Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

Närke is a Swedish traditional province, or landskap, situated in Svealand in south central Sweden. It is bordered by Västmanland to the north, Södermanland to the east, Östergötland to the southeast, Västergötland to the southwest, and Värmland to the northwest. (Source: English Wikipedia.)

Närke är ett landskap i Sverige.

Närke ligger i Svealands inland. Ytan är 4 126 km² (minst i Svealand) och ett av de minsta i Sverige. Närke gränsar i sydväst till Västergötland, i nordväst till Värmland, i norr till Västmanland, i öster till Södermanland och i sydöst till Östergötland.

Den äldre stavningen Nerike lever kvar bland annat i tidningen Nerikes Allehandas namn.

Städer med stadsprivilegium

(årtalet då staden fick privilegium anges inom parentes):

  • Askersund (1643),
  • Kumla (1942).

(Källa: svenska Wikipedia.)


Om samarbetsformen för Geni och landskapsprojekten:

Denna landskapsgrupp är startad i januari 2019 och är fortfarande under uppbyggnad. I denna landskapsgrupp kan du lägga till de profiler som är födda, avlidna eller som har varit verksamma i Närke.

Att arbeta i Geni är teamarbete, och samarbetet sker via nätverk och det gemensamma släktträdet. Geniprojekt är samarbetsnätverk - så ordet projekt ska här förstås lite annorlunda än det man vanligtvis tänker på när man hör ordet "projekt". Ett Geniprojekt administreras av de frivilliga som ingår i nätverket och projekten har inte en ledande person. Först och främst, arbetar man i Geni för att söka gemensamma rötter och arbetet är ett exempel på crowdsourcing. Kvaliteten på genealogiska uppgifter i detta forum kan förbättras kontinuerligt. Lägg gärna till referenser och källor. Kvaliteten ökar ju fler medlemmar det finns i samarbetsprojektet, eftersom det ger fler personer som kontrollerar informationen i den stora datamiljön. Kontrollen genomförs i det gemensamma trädet och förbättringar är en kontinuerlig aktivitet. Om du hittar motstridiga uppgifter, starta gärna en diskussion om ämnet på profilen i fråga.