Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Mytiske norske konger - Petty kingdoms of Norway

view all

Profiles

 • King Dag Av Vestmar (725 - 770)
  Dag på Vestmar (Dag af Vestmörum)In English: Dag of Westmare Om Vestmar: i Borre.Konge fra Vestmar, omkring Langesundsfjorden til Agder. Dag, King of WestmareM, #42859Last Edited=9 Aug 2004 Dag, King o...
 • Sveidi Heytirsson, Sea King (deceased)
  links content to clean up "Hvorledes Norge ble bygget", . Orkney Saga Wikipedia: Random private tree: I henhold til Orknøyingenes saga går Ragnvalds Mørejarls ætt langt tilbake: «Heite...
 • Cuso "konge av Finmarken" (c.100 - d.)
  Nevnt av Saxo Gramaticus. Se bok: "Fortidsminner nord for polarsirkelen" Povl Simonsen, 1990 Universitetsforlaget, ISBN-82-00-21149-5 side 213, fornminne nr 148 "Ruinene i Kongshavn ved Kjølnes".
 • Ottar "Vendilkraka" Egilsson King in Egilsson, King of Uppsala (c.551 - c.617)
  brief biography Konge i Svitjord 456-460 content to clean up According to Beowulf Ottar had a younger brother Onela. -------------------------------------- Froders jarlar, som han lämnat kvar ...
 • Hodbrod Sverdhjaltsson, av Hålogaland (c.314 - c.339)
  Hodbrod Sverdhjaltsson av Hålogaland * Far: Sverdhjalt* Sønn: Himileig. * Datter: Ukjent Sæming er kalt Norges konge. Men hans nærmeste ætlinger, Godhialt og Sverdhialt, og deres tid, vet vi ikke noe o...

Dette prosjektet inneholder en liste over mytiske og forhistoriske norske småkonger og noen historiske småkonger. Småkonger vil si høvdinger eller en slags ledere av et større område. På 800-tallet besto det senere norske riksområdet av ca. 30 småriker. Informasjon om denne tiden er sporadisk og upålitelig, og de fleste personene i denne listen må bli regnet som mytiske.

Prosjektbildet viser noen av områdene hvor småkongene hersket ca år 860.

Noen av de mytologiske småkongene stemmer ikke overens med virkelighetens verden fordi de var i annet område enn i det området som senere ble til landet Norge. Det gjelder for eksempel Fornjot som var en småkonge i del av senere staten Finland. Dette bes tas høyde for i granskingene.

Project Startup:

Send project manager a message if you want to join

Tidlige konger

- Mytologiske konger:

 • Kong Nor var i følge Orknøyingenes saga konge over hele Norge (antatt før ca. år 500).
 • Kong Gor, Nors bror, var konge over alle norske øyer.

Både Nor og Gor er navn som er åpenbart mytologiske.

Alvheim (Ranrike)

 • Alfgeir
 • Gandalv
 • Alv Gandalvsson
 • Alvgeir Alvsson

- Ca år 860: erobret av Erik Anundsson

Hedemarken (Heinafylke)

 • Rolf i Berg
 • Trond
 • Øystein Hardråde
 • Sigtrygg Øysteinsson
 • Øystein Øysteinsson
 • Hogne Øysteinsson

- Øysteins sønner tapte Hedemarken til Halvdan Svarte

- Harald Hårfagre ga senere Hedemarken til sin sønn Dag

 • Dag Haraldsson
 • Ragnar Rykkel
 • Gudrød Ljome
 • Ragnvald Retilbeine
 • Ring Haraldsson
 • Dag Ringsson
 • Ring Dagsson

- 1021 erobret kong Olav den hellige Hedemarken

Hålogaland

- Mytiske konger:

Etter Øyving Skaldespillers Håleygatal:

 • Sæming Odinsson
 • Godhjalt Sæmingsson
 • Sverdhjalt Godhjaltsson
 • Hoddbrodd Sverdhjaltsson
 • Himileig Hoddbroddsson
 • Vedurhals Himinleigsson
 • Håvard Handramme Vedurhalsson
 • Godgjest Håvardsson
 • Hemgest Godgestsson
 • Gudlaug Hemgestsson
 • Gylaug Godlaugsson
 • Mundil den Gamle Gylaugsson
 • Herse Mundilsson
 • Brand Hersesson
 • Brynjolf Brandsson
 • Bård Brynjolfsson
 • Hergils Bårdsson
 • Håvard Hergilsson
 • Harald Trygil Håvardsson
 • Trond Haraldsson

- Semihistoriske jarler:

Fra Harald av ble Namdalen underlagt riket

 • Harald Trondsson Naumdølajarl

Mogens Bugger plasserer Harald rundt ca år 800, som far til Herlaug Hladirjarl

 • Herlaug Haraldsson Naumdølajarl
 • Grjotgard Herlaugsson
 • Herlaug Grjotgardsson Hladirjarl
 • Grjotgard Herlaugsson Ladejarl

På 800 tallet ble hele kyststripen fra Lofoten til Trondheimsfjorden underlagt riket

- Historiske jarler:

Etter 875 ble Trøndelag underlagt riket

 • Håkon Grjotgardsson Ladejarl
 • Sigurd Håkonsson Ladejarl

Trøndelag ble gjenreist av Harald Hårfagre for hans sønn Halvdan. Kongedømmet varte bare i et par år, før det igjen ble underlagt ladejarlene

Konger av Trøndelag:

 • Halvdan Svarte Haraldsson
 • Sigrød Haraldsson
 • Håkon Sigurdsson Ladejarl
 • Eirik Håkonsson Ladejarl
 • Håkon Eiriksson Ladejarl

Oppland

 • Geirthjof
 • Neri Vikarson
 • Halvdan den gamle Sveidason
 • Ivar Halvdansson
 • Øystein Glumra

Rogaland

 • Gardur Norrsson
 • Ragnvald Gardsson
 • Ragnvald Ragnvaldsson
 • Agvald Ragnvaldsson
 • Ingjald Agvaldsson
 • Jossur Ingvaldsson
 • Hjor Jossurason
 • Hjorleif Hjorsson
 • Half Hjorleifsson
 • Hjor Halfsson (med) Sulke

- (en annen liste over småkonger sier):

 • Harald
 • Vikar Haraldsson
 • Vatnar Vikarsson
 • Snjal Vatnarsson (med) Hjald Vatnarsson
 • Einar Snjalsson
 • Ølve Barnakarl Einarsson
 • Einar Ølvesson
 • Olav Breide Einarsson
 • Tormod Skafte Olavsson

- (I følge Landnåmabok, Halvsaga, Flatøyarbok, Hrokskveda,Hyndlaljod, Ynglingatal og den forne Gudrunkvedar):

 • Fornjot
 • Kåre-Loge
 • Frost
 • Snø den gamle
 • Thorre
 • Nor-Goe
 • Gard Agde
 • Rugalf
 • Rognvald
 • Augvald
 • Jøsur
 • Hjør
 • Hjørleiv
 • Halv
 • Hjør
 • Flein
 • Hjør Fleinson
 • Geirmund (og) Håmund
 • Heljarskinn

Vestfold

Viken

 • Guttorm Haraldsson
 • Olav Haraldsson Geirstadalf
 • Tryggve Olavsson
 • Harald Grenske

Opplysninger / referanser