Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Nederlands Patriciaat: Het Geslacht GIJSBERTI HODENPIJL

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Paulus Gijsberti (1703 - 1782)
  [zie blz. 24] [Lees de teksten bij de foto's voor info]. Beroepen van Paulus Eerst was Paulus Notarisklerk bij Notaris Jan de Bries te Delft, later werd hij ontvanger der convoyen en licenten ter a...
 • Anthony Gijsberti Hodenpijl, Dr. (1733 - 1812)
  Burgemeester van Schiedam Dr. Anthony Gijsberti Hodenpijl, ged. Schiedam 27 Nov. 1733, med. dr., vroedsch. en burgem. van Schiedam, t ald. 4 Feb. 1812, tr. Delft 8 Oct. 1759 Hendrina Johanna van de...
 • Adelaide Hoodenpyl (1851 - d.)
 • Hester Hodenpijl (1708 - 1738)
  Hester was a Mayors daughter / Hester was een Burgemeesters dochter Hester was the daughter of the Mayor of Schiedam, Anthony / Anthonij Hodenpijl. First part marriage certificate of Hester and P...
 • Pieter Hodenpijl (1731 - d.)
  Pieter was butcher (vleeshouwer) in the city Rotterdam. At the time Pieter was born, his parents lived in the Lange Baanstraat in Rotterdam, the profile picture of Pieter is showing that street his par...

Niet alle Hodenpijls zijn familie van elkaar en niet alle Hodenpijls die wel familie zijn van Gijsberti Hodenpijl stammen af van Gijsberti Hodenpijl. Sommig afstammelingen van Gijsberti Hodenpijl hebben hun naam later gewijzigd in Hodenpijl. In dit project is plaats voor alle Hodenpijls, in welke schrijfvariant dan ook, met argumentatie tot welke familie van afkomst ze behoren

In 1555 was er officieel geen Hodenpijl bekend in de Hollandse Ridderschap

Het boek “Van Ridders tot Regenten” van van Nierop (in de Hollands historische Reeks) is interessant. Een van de dingen die hier instaan is de Opgave van de President van het Hof van Holland uit 1555, die de uitnodiging beschrijft aan de ridderschap van Holland tot het bijwonen van een vergadering – deze bevat 112 personen, hiervan waren 37 niet-adellijke ambachtsheren, 75 edelen (sommigen met dezelfde familienaam) in de ridderschap, en hiervan waren 55 die tot de oude Hollandse adellijke geslachten behoorden. Er was GEEN Hodenpijl bij, vandaar dat nog steeds niet vaststaat of de familie Gijsberti Hodenpijl wel of niet van de oude familie Hodenpijl afstamt.

Hodenpijl, Ho(o)denpyl(e) en Gijsberti Hodenpijl

EN : There are descendants of Paulus Gijsberti and Hester Hodenpijl in the USA. There are at least two American branches, one pre 1842, then married Pierre Isaac (born in Rotterdam in 1811) in the USA with Anna Marie Nevius and a pre-1848, then married Pierre Isaac's brother Jacques Antoine (born in Rotterdam in 1826) in the USA with Elisabeth Anna Coley.

An other part of the American familygroup Hoodenpyl(e), descendants of Pieter and Philip Hoodenpijl, are not descending from Gijsberti Hodenpijl. The digital sources in the archives Rotterdam show that it is impossible that they are descending from Gijsberti Hodenpijl.

The oldest known ancestors of this branch were born in Hodenpijl, but they originally used no surname, they just used patronymes, directing to the fathers first name. This should be come from the fact that their ancestors were murdered and they had to hide for the government. At least one pair of their ancestors are buried in the "Grote/Sint-Janskerk (Schiedam), with a gravestone, which is there untill today, on which are 2 coats of arms, but they are not visible any more. These could be the coat of arms of the Knights of Hodenpijl and of the Lords of Rodenrise.

NL : Er zijn inderdaad afstammelingen van Paulus Gijsberti en Hester Hodenpijl in de USA. Er bestaan in elk geval twee Amerikaanse takken, één van voor 1842, toen trouwde Pierre Isaac (in 1811 in Rotterdam geboren) in de USA met Anna Marie Nevius en één van voor 1848, toen trouwde de broer van Pierre Isaac, Antoine Jacques (in 1826 in Rotterdam geboren) in de USA met Elisabeth Anna Coley.

