Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all 15

Profiles

 • Lt. Gen. Henrik Magnus von Buddenbrock (1685 - 1743)
  Henrik Magnus , natural. och friherre von Buddenbrock , född 1685-07-22. Kom i tjänst 1702. Gick i nederländsk tjänst och gjorde fälttåg i Brabant. Kapten vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 1...
 • Ose Jonsdotter Kyrning, till Rännenäs (b. - 1390)
  Ose Jensdatter Jonsdatter Kyrning, af Hejreholm til Rännenäs Född: cirka 1330 Hejreholm, Skåne, Sverige Död: 1390 (56-64) Laholm, Halland, Sverige Dotter till Jon Andersen Kyrning och Sidsel (C...
 • Anna Christina Åkerman (1818 - 1892)
  Anna Åkerman var syster till konstnären Nils Blommér. Även Anna målade en del. En oljemålning av henne finns hos Ingemo Nilsson. Verket föreställer troligtvis bostaden i Öved.
 • Gen. Charles Emil Lewenhaupt, Sr. (1691 - 1743)
  Charles Emil Lewenhaupt the Elder (28 March 1691 – 4 August 1743) was a Swedish general. Lewenhaupt was born to Count Carl Gustaf Löwenhaupt and Countess Amalia Königsmarck. At the age of 16, he en...
 • Maj. Hans Henrik Hansson Ramel, till Övedskloster (1752 - 1791)
  Hans Henrik Ramel, till Övedskloster , född 1752-01-03 på Vidarp . Student i Uppsala 1762. Fanjunkare vid husarregementet 1767. Kornett vid husarregementet 1768. Kavaljer hos hertiginnan 1773 och hos...

Sjöbo, Scania, Sweden

This is a regional project in Geni for the municipality of Sjöbo, Sweden. Everybody who is interested in the history of the town or its residents is welcome to join the project. Once you have joined the project you can add profiles, photos, documents etc. of people who have resided here or who otherwise are related to the history of the town.

This project is a part of a larger project of the region of Scania. Please consider joining it as well.

You should also consider joining the Common Lineages project. Once you do that, there is a bot that automatically crawls Geni, looking for bugs, being able to fix some, and puts your ancestors on the map, among other things. For more information about the Common Lineages, please see the project web page.

Sjöbo Municipality

Sjöbo Municipality (Sjöbo kommun) is a municipality in Skåne County in Province of Scania in southern Sweden. The seat of the municipality is located in the town of Sjöbo. The population of the municipality is in excess of 20,000.

In addition to Sjöbo, the municipality consists of Blentarp, Vollsjö, Lövestad, Sjöbo sommarby och Svansjö sommarby, Karups sommarby, Bjärsjölagård, Sövde, and Äsperöd.

Sjöbo holds the Guinness World Record for the biggest "spettekaka" ever made. "Spettekaka" ("spit cake") is a cake made out of flour, sugar and eggs and baked on a type of rotisserie, or 'spit'.

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/a0/8d/1d/04/53444858308daaab/sjobo_3_large.jpg
Est'd 2020-08-17

Sjöbo, Skoone, Ruotsi

Tämä on sukututkimussivusto Genin Sjöbo-paikkakuntaprojekti. Kaikki paikkakunnalla asuneiden henkilöiden historiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita liittymään projektiin yhteistyöntekijöiksi. Projektiin voi liittää täällä syntyneiden, asuneiden, kuolleiden ja vaikuttaneiden henkilöiden profiileja sekä valokuvia ja dokumentteja.

Projekti kuuluu laajemman Skoone-projektin alle. Halutessasi liity myös siihen.

Halutessasi voit myös liittyä Yhteiset sukujuuret-projektiin. Siinä tapauksessa Geniä kiertävä botti etsii automaattisesti profiileista poikkeamia, osaa korjata niistä joitain, ja jopa laittaa esivanhempasi kartalle. Tarkemmat ohjeet liittymiseen YSJ:n sivulta.

Sjöbon kunta

Sjöbon kunta (ruots. Sjöbo kommun) on Skoonen läänissä sijaitseva Ruotsin kunta. Maakuntajaossa se kuuluu Skooneen. Kunnan keskustaajama on Sjöbo ja kunnan alueella asuu noin 20 000 asukasta.

Kuntajaon kehitys

Vuonna 1898 Södra Åsumin maalaiskuntaan perustettiin Sjöbon taajaväkinen yhdyskunta. Lövestadin maalaiskuntaan puolestaan perustettiin Lövestadin taajaväkinen yhdyskunta vuonna 1936.

