Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Elisabet Margareta Stålhane (1792 - 1859)
  Elisabeth Margaretha Wahlberg , född 1792-03-02 i Sävareds socken, Skaraborgs län, död 1859-07-25 i Skärvs socken, Skaraborgs län, dotter av trumpetaren vid Västgöta regemente Svante Wahlberg. Gift 2...
 • Birgit Stålhane (1926 - 1990)
  Birgit Ingegerd Dahlin , född 1926-11-30 i Älvsborgs län, Alingsås Södra förs., död 1990-12-16 i Skara domk. förs. Gift 1948-07-10 (Lidköp. förs. vb nr ) med Carl Harry Ingemar Stålhane .
 • Cav. Capt. Hans Fock (1790 - 1872)
  Hans Fock , född 1790-11-12 på överstebostället Götala i Skara landsförsamlingen. Uppfostrades i Kristiansfeld. Kadett i Berlin 1804. Fänrik vid 2. Neumarkska reservbataljonen 1806. Löjtnant i preus...
 • Julia Charlotta Lönnberg (1822 - 1909)
  Julia Charlotta Walter , f. LönnbergÄnka (24/6 1882).
 • Hedvig Louisa Strömhielm (1736 - 1757)
  Hedvig Louisa Strömhielm , döpt 1736-08-08 på Simmatorp , död ogift 1757-04-24 på nämnda egendom.

Skara, West Gothland, Sweden

This is a regional project in Geni for the Municipality of Skara, Sweden. Everybody who is interested in the history of the town or its residents is welcome to join the project. Once you have joined the project you can add profiles, photos, documents etc. of people who have resided here or who otherwise are related to the history of the town.

This project is a part of a larger project of the region of West Gothland under Lands of Sweden.

You might also want to consider joining the Common Lineages project. Once you do that, there is a bot that automatically crawls Geni, looking for bugs, being able to fix some, and puts your ancestors on the map, among other things. For more information about the Common Lineages, please see the project web page.

//media.geni.com/p13/34/c9/9b/01/5344485de871d8a3/skara_3_large.jpg?hash=6c79c1c0119fdc81130cba742eafcd7251aa6479459a7aa468e132a3f68efe07.1702108799Skara and borg

Skara Municipality

Skara Municipality (Skara kommun) is a municipality in Västra Götaland County in the province of [[https://www.geni.com/projects/West-Gothland-Sweden/48494 West Gothland] in western Sweden. The municipality seat is located in the town of Skara. At the end of 2021 the population in the municipality was 18,732.

The area of the municipality consists of 16 original local government entities. The municipal reform of 1952 grouped them into four new entities. In 1971 the town of Skara was amalgamated with the rural municipalities to form the present unit. Besides the town of Skara, other urban concentrations within the municipality include Ardala, Axvall, Eggby, and Varnhem,

See also:

Skara, Länsi-Göötanmaa, Ruotsi

Tämä on sukututkimussivusto Genin Skara-paikkakuntaprojekti. Kaikki paikkakunnalla asuneiden henkilöiden historiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita liittymään projektiin yhteistyöntekijöiksi. Projektiin voi liittää täällä syntyneiden, asuneiden, kuolleiden ja vaikuttaneiden henkilöiden profiileja sekä valokuvia ja dokumentteja.

Projekti on aliprojekti Ruotsin maakuntiin kuuluvan Länsi-Göötanmaan projektin alle. Olisi hyvä jos liittyessäsi tähän projektiin liittyisit myös siihen.

Halutessasi voit myös liittyä Yhteiset sukujuuret-projektiin. Siinä tapauksessa Geniä kiertävä botti etsii automaattisesti profiileista poikkeamia, osaa korjata niistä joitain, ja jopa laittaa esivanhempasi kartalle. Tarkemmat ohjeet liittymiseen YSJ:n sivulta.

//media.geni.com/p13/34/c9/9b/01/5344485de871d8a3/skara_3_large.jpg?hash=6c79c1c0119fdc81130cba742eafcd7251aa6479459a7aa468e132a3f68efe07.1702108799Skara ja borg

Skaran kunta

Skaran kunta (ruots. Skara kommun) on Länsi-Göötanmaan läänissä sijaitseva Ruotsin kunta. Maakuntajaossa se kuuluu Länsi-Göötanmaahan. Kunnan keskustaajama on Skara. Vuoden 2021 lopussa kunnan asukasluku oli 18 732.

Kuntajaon kehitys

Vuoden 1862 kunnallislakien astuessa voimaan alueella sijaitsi Skaran kaupunki ja suuri joukko maalaiskuntia. Vuonna 1889 Norra Ving, Stenum och Skärvin maalaiskunta jaettiin kolmeen osaan Norra Vingin, Stenumin ja Skärvin maalaiskunniksi. Vuonna 1934 Skaran maalaiskunta liitettiin kaupunkiin.