Een andere Amerikaanse familiegroep Ho(o)denpyl(e) claimt ook recht te hebben op het wapen van Gijsberti Hodenpijl te Schiedam, maar zou dan moeten afstammen van Paulus Gijsberti en Hester Hodenpijl. Inmiddels is uit het digitaal archief Rotterdam gebleken dat zij daar onmogelijk van kunnen afstammen. Of hij afstamt van het volgens overlevering uitgestorven Hodenpijl geslacht is niet aangetoond, omdat nog geen verdere voorouders zijn gevonden, maar het lijkt niet uitgesloten. De oudste nu bekende voorouders van deze USA tak komen wel uit Hodenpijl, maar gebruikten aanvankelijk helemaal geen familienaam, zij gebruikten alleen patronymen, mogelijk omdat zij op de vlucht waren voor de vervolgers van hun vermoorde voorouders en daarom geen achternaam Hodenpijl gebruikten. Dankzij de onderzoekingen van Recia weten we nu dat een voorouderpaar begraven is in de Grote of Sint-Janskerk (Schiedam) en dat daar nog steeds hun grafsteen te vinden is waarop 2 wapenschilden stonden die onherkenbaar verwijderd zijn. Dit zouden de wapenschilden kunnen zijn van de voormalige Ridders van Hodenpijl en de heren van Rodenrijs. Dat de eerste Amerikaanse Ho(o)denpyl(e) het wapen van Gijsberti Hodenpijl gebruikte is vreemd omdat ze daar onmogelijk van konden afstammen. Mogelijk was er toch een andere familierelatie die toen bekend was, maar waar nu alle gegevens van ontbreken.

Grafsteen/Gravestone Philips Hodenpijl-Hillegont Rodenrijs te Schiedam

Bron en tekst/Source and text: Recia Bruggeman-Tóth

Hier leit begraven (here is buried) Philips Hodenpil (is ofcourse Philips Hodenpijl) overleden den 15 augustus 1706 (passed away 15-8-1706) oud synde 79 jaren (79 years of age) en zijn Huysvrouw (and his wife) Hillegont Roodenry (Hillegont = Hilletje Roodenrij(s)) overleeden den 6 april anno 1719 (passed away 6-4-1719) oudt zynde 78 jaren (78 years of age).

Second part out of a very long gravestone, the top part is the crest, this part is below the crest. This stone can be seen in the Grote or St. Jans Church in Schiedam where also the family Hodenpijl of Hester came, her father Mayor of Schiedam and his ancestors. This church is very old and was build in 1335.

[http://www.pknschiedam.nl/inde​x.php?menuid=2&menusubid=5 http://nl.wikipedia.org/wiki/G​rote_of_Sint-Janskerk_(Schieda​m) Grote of St.Janskerk Schiedam]

GIJSBERTI HODENPIJL

Wapen

Het wapen is gedeeld in drieën:

 • I. kepersgewijs verdeeld in drieën van zilver, rood en blauw, het blauw beladen met een gouden lelie;
 • II. in groen zeven zilveren merletten (2.2.2.1);
 • III. in goud 2 blauwe visschen, de een’ boven den ander. Helmteeken: drie uitkomende pijlen in natuurlijke kleur, de middelste rechtop, de andere respectievelijk schuinrechts en schuinlinks.

