Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Nederlandsche Handel-Maatschappij • 1824-1964 • Kompenie Ketjil

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

de Nederlandsche Handel-Maatschappij 1824-1964

tijdlijn ~ chronologie & belangrijke momenten

  • 1824 : Import- & exportbedrijf, later staatsbankier. Na verliezen in Zuid-Amerika, Mexico en de Levant gericht op Nederlands-Indie.
  • 1830 : Na Belgische revolutie in Nederland en Belgie ook industrieel kapitaal-investeerder ·
  • 1850-x : financiering beheer plantages in Nederlandsch-Indie
  • 1858 : Opening kantoor in Singapore
  • 1903-1946 : uitgifte Shanghai dollar bij gemis aan Chinese nationale bank ·
  • 19xx-1957 : uitgifte valuta door dochterbedrijf 'De Surinaamsche Bank' ·
  • 1936 : Overname 'Geldersche Credietvereeniging' ·
  • 1964 : Fusie met de 'Twentsche Bank' tot 'Algemene Bank Nederland' ·

PRESIDENT

info digitaal

info via bibliotheek

verantwoording

Personen in relatie tot NHM 1824-1964

  • Max HAVELAAR pseudo:
  • Anthony van HOBOKEN zitting in de commissie die de statuten van de N.H.M. opstelt