von der Linde bodde. Gården ligger vid sjön Näsnaren.

Administrativ historik

Kommunens område motsvarar socknarna: Björkvik, Floda, Julita, Lerbo, Sköldinge, Stora Malm och Östra Vingåker. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn. Katrineholms municipalsamhälle inrättades 13 juli 1883 och upplöstes vid årsskiftet 1916/1917 då Katrineholms stad bildades. Valla municipalsamhälle inrättades 17 april 1914 och upplöstes vid årsskiftet 1959/1960.

Vid kommunreformen 1952 bildades i området storkommunerna Julita (av de tidigare kommunerna Julita och Österåker), Sköldinge (av Lerbo och Sköldinge) samt Stora Malm (av Stora Malm och Östra Vingåker) medan landskommunerna Björkvik och Floda samt Katrineholms stad förblev oförändrade. Katrineholms kommun bildades vid kommunreformen 1971 av Katrineholms stad, Björkvik, Floda, Sköldinge och Stora Malms landskommuner samt en del ur Julita landskommun (Julita församling).

Vid tätortsavgränsningen av Statistiska centralbyrån den 31 december 2015 fanns det åtta tätorter i Katrineholms kommun: Katrineholm, Valla, Sköldinge, Forssjö, Bie, Björkvik, Strångsjö och Äsköping

Trivia

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/65/0b/4b/a7/534448578fb47363/katrineholm_2_large.jpgEtt typiskt hus i Katrineholm
Skapad 2020-07-26