Dekkleeden: rechts: van zilver en rood; links: van zilver en blauw

Ontstaans-geschiedenis van de familie Gijsberti Hodenpijl

 • via de vrouwelijke lijn afstammend van Maarten Harpertszoon TROMP, de zeeheld via zijn zoon admiraal Cornelis Tromp, die o.a. bij Hilversum de Trompenburg heeft gebouwd. Diens dochter Alida, verblijvend op kasteel Maurik bij haar zuster, getrouwd met Thomas van Berensteijn, kreeg na het overlijden van haar zuster een kind (Paulus Gijsberti) van Thomas Berensteijn.
 • in die tijd mocht je van de Hervormde kerk niet trouwen met de zuster van je (overleden) vrouw, waardoor het kind een bastaard werd, in Amsterdam gedoopt. Deze Paulus Gijsberti had géén peetvaders bij zijn doop, maar voogden uit de directe familie van de familie Tromp te Delft, o.m. waren Jhr. Mr. Ghaspar Van Kinschot Sr. (echtgenoot van Sara Tromp, Burgemeester van Delft) en Thomas Van Beresteijn (weduwnaar van Dina Cornelia Tromp) en biologische vader van Paulus Gijsberti, twee van de vier voogden die Paulus Gijsberti had. Ook wordt Jhr. Mr. Ghaspar Van Kinschot Jr. (Burgemeester van Delft) als getuige bij het huwelijk van Paulus Gijsberti met Hester Hodenpijl te Schiedam vermeld als getuige en NEEF van de bruidegom.
 • Deze Paulus Gijsberti is gehuwd met Hester Hodenpijl, één der laatste erfdochters van het oude geslacht Hodenpijl (kastelen in Schipluiden, Voorburg en Rijswijk)
 • Een zoon uit dit huwelijk, Anthony, die de voorname familienaam van zijn moeder wilde behouden voor het nageslacht en deze veel belangrijker vond dan die van zijn vader, maakte er een dubbele naam van door zijn moeders naam achter die van zijn vader te zetten en is deze vanaf dat moment als dubbele achternaam gaan gebruiken.

Geen Baron ? dan hoeven we ook geen Jonker te worden !

Er is een link tussen Hodenpijl en de oude families FOREEST en KINSCHOT – er was een Kinschot (vriend en verwant van Berensteijn), peetvader bij de geboorte van Paulus Gijsberti (degene die later met Hester Hodenpijl zou trouwen). Volgens de bronnen zou zij de laatste erfdochter van het oude Hodenpijl geslacht zijn – maar dat is nog steeds niet naadloos bewezen, er is een genealogisch gat tussen de laatste bekende “ridders” uit ongeveer 1550 en de Delftse “burger” Hodenpijl, haar vader. Volgens de Gijsberti Hodenpijl familie is dat ook de reden dat ze niet van adel (baron) zijn, hoewel ze om andere reden (drie generaties schepen van Schiedam) recht zouden hebben op het predikaat jonkheer, maar dat vond de Familie Gijsberti Hodenpijl te min in 1815 toen ze dat werd aangeboden door Koning Willem I der Nederlanden.

OPMERKING: Mag ik vragen wat de bron is van bovenstaande tekst ? Er klopt namelijk maar bitter weinig van !

 • Hoe bovenstaande tekst wel zou kloppen:

Er is een link tussen Hodenpijl en de oude families FOREEST en KINSCHOT – er was een VAN Kinschot (ZWAGER van VAN Berensteijn), VOOGD VAN Paulus Gijsberti (degene die later met Hester Hodenpijl zou trouwen). Volgens de bronnen zou zij de laatste erfdochter van het oude Hodenpijl geslacht zijn – maar dat is nog steeds niet naadloos bewezen, er is een genealogisch gat tussen de laatste bekende “ridders” uit ongeveer 1550 en de SCHIEDAMSE BURGEMEESTER en “burger” ANTHONY Hodenpijl, haar vader. Volgens de Gijsberti Hodenpijl familie is dat ook de reden dat ze niet van adel (baron) zijn, hoewel ze om andere reden (drie generaties BURGEMEESTERS van Schiedam) recht zouden hebben op het predikaat Jonkheer, maar dat vond de Familie Gijsberti Hodenpijl te min in 1815 toen ze dat werd aangeboden door Koning Willem I der Nederlanden.