Vuoden 1952 kuntauudistuksessa muodostettiin kolme "suurkuntaa":

 • Ardala (Händene, Härlunda, Marum, Skallmeja, Synnerby, Vinköl ja Västra Gerum)
 • Gudhem (Bolum, Bjurum, Bjärka, Broddetorp, Gudhem, Hornborga, Sätuna, Torbjörntorp, Ugglum ja Östra Tunhem)
 • Valle (Eggby, Istrum, Norra Lundby, Norra Ving, Skånings-Åsaka, Skärv, Stenum, Varnhem ja Öglunda)

Skaran kaupunkiin uudistus ei vaikuttanut. Vuonna 1971 muodostettiin nykyinen Skaran kunta yhdistämällä Skaran kaupunki, Ardalan ja Vallen maalaiskunnat sekä Bjärkan alue jaetusta Gudhemin maalaiskunnasta.

Kunnassa on viisi taajamaa, Skara, Axvall, Ardala, Varnhem ja Eggby. Pientaajamia ovat Ljungstorp, Myråsen, Skärv ja Vinköl. Amundtorp on entinen pientaajama.

Vuoden 2012 aluejaon mukaan kunnassa on seuraavat Ruotsin kirkon seurakunnat: Skara domkyrkoförsamling, Eggby-Öglunda, Varnhem, Axvall ja Ardala. Historiallisia seurakuntia ovat Bjärka, Eggby, Händene, Härlunda, Istrum, Marum, Norra Lundby (Lundby), Norra Ving (Ving), Sankt Lars, Sankt Nikolaus, Sankt Per, Skallmeja, Skara domkyrkoförsamling (Skara, Skara stadsförsamling), Skara hospitalsförsamling, Skara landsförsamling, Skånings-Åsaka (Åsaka), Skärv, Stenum, Synnerby, Varnhem (Klostret, Skarke), Vinköl, Västra Gerum (Gerum), Öglunda ja Ölanda.

Skara, Västra Götaland, Sverige

Detta är ett regionalt projekt i Geni för Skara kommun. Alla som är intresserade av stadens historia eller dess invånare är välkomna att delta i projektet. Efter du har bestämt dig at delta i projektet, kan du lägga till profiler, foton, dokument etc. av människor som har bott där eller som annars är släkt med stadens historia.

Detta projekt är en del av ett större projekt, Västra Götaland under Sveriges landsdelar.

Kanske kunde du också tänka att delta i Vanliga linjer-projektet. Då gör du det, finns det en bot som automatiskt går runt Geni, letar efter buggar, kan fixa några, och sätter dina förfäder på kartan, bland annat. För mer information om Vanliga linjer, vänligtvis se projektets webbsida.

//media.geni.com/p13/34/c9/9b/01/5344485de871d8a3/skara_3_large.jpg?hash=6c79c1c0119fdc81130cba742eafcd7251aa6479459a7aa468e132a3f68efe07.1702108799Skara och borg

Skara kommun

Skara kommun är en kommun i Västra Götalands län, i före detta Skaraborgs län. Kommunens centralort är Skara..Vid slutet av 2021 var folkmängd i kommunen 18 732.

Administrativ historik

Kommunens område motsvarar socknarna: Bjärka, Eggby, Händene, Härlunda, Istrum, Marum, Norra Lundby, Norra Ving, Skallmeja, Skånings-Åsaka, Skärv, Stenum, Synnerby, Varnhem, Vinköl, Västra Gerum och Öglunda. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn, dock bildades Norra Ving, Stenum och Skärvs landskommun gemensamt för de tre socknarna och den landskommunen upplöstes 1889 och tre sockenrelaterade landskommuner bildades. I området fanns även Skara stad som 1863 bildade en stadskommun.

Axvalls municipalsamhälle inrättades 24 februari 1899 och upplöstes vid utgången av 1960. År 1934 införlivades Skara landskommun i Skara stad.

Vid kommunreformen 1952 bildades storkommunerna Ardala (av de tidigare kommunerna Händene, Härlunda, Marum, Skallmeja, Synnerby, Vinköl och Västra Gerum), Gudhem (av Bolum, Bjurum, Bjärka, Broddetorp, Gudhem, Hornborga, Sätuna, Torbjörntorp, Ugglum och Östra Tunhem) samt Valle (av Eggby, Istrum, Norra Lundby, Norra Ving, Skånings-Åsaka, Skärv, Stenum, Varnhem och Öglunda) medan Skara stad förblev oförändrad.

Skara kommun bildades vid kommunreformen 1971 av Skara stad och Ardala och Valle landskommuner samt en del ur Gudhems landskommun (Bjärka församling).

Det finns fem tätorter i kommunen, Skara, Axvall, Ardala, Varnhem och Eggby.