Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Anders Nilsson Gadelius (c.1641 - 1692)
  . Riksdagsman 1680 och 1686.
 • Lt. Col. Carl Svinhufvud af Qvalstad (c.1658 - 1708)
  Carl Svinhufvud af Qvalstad , född Markeby i Håtuna socken . Fänrik vid Västmanlands regemente 1677. Konfirm. fullm. 1678. Löjtnant därst. 1683. Kaptenlöjtnant 1692. Gick i fransk tjänst och gjorde kam...
 • Seved Knutsson Ribbing (1493 - bef.1530)
  Seved Ribbing . Nämnes 1511-11-11. Höll på spjutet vid Erik Abrahamssons (Leijonhufvud) morgongåva till Ebba Eriksdotter (Vasa) 1512-01-19 i Söderköping. I beskickning till Danmark 1516 skriver brev ti...
 • Lindorm Knutsson Ribbing (1491 - 1521)
  Lindorm Ribbing . I skola i Danzig 1505-1507. Deltog jämte brodern Seved i förlikningen om ett arv, Tofta 1515. Skriver brev till Sten Sture d.y. från Västbo härad 1517. Anstiftade jämte brodern Peder ...
 • Peder Knutsson Ribbing (1489 - 1521)
  Peder Ribbing . Blev jämte brodern Lindorm för stämplingar och allmogens uppresning mot konung Kristiern halshuggen 1521-01-23 i Jönköping.Han startade med brodern Lindorm ett uppror mot Kristian II i ...

Mark, West Gothland, Sweden

This is a regional project in Geni for the Municipality of Mark, Sweden. Everybody who is interested in the history of the town or its residents is welcome to join the project. Once you have joined the project you can add profiles, photos, documents etc. of people who have resided here or who otherwise are related to the history of the town.

This project is a part of a larger project of the region of West Gothland under Lands of Sweden.

You might also want to consider joining the Common Lineages project. Once you do that, there is a bot that automatically crawls Geni, looking for bugs, being able to fix some, and puts your ancestors on the map, among other things. For more information about the Common Lineages, please see the project web page.

Tranemo, Länsi-Göötanmaa, Ruotsi

Tämä on sukututkimussivusto Genin Mark-paikkakuntaprojekti. Kaikki paikkakunnalla asuneiden henkilöiden historiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita liittymään projektiin yhteistyöntekijöiksi. Projektiin voi liittää täällä syntyneiden, asuneiden, kuolleiden ja vaikuttaneiden henkilöiden profiileja sekä valokuvia ja dokumentteja.

Projekti on aliprojekti Ruotsin maakuntiin kuuluvan Länsi-Göötanmaan projektin alle. Olisi hyvä jos liittyessäsi tähän projektiin liittyisit myös siihen.

Halutessasi voit myös liittyä Yhteiset sukujuuret-projektiin. Siinä tapauksessa Geniä kiertävä botti etsii automaattisesti profiileista poikkeamia, osaa korjata niistä joitain, ja jopa laittaa esivanhempasi kartalle. Tarkemmat ohjeet liittymiseen YSJ:n sivulta.

Mark, Västra Götaland, Sverige

Detta är ett regionalt projekt i Geni för Marks kommun. Alla som är intresserade av stadens historia eller dess invånare är välkomna att delta i projektet. Efter du har bestämt dig at delta i projektet, kan du lägga till profiler, foton, dokument etc. av människor som har bott där eller som annars är släkt med stadens historia.

Detta projekt är en del av ett större projekt, Västra Götaland under Sveriges landsdelar.

Kanske kunde du också tänka att delta i Vanliga linjer-projektet. Då gör du det, finns det en bot som automatiskt går runt Geni, letar efter buggar, kan fixa några, och sätter dina förfäder på kartan, bland annat. För mer information om Vanliga linjer, vänligtvis se projektets webbsida.