Vreemd, zeer vreemd ! Hoezo hadden meerdere generaties Schepenen recht op een adellijke titel ??? Is dat werkelijk zo ? Wie weet dit ? Ik stam n.l. af van vele generaties Schepenen die allemaal niet van adel waren ! Bovendien waren deze generaties Hodenpijl geen Schepenen, maar Burgemeesters van Schiedam ! Ik stam zelf van de oudste en enigste dochter van Paulus Gijsberti en Hester Hodenpijl af en ik heb ondertussen flink wat jaartjes onderzoek gedaan naar deze familie en de aanverwante families en ik zou mensen dan ook willen vragen om dingen niet zomaar klakkeloos over te nemen van anderen, maar eerst te controleren en de bronnen te vermelden, voordat er weer een boel onzin op Geni terecht komt. Sorry voor mijn negatieve houding, maar ik hou van feiten en niet van fictie. Wil men werkelijk weten hoe het zit, doe dan GOED onderzoek of bezoek onze HOODENPIJL, GIJSBERTI HODENPIJL Facebook pagina. Iedereen met interesse voor deze familie's is van harte welkom om zich aan te melden ! https://www.facebook.com/photo.php?fbid=507344839340201&set=a.418640488210637.93984.100001940675684&type=1&comment_id=1601320&offset=0&total_comments=10#!/groups/Hoodenpyl.Gijsberti/?fref=ts

En als iemand informatie heeft die het tegendeel van zaken bewijst, zoals in genoemde Facebook pagina vermeld, dan staan wij daar absoluut voor open, mits de bron een goede is en bij de corrigerende opmerking vermeld word. Pas dan zijn we goed bezig aan een goede samenwerking, is mijn mening. Ook vind ik het lastig dat op Geni iedereen maar iets kan schrijven, zonder zijn of haar naam daar bij te vermelden, dat is niet handig, omdat er dikwijls geen bronvermelding bij staat en we betreffende persoon dan niet kunnen bijpraten als de informatie bij vergissing niet klopt. Het lijkt mij daarom niet onverstandig om steevast je/uw initialen of voornaam (als die vrij uniek is en niet te veel voorkomt) te vermelden bij alles wat men bijdraagt aan teksten, zo kunnen we elkaar scherp en alert houden en komt dat ten goede aan allen en aan Geni in het algemeen. Vriendelijke groet, Recia.


uit: Nederland's Patriciaat, jaargang 1931/1932

Het Bestuur der Stichting Nederland’s Patriciaat: jhr.dr. W. A. BEELAERTS VAN BLOKLAND, jhr.mr. Dr. E. A. VAN BERESTEYN. H. H. VAN DAM. De leden van de Commissie van Redactie —bestaande uit de heeren W. J. J. C. Bijleveld, J. H. van Linden van den Heuvell, W. van Maanen, J. P. de Man, M. C. Sigal Jr. en A. P. M. A. Storm de Grave— welke geheel belangeloos hare gewaardeerde medewerking verleent, heeft zich, zooals uit de signatuur der artikelen blijkt, beijverd stof te leveren voor dezen jaargang. Buitendien zijn een groot aantal geslachten bewerkt door den heer M. G. Wildeman en het geslacht Gijsberti Hodenpijl door Majoor G. H. J. Gijsberti Hodenpijl.

1. Paulus Gijsberti, ged. Amsterdam (0. k.) 23 Maart 1703l), ontv. der convoyen en licenten ter admiraliteit op de Maas te Lommel, begr. Veldhoven 14 Sept. 1782, tr.Schiedam 23 Juli 1727 Hester Hodenpijl, ged. ald. 13 Juli 1708, T Lommel 10 Feb. 1738, dr. van Anthony en Dina Walen.

‘) Thomas van Beresteyn, Heer van Maurick, geboren te ‘s-Hertogenbosch 8 April 1647, overleden op Maurick 19 Maart 1708, kapitein in Statendienst, Rentmeester der geestelijke goederen in de kwartieren Kempenland en Oisterwijk en van het kapittel Oirschot, Raad van ‘s-Hertogenbosch, verwekte, na het overlijden van zijn echtgenoote Dina Cornelia Tromp, een natuurlijken zoon bij hare zuster Alida Tromp, die op Maurick haar intrek had nomen.


Te Amsterdam geboren, werd deze zoon ald. ged. en ingeschreven als Paulus Gijsberti (voornamen van grootvader en overgrootvader van Thomas van Beresteyn), terwijl bij den doop verdichte namen van vader en moeder werden opgegeven. Het wapen, dat Gijsberti aannam, bestaat uit de stukken van het wapen van Tromp, keper en lelie, doch anders geplaatst.