Vuoden 1952 kuntauudistuksessa muodostettiin seuraavat "suurkunnat":

 • Bjärsjölagård (Västerstad, Östraby, Östra Kärrstorp ja Öved)
 • Blentarp (Blentarp, Everlöv ja Sövde)
 • Vollsjö (Vollsjö, Brandstad ja Fränninge)
 • Östra Fär (Lövestad, Röddinge, Tolånga ja Vanstad)

Björkan, Ilstorpin ja Södra Åsumin maalaiskunnat yhdistettiin Sjöbon kauppalaksi ja Sjöbon taajaväkinen yhdyskunta lakkautettiin. Lövestadin lakkauttamisen vuoro oli vuoden 1960 lopussa.

Vuoden 1971 kuntauudistuksessa Sjöbon kauppala muutettiin Sjöbon kunnaksi Ruotsin siiryessä yhtenäiseen kuntamuotoon. Sjöbon kuntablokissa kuntaliitos suoritettiin vuonna 1974. Tuolloin Sjöbon kuntaan liitettiin kokonaan Blentarpin, Vollsjön ja Östra Färin kunnat. Bjärsjölagårdin kunta jaettiin: Östra Kärrstorp ja Öved liitettiin Sjöbon kuntaan ja muut osat Hörbyn kuntaan.

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/a0/8d/1d/04/53444858308daaab/sjobo_3_large.jpg
Luotu 2020-08-17

Hässleholm, Skåne län, Sverige

Detta är ett regionalt projekt i Geni för Sjöbo kommun. Alla som är intresserade av stadens historia eller dess invånare är välkomna att delta i projektet. Efter du har bestämt dig at delta i projektet, kan du lägga till profiler, foton, dokument etc. av människor som har bott där eller som annars är släkt med stadens historia.

Detta projekt är en del av ett större projekt, Skåne. Kom med i projektet.

Du borde också tänka att delta i Vanliga linjer-projektet. Då gör du det, finns det en bot som automatiskt går runt Geni, letar efter buggar, kan fixa några, och sätter dina förfäder på kartan, bland annat. För mer information om Vanliga linjer, vänligtvis se projektets webbsida.

Sjöbo kommun

Sjöbo kommun är en kommun i Skåne län i landskapet Skåne. Centralort är Sjöbo. Kommunen har drygt 20 000 invånare.

Administrativ historik

Kommunens område motsvarar socknarna: Björka, Blentarp, Brandstad, Everlöv, Fränninge, Ilstorp, Lövestad, Röddinge, Södra Åsum, Sövde, Tolånga, Vanstad, Vollsjö, Östra Kärrstorp och Öved. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn.

Sjöbo municipalsamhälle inrättades i Södra Åsums landskommun 2 april 1898 och upplöstes när landskommunen 1952 ombildades till Sjöbo köping. Lövestads municipalsamhälle inrättades 8 maj 1938 och upplöstes vid utgången av 1951.

Vid kommunreformen 1952 bildades storkommunerna Bjärsjölagård (av de tidigare kommunerna Västerstad, Östraby, Östra Kärrstorp och Öved), Blentarp (av Blentarp, Everlöv och Sövde), Vollsjö (av Vollsjö, Brandstad och Fränninge) samt Östra Färs (av Lövestad, Röddinge, Tolånga och Vanstad) samtidigt som Sjöbo köping bildades av landskommunerna Björka, Ilstorp och Södra Åsum.

Sjöbo kommun bildades vid kommunreformen 1971 genom en ombildning av Sjöbo köping. 1974 införlivades kommunerna Blentarp, Vollsjö och Östra Färs samt delar ur den då upplösta Bjärsjölagårds kommun (Östra Kärrstorps och Öveds församlingar).

Från 2016 indelas kommunen i följande distrikt, vilka motsvarar socknarna: Björka, Blentarp, Brandstad, Everlöv, Fränninge, Ilstorp, Lövestad, Röddinge, Södra Åsum, Sövde, Tolånga, Vanstad, Vollsjö, Östra Kärrstorp och Öved.

Det finns åtta tätorter i Sjöbo kommun: Sjöbo, Blentarp, Vollsjö. Lövestad, Karups sommarby, Sövde, Bjärsjölagård och Äsperöd.

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/a0/8d/1d/04/53444858308daaab/sjobo_3_large.jpg
Af 2020-08-17