Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Hebbla Standorph (1633 - 1678)
 • Johan Pistolskiöld (1693 - 1726)
  Adelsvapen Pistolskiöld nr 1025 Johan , född 1683 i Närke. Student i Uppsala1 1699-10-14. Korpral vid svenska adelsfaneregementet 1701. Kvartermästare därst. 1702-05-12. Kornett 1703-03-20. Löj...
 • Gustaf Reinhold Pistolskiöld (1687 - 1731)
  Adelsvapen Pistolskiöld nr 1025 Gustaf Reinhold , född 1687 i Närke. Student i Uppsala1 1699-10-14. Volontär vid livregementet till häst 1704-07-22. Korpral därst. s. å. 31/10. Kvartermästare 1...
 • Carl Casten Odelström, till Käggleholm (1713 - 1756)
  Adelsvapen Odelström nr 1450 Carl Casten , till Käggleholm. Född 1713-03-28. Student i Åbo 17263. Extra ordinarie kanslist vid inrikes expeditionen 1732-05-23. Kopist därst. 1741-10-14. Levde s...
 • Erik Carlsson Odelström (1684 - 1753)
  Adelsvapen Odelström nr 1450 Erik Carlsson Odelström, adlad Odelström (son av Carl Henriksson, Tab. 1), till Käggleholm i Ödeby socken Örebro län. Född 1684-06-09. Student i Uppsala 1692-02-06. ...

Närke is a Swedish traditional province, or landskap, situated in Svealand in south central Sweden. It is bordered by Västmanland to the north, Södermanland to the east, Östergötland to the southeast, Västergötland to the southwest, and Värmland to the northwest. (Source: English Wikipedia.)

Närke är ett landskap i Sverige.

Närke ligger i Svealands inland. Ytan är 4 126 km² (minst i Svealand) och ett av de minsta i Sverige. Närke gränsar i sydväst till Västergötland, i nordväst till Värmland, i norr till Västmanland, i öster till Södermanland och i sydöst till Östergötland.

Den äldre stavningen Nerike lever kvar bland annat i tidningen Nerikes Allehandas namn.

Städer med stadsprivilegium

(årtalet då staden fick privilegium anges inom parentes):

 • Askersund (1643),
 • Kumla (1942).

(Källa: svenska Wikipedia. Läst 2019-01-14.)


Om samarbetsformen för Geni och landskaps-projekten:

Denna landskapsgrupp är nystartad i januari 2019 och sidan är fortfarande under uppbyggnad. I denna landskapsgrupp kan du lägga till profiler som är födda, avlidna eller som har varit verksamma i Närke.

Att arbeta i Geni är teamarbete, och samarbetet sker via nätverk och det gemensamma släktträdet. Geni-projekt är samarbetsnätverk - så ordet projekt ska här förstås lite annorlunda än det man vanligtvis tänker på när man hör ordet "projekt". Ett Geni-projekt administreras av de frivilliga som ingår i nätverket och projekten har inte en ledande person. Först och främst, arbetar man i Geni för att söka gemensamma rötter och arbetet är ett exempel på crowdsourcing. Kvaliteten på genealogiska uppgifter i detta forum kan förbättras kontinuerligt. Lägg gärna till referenser och källor. Kvaliteten ökar ju fler medlemmar det finns i samarbetsprojektet, eftersom det ger fler personer som kontrollerar informationen i den stora datamiljön. Kontrollen genomförs i det gemensamma trädet och förbättringar är en kontinuerlig aktivitet. Om du hittar motstridiga uppgifter, starta gärna en diskussion om ämnet på profilen i fråga.